Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Impact Awards Knitand Note 2

Validé guider deg på veien

Har du en nyskapende idé eller har du etablert et nytt selskap, og ser etter kunnskap, nettverk og kapital for å vokse? Vi vil at du skal lykkes. Validé drifter et økosystem for innovasjon som trygger gründerreisen.

Validé er et non-profit selskap som investerer både tid og penger i selskapene vi jobber med. Vi har et bredt industri- og forskningsnettverk, samt tilgang til offentlig og privat kapital som vi bruker for å utvikle våre inkubatorbedrifter.

Validé driver en av Norges ledende inkubatorer. Vi er rangert helt i toppen av SIVA sitt inkubatorsystem sammen med VIS i Bergen og StartupLab i Oslo. Vi har mer enn 25 års erfaring med å utvikle ideer til kommersielle suksessbedrifter som gir nye løsninger og nye arbeidsplasser.

Vi tar imot og evaluerer rundt 500 ideer i året, og inngår årlig inkubatoravtale med rundt 50 selskap.

Å utvikle ny næring er krevende. Det forutsetter tilfang av gode ideer, kapital, kunnskap, stå på vilje, engasjement, nettverk, team, utholdenhet, timing og flaks. Validé AS er regionens største, eldste og beste innovasjonsselskap. Vi har erfaring med, og kan guide deg, gjennom forretningsutviklingens mange faser.

Navnet vårt er satt sammen av de to ordene: Value + Idé = Validé.

Vi skal bidra til å skape verdier basert på gode ideer. Vi bidrar til ny næringsutvikling gjennom idékvalifisering, kompetanse, nettverk, verifisering, testing og investering. Vi bidrar direkte til rundt 300 arbeidsplasser pr år i inkubatorbedriftene, og mange, mange flere i selskaper som løfter seg opp i vekstfasen.

Selskapene i inkubatoren henter inn stadig mer kapital, fra offentlige og private investorer. De senere årene jevnt over 100 millioner kroner årlig.

Validé har inkubatorer flere steder i Rogaland. Validé Jæren hos til i Forum Jæren, Bryne, i kontorfellesskapet Fusst. Vi har også en aktiv inkubator med dyktige rådgivere i Haugesund Validé Haugesundregionen Ta kontakt med oss.

For en generell forespørsel; ta kontakt men en fra vårt inkubatorteam.

LES OGSÅ: Jeg har en forretningsidé - hva nå?

Hva er en inkubator?

Inkubasjon er en metode hvor gründere med lovende ideer blir tilknyttet et etablert og strukturert miljø med kunnskap, nettverk og kapital. Slik kan startups lykkes med å nå sine mål.

Hvorfor skal du og din bedrift være en del av en inkubator?

Kunnskap
Validé har utviklet solide verktøy og metoder for å sikre god forretningsutvikling. Vi bistår deg med å utvikle forretningsplaner og strategi, markedsvurderinger, konkurranseanalyser, internasjonalisering, salg og markedsføring. Vi har god oversikt over offentlige støtteordninger, og vi veileder oppstartselskaper med å skrive søknader.

Nettverk
Validé har et stort og kompetansetungt nettverk av erfarne folk fra ulike deler av næringslivet. Nettverket vårt er entusiastiske samarbeidspartnere som bidrar til å utvikle entreprenørenes ideer og forretningspotensiale. Vi samarbeider også tett med innovasjons- og forskningsinstitusjonene og de andre oppstartsmiljøene regionalt og nasjonalt. Vi har god kontakt med investorer og finansielle miljøer som kommer gründerne våre til nytte. Vi har også knyttet til oss ledende, faglige ressurspersoner på relevante felt.

Finansiering

Vi investerer i de beste ideene og selskapene. Vi tar ofte verv i selskapenes styrer, og på den måten er vi «i samme båt» som gründeren. Vi arbeider også med å skaffe ytterligere finansiering til prosjektene, både fra ulike fond og fra private investorer.

Se mer informasjon: Inkubator

Inkubatormiljø i Norge og verden
I Norge er det 46 inkubatorer i SIVA sitt inkubatorprogram for 2023-2032.
Forskning viser at 87% av inkubatorselskapene overlever.

Internasjonalt er det et betydelig satsing på å bygge nytt næringsliv gjennom inkubasjon; spesielt i USA og Storbritannia. Mindre land som Israel, Finland og Sverige har klart å posisjonere seg som ledende nasjoner i verden i noen nisjer gjennom inkubasjonsaktiviteter.

Hvordan jobber vi med gründere?

Slik blir du en inkubatorbedrift, steg for steg


Diskusjon om ideen din
Gründere og bedrifter tar ofte kontakt direkte eller via vårt kontaktskjema. Vi inviterer til et innledende møte for å lytte til forretningsideen og gjøre første evaluering. Vi behandler alle ideer konfidensielt inntil annet er avtalt.

Vi fokuserer på følgende fagområder:
• Energi
• Helse
• Digitalisering/smart teknologi

Kvalifisering
Vi arrangerer noen ganger en «syretest» der et ekspertpanel vurderer idéen din.

Opptak
Før vi skriver en avtale (inkubasjonsavtale) skal vi være enige om en prinsippavtale som sier hva Validé skal bidra med, og hva vi skal ha igjen i form av eierandel i selskapet. Vi har en målsetting om 10 % eierskap i selskapene vi involverer oss i.

