Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"-Selskap som har stor profitt av din data ønsker nok ikke denne forandringen. Samtidig trenger aktører som Google og Facebook å kunne tilby bedre sikkerhet rundt persondata."
- Antorweep Chakravorty, gründer i BitYoga
Bityoga 7

Datakontroll er redningen for delekulturen

-Vi skaper neste generasjon internett ved å gi brukerne kontroll over egen data. Med bitYoga kan du fortsatt dele innhold, men kryptere, slik at ingen tredjepart kan nyttegjøre seg av innholdet ditt.

Lykkes de to forskerne fra UiS, Antorweep Chakravorty og Chunming Rong, med å spre sin teknologi, har de løst den mest kritiske datarisikoen vi som databrukere tvinges til å ta hver eneste dag; Hvordan kan jeg vite at min data ikke blir brukt av andre?

LÆRER OG ELEV: Chunming Rong, professor på UiS, var veilederen til Antorweep Chakravorty da han skrev til PhD om velferdsteknologi. Sammen har de etablert selskapet bitYoga, med en blockchain-teknologi som trygger folks persondata. (Foto: Hilde Garlid)


Redningsaksjon for delekulturen
Navnet speiler selskapet sin visjon; -Bit er den minst dataenheten vi har, og yoga betyr «kontakt» på sanskrit, sier gründer Antorweep Chakravorty. Deres løsninger er basert på forskningsdrevet utvikling innen områder av blockchain, big-data og kunstig intelligens.

Ambisjonene deres er en redningsaksjon for de globale, viktige verdiene som internettet gir menneskeheten med en teknologi som reduserer risikoen for tillitsbrudd, hacking og i ytterste konsekvens kollaps av delekulturen.

-Forretningsmessig er ambisjonene våre at vi innen fem år skal være det største software-selskapet fra Norge, sier Antorweep Chakravorty.

Les også Digi.no: De 20 største IT-selskapene i Norge (2016)

Vi lever i GDPR-tiden
Hvem som eier, lagrer og bruker all dataen som deles i verden i dag, er en global, juridisk utfordring. EU sitt svar er å gi alle selskap som innhenter, lagrer, analyserer og/eller deler persondata det juridiske ansvaret med sviende økonomiske konsekvenser ved tillitsbrudd. GDPR-direktivet ble gjeldende fra juni 2018.

Direktivet er et viktig juridisk steg på veien mot å gi innbyggere et bedre digitalt personvern. Alle selskap må nå inngå personlig avtale om personopplysningslagring, og de må definere hvordan de bruker og gjenbruker dine opplysninger og bilder. Grunnmuren i metoden er likevel basert på at vi gir fra oss data i tillit til at selskapene lagrer og bruker opplysninger slik de lover.

-Du får en illusjon av kontroll, men kan ikke gjøre noe dersom opplysninger havner på avveier, sier Antorweep.

Problemet er også at vi daglig trykker «aksepterer» på personvernerklæringer uten å ha et annet alternativ enn å gi fra oss persondata til nettsteder eller selskap vi ønsker eller må bruke som borger i et digitalt samfunn.

Hva er bitYoga?: Share, Trace, Control & Relax

Teknologien bak bitYoga snur strømmen for datakontroll; fra selskapenes servere tilbake til den som produserer dataen. Du kan fortsatt dele data med hvem du vil, men dersom du vil slette, eller hindre gjenbruk, så skrur du selv av. Informasjonen din vil alltid være kryptert for tredjepart når du deler.

-Vår verden er ikke svart og hvit. Den har mange farger. Med bruk av vår teknologi; blockchain og AI, skapes det ikke et system som enten er åpent eller lukket. Du velger selv hva du vil dele åpent, og hva som er mer privat og sensitivt for deg. Det vesentlige er at du alltid kan spore hvem som har sett dataen din. Slik er det mulig at du selv har kontroll på sensitiv data, som helsejournalen din, og at du selv vet hvem som bruker den, sier Chunming Rong, professor på UiS og partner i bitYoga.

-Hvordan skal jeg kunne tro på at bitYoga gjør dette annerledes?

– Det handler ikke om du har tillit til bitYoga eller ikke. Vi er en plattform. Vi lagrer ingens data. Den lagres lokalt. Når du deler så er dataen din kryptert for andre. Når du sletter, så er dataen borte. Andre som har adgang til din data, må svare til deg om at dataen er slettet eller ikke, sier Antorweep Chakravorty.

«bitYoga is developing a novel blockchain and a data sharing platform that enables users to create a secure, permanent and unbreakable link to their data. BitYoga is unique as it allows both a high degree of privacy and functionality».

