Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Når vi nå bruker 12-gangen på innhentet kapital, så kan vi være ganske fornøyde."
- Johannes Løyning, investeringsdirektør

FAKTA

Validé AS: Innovasjonsselskap og teknologioverføringskontor (TTO) for syv forskningsinstitusjoner.
Støtter og utvikler nye løsninger i tidlig fase; fra ideer til verdi. Ideer hentes fra forskning, fra gründere og fra etablert industri.
• 24 ansatte, forretningsutviklere, IP-kompetanse.
• Tilholdssted: i Innovasjonspark Stavanger, Haugesund, Jæren (Bryne) og Dalane (Egersund)
• Eiere: UiS, Rogaland fylkeskommune, Helse Stavanger, SIVA, Norce, Nofima, Rogaland kunnskapspark og Equinor.

Validé Invest I: Presåkornfond opprettet 2016 på 30 millioner kroner.
Formål: Gi selskaper i en oppstartsfase kompetanse og kapital. Bidrar til å gjøre prosjektene attraktive for andre type investorer; som Såkornfond, annen risikokapital, Angel Investment osv.
• Investert i ni selskap. Foodback, Qwave, Terp, PaleBlue, Alginor, Exedra, Ecofiber Recycling, SmartCrowding og Centraflow.

Investorer i fondet: Innovasjon Norge, Rogaland kunnskapsinvest (som eies av SIVA, Rogaland fylkeskommune IparkAS, Jakob Hatteland Group Management AS og Smedvig Capital AS) SR-bank, Validé Haugesundregionen og Stavanger kommune.

Styreleder:
Anne Cathrin Østebø, Valide AS
Styremedlemmer:
Stian Helgøy, SR-bank
Eirik Gundegjerde, Lyse
Oddvar Skjæveland, MHWirth

Validé Invest Anne C og Johannes

9 millioner Validé-kroner har vokst til 110 millioner

Validé bruker den store gangetabellen for å oppsummere investeringene i ni av sine tidlig fase-selskap. Validé har investert 9 millioner presåkorn-kroner i 9 selskap. Det har tilført 101 millioner fra annen kapital, totalt 110 millioner kroner. 

-Vi må bruke 12-gangen for å vise hvordan dette eskalerer, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.

Det er høyrisiko å investere i selskaper som er i den fasen at gründerne kun har en prototype, tester ny teknologi eller rett og slett kun har en idé. Kapital er likevel helt nødvendig skal selskapene komme seg ut av startgropa.

Forståelig nok er det svært få private investorer som våger å være med i denne fasen av forretningsreisen. Sjansen er stor for at ideer ikke blir til produkter eller at prototyper feiler. I denne tidlige investeringsfasen trengs både risikovillig kapital, men også en annen type vurderingskompetanse enn ordinær markedsanalyse for å kjenne om det er fast grunn under føttene til gründerne.

Den unike kombinasjonen av kunnskap om mennesker og business er kjernekompetansen til forretningsutviklerne Validé.

Hvor får Validé investeringskapital fra?
-Kapital er avgjørende for at selskap i tidlig fase skal lykkes. De må gjennom «dødens dal», og det sier seg selv at ikke alle kommer levende ut derifra. Startfasen er beintøft for de aller, aller fleste. Det er derfor vi finnes. Vår visjon og vårt formål er rigget for å være med å ta den risikoen. Vår visjon er å hente verdier fra ideer; altså tidlig fase selskapsutvikling og vårt formål er å bidra til ny og lønnsom næringsutvikling og nye arbeidsplasser. Vi har den kombinerte kapitalen som skal til for å bygge butikken, sier Johannes Løyning, investeringsdirektør i Valide AS og daglig leder i Validé Invest I.

I løpet av årene som innovasjonsselskap og inkubator for hundrevis av selskap, har Validé AS opparbeidet seg sin egen investeringskapital, tilført ved salg av eierposter i selskap. Validé AS har hatt noen gode realiseringer. Disse pengene investerer Validé AS i nye selskap og ny næringsutvikling i regionen.

I tre år har Validé også være forvalter av andres tidligfase investering. I Presåkornfondet Validé Invest I er det penger fra Innovasjon Norge, SR-bank, Rogaland kunnskapsinvest, Validé Haugesundregionen og Vekstfondet til Stavanger kommune. Fondet er på 30 millioner kroner, og Validé forbereder nå neste fond på nye 30 millioner kroner.

De ni selskapene Foodback, Qwave, Terp, PaleBlue, Alginor, Exedra, Ecofiber Recycling, SmartCrowding og Centraflow har alle fått investering fra Validé Invest I.

-Hvor kommer de 101 millioner kronene fra som investeringene i de ni selskapene har utløst?

- Grovt regnet kan vi si at 25 prosent av midlene er EU-finansering via programmet Horizon 2020, 25 prosent er fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd mens 50 millioner kroner er annen offentlig og privat kapital, sier Johannes Løyning, og legger til:

-Ser vi på den private kapitalen, har alle disse ni selskapene unike investorer, og de ni selskapene utgjør også til sammen 50 arbeidsplasser, sier han.

PORTEFØLJE: Ni tidlig-fase selskaper har fått investering fra Validé Invest, og har tilsammen generert 110 millioner kroner i innhentet kapital.