Investering/avtaleverk
Dersom ideen får tommel opp formaliseres oppdragsavtale, investerings- og aksjonæravtale.

I inkubatoren
Nå starter arbeidet! Basert på avtalen settes det opp en plan over milepæler. Denne er grunnlaget for samarbeidet. Inkubatorperiodene kan vare fra 6 måneder til 3 år.

Exit
Validé selger seg ut trinnvis når ekstern kapital kommer inn. Utgangspunktet er at inkubatoren er på eiersiden så lenge vi har noe å bidra med. Ved exits er Validé forpliktet til å investere eventuell gevinst i nye prosjekter.

Hva forventes av deg som gründer?

Hva kreves for å bli akseptert i inkubatoren?


Innovasjon

For å bli tatt inn i inkubatoren må ideen være innovativ. Enkel definisjon på innovasjon er «nytt og nyttig». Det betyr at det enten er et nytt produkt, en ny tjeneste, et nytt marked, en ny produksjonsmetode, nye materialer eller en ny organisering.


Vekstpotensiale

Forretningsidéen må ha betydelig vekstpotensial nasjonalt eller internasjonalt.


Kompetanse og evne til å gjennomføre

Validé tilbyr rådgivning og nettverk slik at forretningsidéen raskere kan bli mer lønnsom. Det er likevel eieren av ideen, et team eller et selskap, som er drivkraften.


Finansiere

Du må ha muligheten til å bidra med noen av finansieringen.

Er ideen din unik? Sjekk patentstyret

ITSA får fart på forretningsideer

Har du allerede startet et selskap men ønsker å få fart på virksomheten din?

ITSA er intensive vekstprogrammer designet av Validé for å få oppstartselskap til å akselerere. I ITSA-felleskapet møter du andre entreprenører, selskaper, investorer, mentorer, industripartnere - alle deltar for å speede opp nye forretningsideer.

Fire program for vekst
Vår spesialitet er å bistå gründere i tidlig fase, men vi tilpasser vekstprogrammene våre ideene og gründernes modenhetsnivå.

• ITSA Start av Validé: Basisferdigheter i et fem ukers program med de fem viktigste ferdighetene.
Mer informasjon og søknad: ITSA Start

• GründerAcademy av Validé: De beste startupmiljøene fra fire byer går sammen om å levere nyetablerte selskap forretningskunnskap, kunnskapsrike mentorer og nasjonalt nettverk.
Mer informasjon og søknad: GründerAcademy

• ITSA Growth av Validé: Vekstprogram for modne startup med internasjonale ambisjoner, med produkt og kunder klare til å møte investorverden nasjonalt og internasjonalt.
Mer informasjon og søknad: ITSA Growth

• EIRAccelerator by Validé: Startups med helseløsninger har egne utfordringer når det gjelder produkttesting, marked og lovverk, samt investortilgang. Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster rigger et nordisk vekstprogram for helse-startups
Mer informasjon: EIRAccelerator

Her finner du alt om ITSA
SE: itsaaccelerator.com
FØLG: ITSA på Facebook og Instagram: @itsaccelerator

ITSA hjulet STARTITSA-METODEN: Vårt oppdrag er å gi oppstartsselskap de rette businessverktøyene og kjennskap til økosystemet som kan bidra til at forretningsideen din blomstrer.


• Programmet er fullpakket med forelesninger, workshops og gjesteforelesninger som gir et trygt og faglig fundament for å kunne vokse.
• Vi har et sterkt team av mentorer og ambassadører som åpner opp sine kunde- og investeringskontakter for deg.
• ITSA er utviklet av Validé. Det betyr at vi har over 25 års erfaring i å utvikle nye virksomheter.
• ITSA startet i januar 2016, og siden den tid har vi fullført to program årlig.
• Vi samarbeider med teknologi- , programvare- og servicefirma for å gi deg verktøyene du trenger for å lykkes.
• Du lærer å pitche (presentere) for investorer, til partnere, til kunder - ja, til og med din mor! Du vil ha en kort presentasjon som du kan bruke til enhver anledning.
• Nettverk + læring. Vi gir deg workshops med viktige partnere, tar inn dyktige foredragsholdere som gir nyttig innsikt og vi kobler deg til vårt nettverk av mentorer, oppstartselskap og andre nyttige miljø.
• MVP-utvikling (prototype) og testing. Hvordan får du tilbakemelding fra potensielle kunder? Test kundene. Test markedet. Få tilbakemelding.

ITSA Growth tar deg til neste nivå

ITSA Growth er et fire måneders treningsprogram for dedikerte vekstbedrifter i tidlig fase. Programmet er designet for å gi bedrifter i tidlig vekst forretningsutviklingsverktøy som nettverk, investorkontakter og kompetanse for å vokse.

ITSA Growth er utviklet og tilrettelagt av Validé i samarbeid med våre partnere.

Hvem kan søke?

• Bedrifter i tidlig vekst
• Dedikerte team
• Bedrifter med en klar intensjon om å vokse
• Selskaper som er klar for kapitalvekst de neste 6 - 18 månedene
• Har et klart produkt / tjeneste
• Bedrifter med et marked og noe salg
• Selskap som er lokalisert i Norge
• Bedriften med løsninger innen helse, energi eller smart teknologi
• Minimum to av FNs bærekraftsmål må være en del av selskapets strategi.

Relaterte artikler