Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Alginor

Alginor henter rekordhøyt beløp fra EUs Green Deal

Alginor ASA har fått tilbud om 185 millioner kroner i finansiering av EUs EIC Accelerator. Dette er den største EU-finansieringen som noensinne er oppnådd av en norsk gründerbedrift.

Alginor har hovedkontor i Haugesund, og har sitt utspring i inkubatoren til Validé Haugesundregionen. Selskapet har fått finansiering via Validé Haugesundregionen AS og Validé AS, og er ett av 10 selskap i porteføljen til presåkornfondet Validé Invest I.

-Vi er utrolig stolte av Alginor, og er svært glad for den fine attesten selskapet nå får via EUs Green Deal, sier Åse Tveit Samdal, daglig leder i Validé Haugesundregionen og styremedlem i Alginor.

Største tildeling noensinne
Alginor konkurrerte med over 2000 bedrifter fra 40 land i Europa, og kun 64 bedrifter fikk til slutt tilbud om finansiering. Syv norske bedrifter fikk gjennomslag med totalt 500 millioner kroner, og Alginors ramme på 185 millioner er det største tilbudet EU har gitt en norsk bedrift noensinne.

- Med syv norske bedrifter gjennom nåløyet, er Norge nest best i Europa og kun slått av Frankrike. Det er imponerende og viser at norsk næringsliv utvikler innovative løsninger som hevder seg svært godt i internasjonal konkurranse, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Finansieringen er en blanding av støtte og egenkapital som bedriftene skal bruke til teknologiutvikling, vekst og skalering.

-Validé var blant de aller første, og tok dermed stor risiko, til å gå inn i Alginor med kapital. At selskapet får internasjonal anerkjennelse for sin teknologi og framtidsutsikter som en ny, grønn industri, er en glede både for oss i Validé, for Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA som har vært med siden den spede start, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS.


Hva gjør Alginor?
Selskapets innovasjon, AORTA, er todelt og kombinerer bærekraftig, miljøvennlig og moderne høsteteknologi med avansert bioraffineringsteknologi for totalutnyttelse av stortare til fremstilling av mat- og legemiddelingredienser uten bruk av skadelige kjemikalier.

Alle deler av innovasjonen er verifisert i pilotskala i selskapets pågående EU-prosjekt, som ferdigstilles i desember 2020. Det nye prosjektet som nå har fått EU-finansiering, DACOTA, (Demonstration And Commercialisation Of The AORTA-innovation) som tar piloten til industriell skala ved å designe og konstruere et høstefartøy og et bioraffineri, og som skal levere en ferdig fabrikk for legemiddelingredienser på Avaldsnes. Prosjektet ledes av selskapets CTO Kjetil Rein, som har god erfaring med bygging av fabrikkfasiliteter for marine råstoff.

- «Gjennomslaget i EICs «Green Deal» markerer en viktig milepæl for selskapet og viser at vi har gjort mye riktig så langt. Norsk stortare har helt særegne egenskaper som gjør den veldig attraktiv i mat- og legemiddelproduksjon. Vi mener at stortare kan høstes og utnyttes bedre enn den gjøres i dag. Vi er veldig glade for at EU i likhet med oss, har sett at det er mulig og nødvendig med et grønt skifte i den europeiske tareindustrien, sier Thorleif Thormundsen, grunnlegger og CEO i Alginor ASA.

100 millioner til forskning og utvikling
Alginor ASA har siden 2014 finansiert og gjennomført et forsknings- og utviklingsprogram på over 100 millioner kroner med mål om å utnytte hele spekteret av stortarens iboende egenskaper, for framstilling av en attraktiv produktportefølje av nye og eksisterende «life science ingredients» til verdensmarkedet for mat- og legemiddelingredienser.

FoU-avdelingen arbeider i selskapets høyavanserte laboratorium i Haugesund, hvor produktene kontinuerlig analyseres, utvikles og kvalitetssikres.

STORTARE: Norskekysten er godt egnet for stortare, og Alginor utvikler bærekraftig, miljøvennlig og moderne høsteteknologi med avansert bioraffineringsteknologi for totalutnyttelse av stortare til fremstilling av mat- og legemiddelingredienser uten bruk av skadelige kjemikalier. (Foto: Alginor)


Bioplast og medisin
Tidligere i år kunne Alginor melde om tilsagn i søknader om støtte til forskning på biopolymerene cellulose, alginat og fucoidan samt polyefenoler og aminosyrer.

I selskapets Eurostars-prosjekt utforskes produksjon av alginat med enestående høyt innhold av guluronsyre, tarecellulose med ekstreme egenskaper, og forløpere til fremstilling av nedbrytbar bioplast. En viktig forutsetning for produktenes høye og unike kvalitet er at råstoffet utsettes for minimal prosessering, hvilket kan sies å være bærebjelken i selskapets innovasjon, AORTA. Prosjektleder Linn Margrethe Bringedal har 6 års erfaring fra alginatindustrien.

Med støtte fra Norges Forskningsråd og i samarbeid med Universitet i Bergen, Universitet i Oslo og Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige, forskes det i Fucomed på den høysulfaterte biopolymeren fucoidan. Alginors forskningsleder, Georg Kopplin, er en av verdens fremste eksperter på fucoidan. Fucoidan kan potensielt anvendes i en rekke medisinske applikasjoner og behandlinger, eksempelvis kreftsykdommer, øyesykdommer, COVID-19 og i kirurgi. Dagens marked er hovedsakelig preget av asiatiske aktører som produserer lavkvalitets fucoidan som ikke kan brukes til legemiddelproduksjon.

Skal på børs
Alginor ASA har i dag 210 individuelle aksjonærer og 20 faste ansatte fordelt på fire kontorer i Haugesund og Oslo. Selskapets plan om børsnotering er vedtektsfestet, og skal sikre selskapet fri tilgang til kapitalmarkedet og ytterligere vekst.

- I første omgang sikter vi mot en notering på Merkur Market innen 2021, mens planen på sikt er at aksjen noteres på Oslo Børs’ hovedliste. Koordineringen og gjennomføringen av børsnoteringen vil skje gjennom selskapets kontor i Oslo, sier Thormodsen.

Validé Haugesundregionen AS, Validé AS, Validé Invest I og Karmøy Næringsfond og Jakob Hatteland er blant de 210 investorene i Alginor ASA. Validé Haugesundregionen har samarbeidet med Alginor siden slutten av 2016.

- Validé har vært en fantastisk hjelp for Alginor og bidratt til selskapets kapitalinnhenting gjennom tilkobling til deres imponerende nettverk, sier Thormodsen.

GREEN DEAL: Egil Andreas S. Hanssen og Benjamin Thormodsen fra Alginor med fullført søknad til EUs EIC Accelerator. (Foto: Marcus Sannes)


EU støtter banebrytende innovasjoner
De andre seks selskapene som har fått tilbud om finansiering fra EUs EIC Accelerator er Evoy, Innomar, N2 Applied, ONiO, Otechos og Wavefoil.

LES MER: Innovasjon Norge, NTB pressemelding

-EU jobber på nye måter med å kombinere offentlig støtte med privat kapital til europeiske vekstbedrifter. EIC støtter blant annet bedrifter som utvikler banebrytende innovasjoner med høy risiko, og med potensial til å skape nye markeder, flere arbeidsplasser, vekst og velstand i Europa, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Det er flere sjanser for norske innovative bedrifter som ønsker å prøve seg i EU. Neste frist for å søke om EIC- finansiering er 7. oktober 2020.

LES MER: Om den første Green Deal-finansieringen fra EU til 64 selskap (eng)