Verdifull vekting fra Validé
Når vi snakker om startkapital til et selskap med en forskning- og innovasjonsløsning, så er det småpenger det Validé AS og Validé Invest I investerer. Ingen klarer å utvikle hele forretningsplanen bare med Validé-penger, men jobben Validé gjør når de vurderer selskapene til å være investeringsverdige, øker interessen blant andre aktører – både offentlige og private investorer.

-Når private investorer går inn med penger så gjør de alltid sine egne vurderinger med tanke på framtidig markedspotensial og avkastning, men vi erfarer at vekting fra Validé er med å vippe i den rette retningen. Vår vurdering bidrar, men er ingen garanti. Som i all annen investering er det historikken som teller og forteller mest. Når vi nå bruker 12-gangen på innhentet kapital, så kan vi være ganske fornøyde, sier Løyning.

Tilfører selskap til et gryende investeringsmiljø
I gjennomsnitt er Validé inne på eiersiden i et selskap i ca 5 år med en gjennomsnittlig aksjepost 10-15 prosent.

-Validé sin policy er at vi skal tidlig inn, og tidlig ut – selv om det flere ganger absolutt kunne ha lønnet seg å bli værende som eier. Validé skal ikke stå i veien for nye investorer som vil ta selskapene videre. Målet vårt er å skape vekst- og bærekraftige bedrifter for så å levere dem videre til investorer og til industrien, sier Anne Cathrin Østebø.

-Det er et voksende investormiljø i Rogaland. Hvor plasserer Validé seg i det økosystemet?

-Investormiljøet og tallet på fond er voksende i Rogaland, ja, - og i Norge. Vi har et godt samarbeid med investeringsmiljø og investorer som videreutvikler selskapene når selskapene kommer i en mer moden fase. Validé AS og presåkornfondet Validé Invest I er en viktig bidragsyter i deal-flowen til andre fond, sier Eirik Sønneland, som er fondsforvalter i Validé Invest I.

-Er det noen bransjer det er lettere å hente privatkapital til enn andre?

-Historisk sett er modellen vår er best demonstrert innen olje- og gass-sektoren. Forretningsutviklerne i Validé har bidratt til å utvikle innovasjoner og selskap som har levert strålende exiter. Validé har eksempler på flere selskap som i dag er internasjonale, eller som er solgt videre til internasjonale aktører og som i dag representerer store arbeidsplasser nasjonalt og internasjonalt. Validé har videreutviklet sin forretningsutviklingskompetanse innen bransjer som fornybar energi, helse og smart-teknologi. Energi er det størst interesse for blant privatinvestorene, kanskje ikke så rart med regionen vi befinner oss i. Samtidig ser vi tydelig økt fokus innen andre sektorer så som helse, fornybar energi, oppdrettsteknologi og ikke minst IKT, sier Sønneland.

Vokser videre i et Validé Invest II
Sønneland er i finpussingen på søknaden til Innovasjon Norge om etablering av et presåkornfond Validé Invest II.

-Vi er en del av et større nettverk av investorer som alle bidrar til næringsetablering. Vår jobb er å finne gode hjem for gode selskap når vår tid som eiere er over. Vår store styrke ligger i tidlig fase, og der skal vi fortsatt være. De eksisterende og de mange nye fondene som vi nå ser etablerer seg, samt alle de millioner av kroner som industrien vår legger inn i innovasjon og forskning, står for vekst og oppkapitalisering i den senere fasen. Men selskap i tidlig-fase er avhengige av sånne som oss, og vi er sjeldne, sier Eirik Sønneland.

"Når vi nå bruker 12-gangen på innhentet kapital, så kan vi være ganske fornøyde."
- Johannes Løyning, investeringsdirektør

FAKTA

Validé AS: Innovasjonsselskap og teknologioverføringskontor (TTO) for syv forskningsinstitusjoner.
Støtter og utvikler nye løsninger i tidlig fase; fra ideer til verdi. Ideer hentes fra forskning, fra gründere og fra etablert industri.
• 24 ansatte, forretningsutviklere, IP-kompetanse.
• Tilholdssted: i Innovasjonspark Stavanger, Haugesund, Jæren (Bryne) og Dalane (Egersund)
• Eiere: UiS, Rogaland fylkeskommune, Helse Stavanger, SIVA, Norce, Nofima, Rogaland kunnskapspark og Equinor.

Validé Invest I: Presåkornfond opprettet 2016 på 30 millioner kroner.
Formål: Gi selskaper i en oppstartsfase kompetanse og kapital. Bidrar til å gjøre prosjektene attraktive for andre type investorer; som Såkornfond, annen risikokapital, Angel Investment osv.
• Investert i ni selskap. Foodback, Qwave, Terp, PaleBlue, Alginor, Exedra, Ecofiber Recycling, SmartCrowding og Centraflow.

Investorer i fondet: Innovasjon Norge, Rogaland kunnskapsinvest (som eies av SIVA, Rogaland fylkeskommune IparkAS, Jakob Hatteland Group Management AS og Smedvig Capital AS) SR-bank, Validé Haugesundregionen og Stavanger kommune.

Styreleder:
Anne Cathrin Østebø, Valide AS
Styremedlemmer:
Stian Helgøy, SR-bank
Eirik Gundegjerde, Lyse
Oddvar Skjæveland, MHWirth