Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Modulbasert offshore fiskeoppdrettskonsept (MOFF) for eksponert hav

Modulbaserte fiskeoppdrett MOFF

MOFF er et nytt oppdrettskonsept spesielt tilpasset haveksponerte offshorelokasjoner. Systemet tåler både harde belastninger fra miljøet, samtidig som det sikrer god fiskevelferd. Det er basert på et modulært design der hele oppdrettsanlegget er fleksibelt gjennom en global konfigurasjon. Løsningen skal hjelpe akvakulturindustrien med å kunne utvide produksjonen til eksponerte havområder. Fiskemerdmodulen er hovedsakelig sammensatt av takstoler og sfæriske skjøter på overflatene. Fordeler med denne typen design er høy strukturell styrke sammen med mindre forbruk av byggemateriale der utformingen også øker den s strukturelle sikkerheten til fiskemerden.

Støtte fra Validé:
Validé Technology Transfer Office (TTO) bidrar til kommersialisering av systemet.
• Forretningsutvikler: Ole Jørgen Engelsvoll

Modulbasert fiskeoppdrett MOFF 2

English:
A novel module-based offshore fish farm (MOFF) concept for exposed seas.

This fish farming system deals with a novel fish farm concept for exposed offshore locations. The concept can withstand the harsh environmental loads and ensure a good fish welfare. It is based on the ‘multi-module’ design idea, and the whole fish farm is flexible in global configuration. The solution will help the aquaculture to expand the farms to exposed seas and ensure a high aquaculture production. The fish cage module is mainly composed of trusses and spherical joints on the surfaces. The advantages of this type of structure are high structural strength and less construction material. Such design can increase the structural safety of the fish cage. The single-point mooring system attached to the base structure is applied, thus the whole concept is weathervane to currents and waves by minimizing the environmental loads.

Support from Validé:
Validé Technology Transfer Office (TTO) contributes to commercialization of the solution.
• Business Developer: Ole Jørgen Engelsvoll