Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
ITSACG2021 1

15 vekstselskap klar for neste nivå

Vekstselskap er en fascinerende miks av glødende gründere som har lykkes med å skaffe seg produkt, team og kapital, og som er mer overbevist «enn ever» om at deres løsning og teknologi faktisk løser problemer. Til dels store problemer.

ITSA Connect Growth er vekstprogrammet som gir disse ivrige teamene nødvendig påfyll av kompetanse og nettverk for å lykkes med oppskalering av produkt og folk, samt nå ut i nye markeder.
15 selskaper har deltatt i årets ITSA Connect Growth; et 20 ukers businessvekstprogram med mål om å løfte modne startups til et nytt nivå. På dette nivået er flere investorer interessert, og de 14 selskapene som presenterte seg på demodagen fikk både feedback på løsning, og en gylden anledning til å snakke seg ned i et kompetent og kritisk korps av investorer.

Trefadder AS til topps
Det kåres ingen vinner av ITSA Connect Growth; for startupselskap som har nådd dette nivået er alle vinnere. Men det deles ut en publikumspris til den mest engasjerende presentasjonen. Der stiller Anders Kristiansen i Trefadder AS i en klasse for seg – i fyrverkeriklassen.

Trefadder skal plante klimaskog i Norge og Norden. Altså ny skog, i tillegg til den skogen Norge allerede har. Skogen brukes i det krevende regnskapet å gjøre menneskelig aktivitet i verden klimanøytral. Norge og andre land har forpliktet seg til å redusere CO2-utslipp, og flere lover å bli klimanøytrale innen 2030, noen 2050.

ITSACG.Trefadder

KLIMASKOGPLANTER: Anders Kristiansen, daglig leder og gründer av selskapet Trefadder AS, planter seg solid inn i det nasjonale og globale klimakvotesystemet. (Foto: Hilde Garlid)


-Bedrifter verden over vil redusere utslippene sine, og det er bra, men svært få vil oppnå 0 utslipp. Resten må klimakompenseres. Her kommer vi i Trefadder AS på banen. Et norsk grantre binder 2 tonn CO2 i året. Vi selger klimaabonnement til bedrifter som ikke selv klarer å nå 0-utslipp. Vi har 300.000 mål med godkjent klimaskogareal som vi kan plante på i Norge. Det er 100 millioner trær. I dag er det 10.000 bedrifter som har et klimaregnskap, og 250.000 som ikke har det. Alternative for disse er å kjøpe klimakompensasjon i norske klimaskoger eller i utenlandske, sier Kristiansen.

Trefadder AS har via ITSA fått kontakt med Beyonder AS, som deltok på første runde med ITSA Growth. Beyonder lager batteri av norsk treflis. Treflisen leveres blant annet av Trefadder AS.

-Noe mer helsirkulært enn dette samarbeidet finnes ikke, smiler Kristiansen.

SE: Stream fra ITSA Connect Growth DemoDay

Podbike og Pikr.ai
Podbike AS er et annet team som har en klimaløsning og et internasjonalt marked. 2700 har allerede forhåndsbestilt sykkelen med fire hjul, batteri og et karosseri. Den internasjonale oppmerksomheten har vært stor. Foreløpig er det kun noen prototyper som er å se på norske veier og sykkelstier, men selskapet har fått produksjonsfeste i Tyskland, og satser på at 2021 blir det store produksjon- og leveringsåret.

ITSACG2021.PodBike

KLIMASYKKEL: Firehjulssykkelen Podbike eliminerer de fleste unnskyldninger for å ta bilen til halvkorte transportetapper. Anne Lise Heggland, CEO og gründer i samtale med Siri Kalvig i Nysnø. (Foto: Hilde Garlid)


Vår tradisjonelle måte å handle daglige varer er også en stor kilde til utslipp. Koronaåret har gitt netthandel et kraftig oppsving, og selskapet Pikr.AI tar netthandel til nye høyder. De bruker kunstig intelligens til å plukke og pakke dine bestillinger, og eliminerer eller korter ned veien fra bonde til bord. Omveien via butikker som skal stille ut varer, kjøle ned varer og kaste varer, automatiseres.

Oljebransjen innoverer
Innovasjoner innen energibransjen de siste 50 årene har vært formidabel. Oljealderen er ikke over, og innovasjonskulturen og kompetansen for å lykkes til et grønnere energiskifte, ligger trolig i denne bransjen.

Selskapene Exedra AS, Esea Technology AS og Hydrotell AS adresserer alle omstillinger i oljebransjen. Exedra sin løsning måler og dokumenterer at tettede oljebrønner ikke lekker. Eesa Technology AS renser oljeproduksjonsavfall og automatiserer operasjoner. Hydrotell AS måler og beregninger hvor mye olje det faktisk er igjen i oljebrønner.

