Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Lørntech Tidewave ferdig

Bjørn Lorentzen i Tidewave om helseforebygging

Liggesår er et smertefullt og dyrt problem i helsevesenet; både på sykehjem, i hjemmepleien og på sykehus. Teknologien til Tidewave R&D snur pasienter som ikke kan snu seg selv, og forebygger liggersår. Men hvor mye er det verd?

HØR SOMMERPOD: Fra behandling til forebygging

Hvordan lager man strukturer som skalerer? Og når skal man si seg fornøyd med produktutvikling og sette fokuset mot kommersialisering? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres i Lørn.tech med Bjørn Sebastian Lorentzen, daglig leder i Tidewave R&D, om de mulighetene han ser for innovasjon i norsk helsesektor.

Tidewave R&D startet i studentinkubatoren til Validé. De unge gründerne har hatt en spennende innovasjonsreise, mottatt mange priser og utmerkelser for idé og teknologi - og er nå i kommersialisering og salgsfasen.

-Det tar bare mellom et par minutter og noen timer å utvikle et trykksår, men det kan tar måneder å bli kvitt. Hvert år får 30.000 mennesker trykksår i Norge, og en anslår at det årlig dør 1000 pasienter på sykehus og sykehjem på grunn av trykksår eller komplikasjoner av trykksår. I Norge brukes 900 millioner kroner årlig i behandling av trykksår. Det er dyrt, det er dødelig og det er svært smertefullt., sier trykksårspesialisten Menno van Etten, som har testet Tidewave R&D sin vendeteknologi.

Det finnes lassevis med forskning og dokumentasjon på hva liggesår koster, men er helsevesenet villig til å bruke de samme pengene på å unngå liggesårene?

- Det kan ofte være vanskelig å tallfeste effekten av forebygging, og mye lettere å sammenligne kortsiktig behandling mot investeringskostnader her og nå, sier Bjørn Lorentzen.

LES OGSÅ: Tidewave R&D og trykksårspesialist tester venderegimet

TESTER: Menno van Etten (i midten) har testet Tidewave R&D sitt venderegime. Her sammen med Bjørn Lorentzen, daglig leder i Tidewave, og Marit B. Hagland, i Norwegian Smart Care Lab, som rigget testfasciliteter på sykepleierlaben på Universitetet i Stavanger. (Foto: Hilde Garlid)