Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting, økte salgsinntekter og har større verdiskaping enn bedrifter som ikke er med i klynger."
- Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister
Nes Kake 7

Energiklyngen NES blir tatt opp i klyngeprogrammet

Norwegian Energy Solution (NES) er blant 10 ny næringsklynger som blir tatt opp i Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge sitt klyngeprogram, Norwegian Innovation Clusters.

TILDELING: De nye klyngene ble offentliggjort av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på Gamle Museet i Oslo. (Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge)


Det var næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som offentliggjorde navnene på de nye klyngene. Han er klar på at klyngene er viktige for utviklingen av næringslivet i Norge.

– Jeg vil gratulere de nye klyngene. Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting, økte salgsinntekter og har større verdiskaping enn bedrifter som ikke er med i klynger. De er med på å skape og trygge arbeidsplasser i hele landet, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under tildelingen.

– Vi må være ett skritt foran konkurrentene våre. Næringsklyngene bidrar til samarbeid, utveksling av kunnskap og innovasjon. De styrker den regionale utviklingen, og legger grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter. Vi har derfor store forventninger til klyngene som er tatt opp i programmet, kommenterte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

AKSEPTERT: Gratulasjonsfoto med Hans Kristian Torske, Innovasjon Norge Rogaland, Ingrid Riddervold Lorange administrerende direktør i Siva, Tor Arnesen, styreleder i NES og styreleder i Norske Shell, Egil Aanestad, daglig leder i NES og Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. (Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge)


Energifylke uten klynge
Validé er blant partnerne som er involvert i etableringen av Norwegian Energy Solution (NES). Rogaland har hatt status som energifylket i Norge siden olje og gassvirksomheten etablerte seg i landet, men energiindustrien har aldri samlet seg i en næringsklynge.

Iniativet ble tatt for noen år siden, og det siste året har Egil Aanestad og Jorunn Sætre, begge med solid bakgrunn i nasjonal og internasjonal oljebransje, jobbet med å etablere et nettverk av energibedrifter som vil delta i klyngen, og med søknaden om å bli tatt opp i klyngeprogrammet. Torsdag 8.november 2018 kom kunngjøringen fra næringsminsteren.

Les mer om Norwegian Energy Solution

Flere energiklynger
Det er flere av de 10 klyngesøknadene til Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet som ønsker å videreutvikle energi og fornybarbransjen i Norge. De andre aktørene som nå få Arena-status er:

Norwegian Offshore Wind er et annet energiinitiativ fra Rogaland med 51 medlemsbedrifter. Bedriftene skal med utgangspunkt i olje- og gassteknologi samarbeide om aktiviteter knyttet til leveranser til offshore vind-markedet.

I Trondheim har Fornybarklyngen, som består av av 70 bedrifter og organisasjoner innenfor fornybar energi, også fått Arena-status. De samler selskaper som er teknologileverandører, kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi. Med base i Trondheim vil klyngen utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller for fornybar energi.

Arena Ocean Hyway Cluster er et klyngemiljø fra Sogn og Fjordane som har 28 kjernemedlemmer og 20 samarbeidspartnere. Deres elles mål er å bruke hydrogenteknologi til framdrift, i produksjonsprosesser eller i produksjon. Rederier, skipsverft, energiselskaper og -leverandører er blant kjernemedlemmene.

SAMS – Sustainable Autonomous Mobility Systems fra Buskerud og Vestfold består av 17 medlemmer med Kongsberg Maritime som den største. Alle aktørene i klyngen investerer tungt i utvikling av autonome systemer.

Industrial Green Tech organiserer prosessindustrien i Telemark. Klyngen har 28 medlemmer som til sammen er Norges største konsentrasjon av prosessindustri, innenfor petrokjemi, metall og sement. De ønsker å samarbeide om innovative løsninger som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og å fremme grønne teknologiske løsninger.

De nye klyngene ble offentliggjort på Gamle Museet i Oslo av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør i det tre organisasjonene som står bak klyngeprogrammet – Forskningsrådets John-Arne Røttingen, Ingrid Riddervold Lorange fra Siva og Anita Krohn Traaseth fra Innovasjon Norge.

For mer informasjon, se www.innovationclusters.no/om-nic

LANSERING: Energiklyngen Norwegian Energy Solution ble offisielt lansert under ONS 2018 i Stavanger. Her med et stort knippe av partnere og supportere. (Foto: Hilde Garlid)

"Vi vet at bedrifter som er med i klynger jobber mer på tvers, har høyere sysselsetting, økte salgsinntekter og har større verdiskaping enn bedrifter som ikke er med i klynger."
- Torbjørn Røe Isaksen (H), næringsminister