ITSACG2021.Exedra

TETTE BRØNNER: Løsningen til selskapet Exedra AS, og daglig leder og gründer Bernt Pedersen, måler at pluggede oljebrønner i Nordsjøen holder tett. (Foto: Hilde Garlid)


IT-selskapet Balcoo AS har også energi som sitt forretningsområde. De ønsker å effektivisere og redusere kostbart strømforbruk. Kundene deres er strømleverandører, men også strømforbrukere. Løsningen gir oversikt over forbruk, priser og annen datadreven informasjon.

VR til samhandling og opplevelser
Selskapet PaleBlue AS har suksess med å visualisere og virtualisere tidkrevende, kostbare men helt nødvendig kritisk trening for å styrke samhandling mellom ulike aktører i krevende operasjoner. Til nå har målgruppen deres vært å trene personell som må jobbe sammen, koordinert og sikkert i operasjoner på plattform, men deres siste prosjekt er trening av helsepersonell, med Oslo kommune som oppdragsgiver.
-Ingenting er mer sant i kritiske samhandlingsoperasjoner enn at øvelse gjør mester. Trening på krevende operasjoner sparer liv og kostnader, trygger risikofylte operasjoner og effektiviserer samhandlingen, sier Egil Thomas Andersen, kommersiell direktør i PaleBlue.
Selskapet har til nå laget treningssimulering fra havets bunn til verdensrommet.

-Opplæringsmarkedet er enormt, sier Andersen.

«Rogaland i miniatyr» er også storforbruker av virtuell teknologi, hvor tradisjonell turisme får sin digitale tvilling. En miniatyrpark både med fysiske og virtuelle opplevelser av Rogalands historie, natur og kultur er en godtepose av et gründerselskap.

ITSACG2021.Miniatyr

SMÅTT OG STORT: «Rogaland i miniatyr» er den tradisjonelle turismens digitale tvilling, og utfordrer alle størrelser. Jorunn Hodne er gründer og daglig leder. (Foto: Hilde Garlid)


Redder liv i kritiske situasjoner
Løsningene til IT-selskapet SmartCrowding AS og EasyCare AS forbedrer organisering av helsetjenester, men næringslivet i Rogaland har også i ermet et gründerteam og et selskap som bygger videre på Lærdal Medical sin stolte tradisjon som utvikler av medisinsk utstyr for verdensmarkedet. Selskapet Excitus AS har patentert og utviklet et førstehjelpsutstyr for ambulansetjenesten som raskere og lettere frigjør luftveier i situasjoner hvor sekunder skiller liv og død.

Excitus utstyr

HANDY: Selskapet Excitus AS har utviklet en batteridreven suger til å frigjøre luftveier i kritiske situasjoner, til bruk for ambulansepersonell. Fra venstreK Per Reidar Ørke, Øyvind Tjølsen og Lena Kristin Wilhelmsen. (Foto: Excitus AS)

-Utstyret som brukes i dag er også utviklet i Stavanger; for 20 år siden, av Lærdal Medical. Ulempen med det utstyret er at det er tungt å bære og tungvint å bruke, og krever mye renhold etter bruk. Derfor blir det ofte stående igjen i ambulansen. Vår batteridrevne utsuger er lett å bære, lett og bruke, og har utbyttbare deler som ikke krever rengjøring, sier Per Reidar Ørke.

Informasjon er makt
Globaliseringen har fjernet mange barrierer for handel, men valutakurser er en kritisk faktor, og valutapriser varierer fra time til time. Softwareselskapet Monetor AS har spesialisert seg på å bistå små- og mellomstore bedrifter med monitorering av valutakursene.

Selskapet Factiverse AS bruker også informasjon som vare, men deres visjon er å gjøre det enklere å faktasjekke påstander for å redusere spredningen av falske nyheter. I første omgang er det nyhetsorganisasjonene som er kundegruppen; og deres behov er stort for raskt og effektivt skille sant fra usant i informasjonsflyten, men den aller største kokegropen for fake news er sosiale medier.

Den raske patentgodkjenningen som løsningen deres har hatt i USA, er en vitaminsprøyte for selskapet.

-Det publiseres 500 millioner tweeds til dagen. Vi erkjenner at det blir ikke mindre falske nyheter i denne strømmen. Vårt mål er derfor å motvirke påvirkningen disse har på folk og samfunn, sier Maria Amelie, daglig leder i Factiverse AS.

ITSACG2021.Factiverse

SKILLER SANT FRA USANT: Selskapet Factiverse AS med Maria Amelie som daglig leder, vil gjøre det mulig for nyhetsmedier å faktasjekke påstander for å demme opp for falske nyheter. (Foto: Hilde Garlid)


Nye muligheter
19.oktober 2021 ruller vi i gang sirkuset igjen. Det er mulig å melde seg på allerede.

Connect Vest er vekstprogrammets samarbeidspartner, og mange av våre programpartnere har delt raust av sin kompetanse og stilt opp med forelesninger og workshops.

Takk til panelet som stilte på DemoDay fra TDVeen, Camar, Lyse investeringer, Indykite og Validé AS.

ITSACG2021.partnere