Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Alginor Foto 3

Alginor henter inn en halv milliard

Biotech-selskapet Alginor smeller til igjen. Borregaard, Hatteland Group og EIC Fund investerer 427 millioner kroner i selskapet som høster og videreforedler stortare.

Alginor har i syv år drevet intens forskning og utvikling for å komme frem til miljøvennlig høsting og totalutnyttelse av stortare. Selskapet har base i nord-fylket og er tilknyttet inkubatoren til Validé Haugesundregionen.

EU og norsk, frisk kapital
For et år siden fikk Alginor ASA fullt tilslag, 185 millioner kroner, på sin søknad til EU. Det innebar en investering på inntil 150 millioner kroner i egenkapital fra EIC Fund. Det er den største summen en norsk startup noen sinne har mottatt fra EU - og nyheten gikk Norge rundt.

LES MER: Norske bedrifter henter rekordhøyt beløp

Egenkapitalinvesteringen var betinget av at beløpet ble matchet med frisk kapital og med en lead investor som ikke var involvert på eiersiden fra før.
6. august 2021 vedtok generalforsamlingen i Alginor en plan som innebærer at Borregaard ASA, EIC Fund og Hatteland investerer totalt inntil 427 millioner kroner i Alginor.

Europas første bioraffineri for stortare

Kapitalinnhentingen som nå gjennomføres gjør selskapet i stand til å industrialisere og kommersialisere teknologien, og bygge Europas første bioraffineri for stortare.

Pilotanlegg og bioraffineri legges til Karmøy. Satsingen gjør at det skapes mange nye, attraktive kompetansearbeidsplasser i regionen.

- I et slikt scenario estimerer vi at Alginor, inkludert våre datterselskaper, vil ansette inntil 50 personer, uttaler finansdirektør Haakon Simonsen Farstadvoll til Haugesunds Avis. Selskapet har nå ca. 25 høyt kvalifiserte ansatte fra inn- og utland.

Kapitalutvidelsen vil skje i flere transjer, før planlagt børsnotering i 2024.

Inntil 70 millioner kroner i offentlig emisjon
I løpet av høsten blir det tilrettelagt for en offentlig emisjon der både eksisterende og nye aksjonærer inviteres til å delta.
Alginor ASA har i dag 297 aksjonærer. Alginor styrker først egenkapitalen med 230 millioner kroner, før Borregaard og EIC Fund matcher beløpet som innhentes i den offentlige emisjonen. I sum utgjør dette inntil 370 millioner kroner i løpet av første halvår 2022.

MER INFORMASJON: A major green deal for Alginor

Stolt inkubator og deleier
- For Validé Haugesundregionen er det helt fantastisk å se at Alginor så til de grader lykkes med kapitalinnhenting, og får ett av Norges største industrikonsern med på laget, sier Åse T. Samdal. Hun er daglig leder i Validé Haugesundregionen, og styremedlem i Alginor ASA.

Åse T. Samdal

FEIRER: Åse T. Samdal er daglig leder i Validé Haugesundregionen, og styremedlem i Alginor. (Foto: Hilde Garlid)

-Vi er stolte av at vi har fått bidra til selskapets utvikling. Spesielt de første årene selskapet var i inkubator bidro vi til å åpne noen dører og skaffet tilgang til kapital gjennom vårt nettverk. Da har også vi lykkes med vår rolle og vårt mandat som næringsutvikler.

Både Validé Haugesundregionen AS, Validé AS, Validé Invest AS, Karmøy Næringsfond AS og flere av Ipartnerne tilknyttet Validé Haugesundregionen har eierandeler i Alginor ASA.

- Det er også verdifullt for oss å tilegne oss kunnskap om de finansielle prosessene som Alginor er utrolig dyktige på, det er erfaring som vil komme nye selskaper til gode, sier Åse T. Samdal.

Hva gjør Alginor?
Selskapets innovasjon, AORTA, er todelt og kombinerer bærekraftig, miljøvennlig og moderne høsteteknologi med avansert bioraffineringsteknologi for totalutnyttelse av stortare til fremstilling av mat- og legemiddelingredienser uten bruk av skadelige kjemikalier.

Alle deler av innovasjonen er verifisert i pilotskala. Prosjektet som Alginor har søkt, og fått 185 millioner kroner fra EUs EIC Accelerator til, DACOTA, (Demonstration And Commercialisation Of The AORTA-innovation) tar piloten til industriell skala. Det innebærer blant annet design og konstruksjon av et høstefartøy og et bioraffineri på Karmøy.

Alginor Green Deal

GREEN DEAL: Egil Andreas S. Hanssen og Benjamin Thormodsen fra Alginor med fullført søknad til EUs EIC Accelerator høsten 2020. (Foto: Marcus Sannes)

LES MER: Alginor henter rekordhøyt beløp fra EUs Green Deal

- Gjennomslaget i EICs «Green Deal» markerer en viktig milepæl for selskapet og for gjennnomføring av et helt nødvendig grønt skifte i den europeiske alginatbaserte tareindustrien. Vi er veldig glade for at EU i likhet med oss har sett det uforløste potensialet og verdien som ligger i bærekraftig totalutnyttelse av stortare som har en biomasse på 100 millioner tonn langs Europas kyst, sier Thorleif Thormodsen, som er grunnlegger av og CEO i Alginor ASA.

Prosjektet ledes av selskapets CTO Kjetil Rein, som har god erfaring med bygging av fabrikkfasiliteter for marine råstoff.

Forskningsmillioner
Alginor ASA har siden 2014 finansiert og gjennomført et forsknings- og utviklingsprogram på over 100 millioner kroner.

-Validé var blant de aller første, og tok dermed stor risiko, til å gå inn i Alginor med kapital. At selskapet får nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sin teknologi og framtidsutsikter som en ny, grønn industri, er en glede både for oss i Validé, for Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA som har vært med siden den spede start, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS.

SE: Diving the kelp forests of Norway (YouTube)