Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Frederico sebrafisk

Er du forsker? Diskuter din idé med oss

Er du en forsker som har en nyskapende ide? Vi er genuint opptatt av innovasjon, og vi gleder oss til å diskutere dine ideer med deg.

Vårt team av dyktige forretningsutviklere og IP-ledere vil hjelpe deg med å evaluere potensiale i dine ideer, og å bistå deg til å realisere ideer til produkt eller tjenester.

Ta kontakt med en av våre TTO-medarbeidere direkte, eller send en generell forespørsel til tto@valide.no.
Du finner mer informasjon her om Validés teknologioverføringskontor (TTO) og hvordan vi jobber samme med forskningmiljøene i Rogaland.

Validé har mer enn 25 år lange historie og en fyldig portefølje som viser at å kombinere teknologioverføring, rådgivning i oppstartsfasen (inkubasjon) og investering gir suksess.

Har du en idé du vil diskutere med oss? Du kan beskrive din idé og fylle ut opplysningene vi trenger i et «Disclosure of Innovation» skjema (DOFI)

Her kan du beskrive din ide i vår DOFI
eller: last ned, fyll inn og send til tto@valide.no:
DOFI (norsk)
DOFI (engelsk)

Hva er teknologioverføring?

Validé er TTO for fem forskningsinstitusjoner

... og partner med tre andre

Våre satsingsområder

• Energi
• Helse
• Digitalisering / smart tech

Modellen viser fordelingen av kommersialiseringer som Validé har hatt i ulike næringer 2015 - 2020

Valide portefolio 2015 - 2020

Innovasjonsprosessen

INNOVASJONSTRAPP: Enhver idé og innovasjon er forskjellig, men vi kan likevel følge den gjennom følgende prosess; fra identifisering til kommersiell suksess.


1. Presentasjon av idé
Dette er første steg; hvor du forteller oss om ideen din. Det kan være en uformell samtale først, og dersom du vil gå videre så fyller du ut et innovasjonsopplysningsskjema (DOFI) hvor du gir oss en mer detaljert beskrivelse samt tegninger, publikasjoner, bakgrunn, status osv. Da har vi har et godt utgangspunkt for å jobbe videre sammen.

2. Kartlegging

Vi kartlegger ideen og evaluerer:
• Enkelt patentsøk
• Vurderer problem, løsning og markedsbehov
• Markedssøk (web, interne databaser, erfaringer, osv.)
• Analyse av konkurransesituasjon og kommersielt potensial
• Teknisk modenhet («Technology readiness levels» TRL)

3. Kvalifisering

Hvis vi når dette stadiet har vi en innledende tro på ideen, og da fortsetter vi med:
• Forskning og utvikling-planlegging (FoU) og risikovurdering
• Ressursanalyse (forskningsgruppe, instrumentering, muligheter, ferdigheter osv)
• Budsjett og økonomiske muligheter
• Patentsøk
• Markedsmuligheter
• Velge et markedsmål
• Søke om patent, immatrielle rettigheter (IP)
• Oppsøke og diskutere med eventuelle industri- og næringslivspartnere
• Utvikle en kommersiell strategi

4. Proof-of-Concept

• Gjennomførbarhet
• Bygge prototype
• Oppdatere patentrettigheter (IP+ Freedom to Operate (FTO))
• Revidere forretningsplan
• Identifisere risiko

5. Kommersialisering

• Rekruttere team
• Gjennomføre en «minimum viable product» (MVP) samt oppdatere IP og «Freedom to Operate» (FTO)
• Markedsføring og salg
• Produksjon og distribusjon
• Lisensiering - til oppstart eller industri

6. Tid for en "high five" og tid for å feire