Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Snøskredvarslerne i Zygizo

Zygizo team Magne Aske og Trond Spande

SNØEKSPERTER: Magne Aske og Trond Spande jobber i utviklingsfasen med teknologien bak Zygizo. De gjennomfører eksperimenter i laboratoriet og funksjonstester av sensorer og algoritmer og gjør seg klare til å teste i felt. (Foto: Jofrid Åsland)


Ved å utvikle teknologi som blant annet kan måle og dokumentere snø, skaper Zygizo tjenester som er nyttige for hele samfunnet. Selskapet samarbeider med blant annet Universitetet i Stavanger. Teknologien selskapet utvikler vil kunne forutsi skred- og flomrisiko, i tillegg til andre ulike bruksområder.

Det kalles Snow Water Equivalent (SWE). Snø representerer stor verdi for vannreservene våre, både for kraftproduksjon og drikkevann. Men store snømengder utgjør også en sikkerhetsfare, både for liv og helse, men også for kostbar infrastruktur som veier, jernbaner, anlegg, boliger mm.

– Ved hjelp av vår teknologi kan vi med høy nøyaktighet og uten menneskelig interaksjon, gi detaljert informasjon om vanninnholdet i snø, samt gi detaljerte analyser om potensielle farer knyttet til snømengde og kvalitet, skriver Zygizo på sin nettsted.

Støttet av Validé:
• Inkubatorselskap
• Forretningsutvikler og styremedlem: Dagfinn Wåge
• Investering fra Validé AS