Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Factiverse mission

Factiverse: Verktøy for faktasjekk for journalister

Falske nyheter spres i dag 100 ganger fortere og lengre enn sannheten. Spredningen av falsk informasjon, falske nyheter og misinformasjon har vist seg å være en trussel for våre demokratier, for økonomien, for bedrifter og enkeltmennesker - ja til og med for vår sikkerhet.

Det startet i 2016 som et forskningsprosjekt om falske nyheter ved Universitetet i Stavanger (UiS). Vinay Setty er ekspert på maskinlæring. Han har forsket i mer enn 15 år på kunstig intelligens, men hadde ikke tenkt at forskningen hans kunne kommersialiseres. En artikkel fra Setty om tema ble fanget opp av en medarbeider i Validé TTO-teamet, som tok kontakt.

Dette var samme år som da den demokratiske verden virkelig fikk kjenne på kraften, farten og konsekvensene av begrepet «fake news». Brexit var preget av en teknologidrevet informasjonskamp, og i USA gjorde Donald Trump de etablerte nyhetsmediene til sine fiender i valgkampen ved å kalle dem «fake news-media»

Selskapet Factiverse ble etablert i 2019 med den kjente teknologijournalisten Maria Amelie som medgründer og daglig leder. Med hjelp fra Validé TTO har Factiverse tatt patent på AI/NLP-teknologi, inkludert i USA.

Factiverse utvikler AI-verktøy som hjelper journalister med å automatisere faktasjekk med bruk av banebrytende AI og Natural Langues Processing. Piloten testes sammen med NTB og andre nasjonale og internasjonale nyhetsorganisasjoner.

Selskapet har fått betydelig nasjonal og internasjonal oppmerksomhet fra medieorganisasjoner og investorer.

Støttet av Validé:
• Patentsøknad og forretningsutviklingsstøtte fra Validé TTO
• Søknad om forskningsmidler fra Norges forskningsråd
• Deltakelse i vekstprogrammet ITSA Growth 2020
• Investering fra Validé Invest II

Maria Amelie og Vinay Setty Factiverse

Factiverse: Research tools for journalists

Fake news spreads 100 times further then the truth. The spread of falsity has implications for our democracies, our economies, our businesses and even our security.

Its started in 2016 as a research project on fake news at the University of Stavanger (UiS). Vinay Setty is an expert in machine learning.​ Vinay Setty has spent 15 years researching artificial intelligence, text and graph mining.

With help from Validé TTO, Factiverse has taken an AI / NLP technology patent, including in the USA. ​

Company established in 2016 with the well-known technology journalist Maria Amelie as co-founder and general manager. ​

​The AI-tools helps journalists to automate research and detection of misinformation with cutting-edge AI and Natural Langues Processing. The pilot is tested together with NTB and other national and international news organisations.

Empowered by Validé
• Patent application and business development support from Validé TTO
• Application for research funding from the Research Council of Norway
• Participation in the accelerator program ITSA Growth 2020
• Investment from Validé Invest II


Validé Invest II sin andre investering tar opp kampen mot fake news

Patent er sikret og prototypen utvikles i samarbeid med Norsk telegrambyrå (NTB). Validé Invest II og andre investorer investerer 5 millioner i selskapet Factiverse. Deres løsning forebygger et av de største, demokratiske problemene i vår tid.

2016 var året da den demokratiske verden virkelig fikk kjenne på kraften, farten og konsekvensene av begrepet «fake news». Brexit var preget av en teknologidrevet informasjonskamp, og i USA gjorde Donald Trump de etablerte nyhetsmediene til sine fiender ved å kalle dem «fake news-media»

Forskning blir selskap
Samtidig satte maskinlæringseksperten Vinay Setty i gang et forskningsprosjekt om falske nyheter på Universitetet i Stavanger (UiS).

-Jeg hadde ingen kommersielle ambisjoner med prosjektet, sier Vinay Setty til nettstedet Shifter, - men en av publikasjonene mine ble lagt merke til av Validé TTO.

Factiverse Vinay Setty, UiS

FORSKEREN: Vinay Setty er ekspert i maskinlære, og Factiverse er en spin-off fra forskningen hans fra Universitetet i Stavanger. (Foto: Hilde Garlid)

Forretningsutviklerne i Validé teknologioverføringskontoret (TT0) tok kontakt med en idé om å kommersialisere teknologien, og har siden bidratt med å sikre patent.

