Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Alginor overtakelse bygg

Alginor kjøper fabrikklokaler

Alginor har som mål å etablere Europas første bioraffeneri for stortare. Et viktig steg mot målet er tatt når de nå har nøkkelen til et fabrikklokale på Husøy, nær Avaldsnes.

Bioraffineriet på Husøy skal produsere mat- og legemiddelingredienser basert på den nordatlantiske stortaren.

Industritomten er kjøpt fra Jakob Hatteland Bygg AS, og har en verdi på 29,2 millioner kroner. Tomten dekker 6500 m2, hvor eksisterende bygningsmasse utgjør ca. 2.200 m2. Selskapet planlegger en omfattende utvidelse.

Ekspansjonen og installasjoner av nytt og moderne prosessutstyr er ventet ferdigstilt i løpet av 2024. Tomten har en egen kai, og Alginor har en enighet med Karmsund Havnevesen om eksklusiv bruk for å sikre råvareflyten mellom høstevirksomheten og den landbaserte produksjonen.

Validé Haugesundregionen har bistått Alginor som oppstartsselskap, og Åse Samdal, daglig leder i Validé Haugesundregionen, er styremedlem i selskapet hvor Validé Invest I er blant investorene.

- At Alginor nå har nøkkelen i døren til et fabrikklokale og er steget nærmere produksjon, er en milepæl for selskapet, sier Åse Tveit Samdal.

Åse Tveit Samdal

EN MILEPÆL: Alginor skaffer seg fabrikklokaler og muligheter til å vokse på Husøy, nær Avaldsnes. Selskapet skal bygge et bioraffineri for bærekraftig utnyttelse av stortare. - Et steg nærmere produksjon. Virkelig verd å feire, sier Åse Tveit Samdal, daglig leder i Validé Haugesundregionen og styremedlem i Alginor. (Foto: Hilde Garlid)

Totalutnyttelse av stortare
- Vi er svært fornøyde med å sikre oss dette anlegget. Vi starter nå et omfattende investeringsprosjekt for perioden 2023-2024, som skal lede til Alginors første, store etablering - en Flagship Demonstration Plant – med mål om å demonstrere selskapets verdikjede i industriell skala, sier Kjetil Rein, CEO i Alginor ASA.

Alginor etablerer på Husøy et bioraffineri for totalutnyttelse av Laminaria hyperborea, og en topp, moderne API-linje for produksjon av alginat for salg. Det er en farmasøytisk ingrediens produsert etter legemiddelstandarden (cGMP).

-Alginor skal skape en bærekraftig verdikjede, og vi starter med høsteleddet. Hypomar AS har i år satt i ordre det første høstefartøyet. Det heter «Hypomar Ocean 1», og skal levere stortare til dette anlegget. Allerede ved høstingen starter prosesseringen av taren, og ved denne etableringen, inkludert tilgangen på piren, vil integrasjonen mot mottaksanlegget og bioraffineriet ivaretas på en effektiv måte. Det er ikke mange tilsvarende fasiliteter og anlegg tilgjengelig, så dette er en unik avtale, sier Harald Fiskaaen, CEO i Hypomar AS.

Hypomar Ocean I

HØSTEFARTØY: Høsting av stortare en én del av produksjonslinjen til Alginor ASA. Deres heleide datterselskap, Hypomar, har sitt i ordre nye båter til det spesielle oppdraget. (Illustrasjon: Alginor)


Totalinvestering på 600 millioner
Tomtekjøpet er en avgjørende forutsetning for Alginors videreutviklingen av selskapet og investeringsprogram.

- Alginor vil de neste årene gjennomføre omfattende investeringer i utvikling av en høsteoperasjon kombinert med mottaksanlegg, et bioraffineri og en API-avdeling. Totalt anslås investeringene å utgjøre omkring 600 millioner kroner. Det inkluderer den langsiktige investeringen i 30 mål industritomt lenger nord. Når hele anlegget er ferdig, vil det utgjøre hele verdikjeden med koordinert kapasitet oppstrøms- og nedstrøms for håndtering av omkring 30.000 tonn Laminaria hyperborea. Den langsiktige målsetningen om 100.000 tonn vil foregå på industritomtene lenger nord på industriområdet, sier Haakon Farstadvoll, CFO i Alginor ASA.

Om Alginor
Alginor ASA er norsk marint bioteknologiselskap som utvikler en vertikalt integrert verdikjede for produksjon av naturlig forekommende mat- og legemiddelingredienser basert på bioraffinering av den nordatlantiske stortaren, Laminaria hyperborea, en massiv fornybar marin ressurs som vokser langs norskekysten.
Hypomar AS er et 100% eiet datterselskap av Alginor ASA.

Alginor overtakelse bygg Husøy

EGET BYGG OG TOMT: Alginor har overtatt lokaler og tomt, og ombygginger og produksjonsinstallasjoner skal være ferdig i løpet av 2024. F.v: Kjetil Skjold, Lead Industrial IT, Harald Fiskaaen, CEO Hypomar AS og Spesialist Innkjøp Kristian Grunnaleite, Hatteland og Helge Tordahl, CAO. (Foto: Validé Haugesundregionen)