- Validé er UiS sin forlengede arm når det gjelder utvikling av innovative ideer. Oppgavene våre med å finne, vurdere, kvalifisere og finansiere gode ideer løses i et samspill mellom UiS, Validé og Norges forskningsråd. Å utvikle nye produkter og tjenester er del av vårt samfunnsoppdrag, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.

Forskningen til Vinay Setty resulterte i 2019 til etableringen av selskapet Factiverse, og den kjente teknologijournalisten Maria Amelie er nå medgründer og daglig leder i selskapet.

Startup-investorer
Året 2021 har startet med at selskapet har sikret investeringer på 5 millioner kroner. Murshid M. Ali, gründer av selskapet Huddlestock, er blant investorene. Han kjenner godt til reisen som Vinay Setty nå har lagt ut på. Murshid var også forsker på Universitetet i Stavanger da han i 2014 etablerte fin-tech selskapet Huddlestock med bistand fra Validé TTO. I november 2020 gikk Huddlestock på børs.

Investorene Petter Selvikvåg Berge, gründer av Norsk Solar AS, David Baum fra Stonehaven Ventures og StartupLab er også blant investorene sammen med presåkornfondet Validé Invest II. Fra før har Innovasjon Norge tildelt fake-newsprosjektet 2 millioner kroner.

SHIFTER.NO: Maria Amelie i spissen for ny tech-satsing som skal avsløre falske nyheter

For tiden er selskapets fokus rettet mot brukeroptimalisering av piloten, men de har også et mål om å sikre seg betalende kunder i løpet av året.

- Et spennende team
I 2020 deltok gründerne av Factiverse på ITSA Connect Growth, forretningsutviklingsprogrammet fra Validé og engleinvestorgruppen Connect Vest for selskaper i nasjonal og internasjonal vekst. Der fikk Factiverse presentere seg for investorer, blant annet investeringsteamet i Validé Invest.

- TTO-teamet i Validé har jobbet med Factiverse teamet over lengre tid, og vi i investeringsteamet godt kjent med selskapet gjennom ITSA Connect Growth. Beslutningen vår om investering fra presåkornfondet skyldes at Vinay, Maria og resten av teamet er svært komplimentære og kapable; de utgjør et spennende team. Fondsinvestorene i Validé Invest II er enig med oss i at teknologien er høyst aktuell for å bidra til et bedre samfunn og dermed også et eksisterende marked, sier Eirik Sønneland, fondsforvalter i Validé.

Pilot blant NTB-journalister
Maria Amelie understreker at det ikke er en sannhetsmaskin de utvikler, men et verktøy, i utgangspunktet for journalister. Factiverse faktasjekker store mengder informasjon, raskt, og gir en tommel opp eller tommel ned om sannhetsgehalten i påstander ved å søke fram relevante kilder. Prosjektet har definitivt flyttet seg fra forskningslab til brukerne. Factiverse har fått nyhetsbyrået NTB med i utviklingen av en pilot.

Factiverse mission

-Den fungerer som en fake-newsdetektor. Journalister er ofte gode på å identifisere falske nyheter, men trenger likevel hjelp med misinformasjon. Når noen gjør feil, spres det fort, sier Amelie til Shifter, og mener behovet for den type teknologi i mediehusene blir mer aktuelt ettersom redaksjoner tappes for ressurser og at mengden tilgjengelig informasjon bare blir større.

Factiverse har tatt AI/NLP-teknologipatent på løsningen sin, blant annet i USA. Det er ikke uten grunn. - Det virkelig store markedet ligger utenfor Norges grenser, sier Amelie.

Selskapet satser på å utvikle og selge Factiverse som en Saas-løsningen (Software as a Service /programvare som en tjeneste), og jakter de store, internasjonale mediehusene som Reuters og New York Times.

-Og hva så med de største kildene til spredning av fake news? Teknologiselskapene bak sosiale medier?

-På sikt kan man tenke seg at aktører som Facebook og Wikipedia kan bli kunde av oss, sier Maria Amelie.