Evaluation Summary Report, European commission


Kvalitetsstemplet Seal of Excellence
De to UiS-forskerne fikk nylig tildelt partnerskap i et europeisk gigantprosjekt i forskningsprogrammet Horizon 2020 om datakontroll i sosiale medier. EU-kommisjonen har også gitt dem kvalitetsstempelet «Seal of Excellence» for en annen EU-søknad. – Denne er uavhengig av Horizon 2020 søknaden, men utmerkelsen er en annerkjennelse av vår teknologi og selskap, sier Antorweep.

Det er totalt åtte partnere i Horizon 2020-prosjektet, som har en ramme på 4,166 millioner euro. -bitYoga sin del av prosjektet representerer 20 prosent av budsjettet, og prosjektet er 100 prosent finansiert av EU, sier Antorweep Chakravorty.

I kvalitetsvurderingen som bitYoga har fått fra EU-kommisjonen, oppnår teknologien deres høyeste ranking, «Very Good to Excellence» på tre av tre kriterier; samfunnsinnvirkning (Impact), fortreffelighet (Excellence) og kvalitet og effektivitet i gjennomføring (Quality and efficiency og Implementation)

Prosjektet de nå skal delta i har en tidsramme på 26 måneder. Fungerer dette, noe bitYoga er sikre på, så vil prosjektet være en døråpner til internasjonale investorer.

-«Retten til å bli glemt» er vesentlig for EU sitt GDPR-direktiv. Vår teknologi gir denne muligheten til å lagre og slette egen data. Blockchain har fått urettmessig mye negativ omtale på grunn av profittjag i bitcoin, men et moment i EU-prosjektet er «Blockchain for the social good». I dag er det slik at vi som skaper innhold, og deler dette med, for eksempel Facebook, gir dette fra oss mot å få tilbake en «gratis» tjeneste. Vel, vi har alle lært at «there is no such thing as a free lunch» Det vi gir fra oss er vår adferd og preferanser, personopplysninger og til og med hvor vi er i verden og hvem vi er sammen med. Facebook og andre sosiale medier kan selge dette videre, sier Chunming Rong.

-Men dere skaffer dere garantert solid motstand fra dem som lever av datalagring og deling?

-Selskap som har stor profitt av din data ønsker nok ikke denne forandringen. Samtidig trenger aktører som Google og Facebook å kunne tilby bedre sikkerhet rundt persondata. BitYoga tar ikke noe persondata fra dem, vi sikrer bare at din data er din. Det er også hva GDPR ønsker å oppnå, sier Antorweep Chakravorty.

-Forretningsmodeller kommer og går; de lever i en evolusjon. Vår løsning er ikke å strupe delekulturen, men gi dem som produserer data og innhold, kontroll og oversikt over hvor dataen tar veien, hvem som bruker den og til hva, sier Chunming Rong.

Han ser for seg at bitYoga-plattformen vil være løsningen for bransjer som steller med helseopplysninger, men sier også at teknologien kan brukes til absolutt alt som deles.

-Vi konsentrerer oss nå om persondata, fordi behovet her er stort. Men denne form for å trygge datadeling, kan anvendes til svært mye, sier han.

«On one side, data can be used to make tools and services better, which is good for consumers. On the other side, it enables a selected few players with orders of magnitude more surveillance capacity than any previous entity, and the ability to develop a 360° view of the person of interest. bitYoga aims to balance the scales between data utility and data privacy».

Evaluation Summary Report, European commission


Bodde i et smarthus
Antorweep Chakravorty kom til Norge og Universitetet i Stavanger som PhD-student innen dataanalyse i 2012.

TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE: Antorweep Chakravorty levde seg bokstavlig talt inn i PhD-forskningen sin, og opplevde smarthusteknologi som ubehagelig overvåking. Det ledet ham til Anne Cathrin Østebø i Validé og forretningsutvikler Matyas Kolsofszki. -Han betyr mye for bitYoga og veien fra forskning til den kommersielle verden. (Foto: Hilde Garlid)


-I min PhD-studie ville jeg se på hvordan eldre mennesker lever og bruker hjemmene sine med tanke på å utvikle velferdsteknologi som trygger de eldres hverdag, gir dem rett hjelp og bedre omsorg. Det høres utelukkende positivt ut, men som en del av studie prøvde jeg selv å bo i et smarthus; i en av containerne til MyBox på UiS-campus. Sensorer og kamera produserte data av alt jeg gjorde i boligen; fra jeg stod opp til jeg la meg. Dataen ble lagret og kunne deles med andre uten min kontroll. Det var ubehagelig, innrømmer Antorweep.

Men hvordan kan fordelene og tryggheten som teknologien gir bevares samtidig som dataen trygges?

Det ble problemstillingen som startet et tett samarbeid med TTO-en hos Validé og forretningsutvikler Matyas Kolsofszki. Selskapet bitYoga ble etablert i oktober 2017, og bitYoga deltok i businessakseleratoren ITSA samme år.

«Data is the new Oil, Privacy is the new Green, Trust is the new Currency»

Aurélie Pols, data privacy activist


-Validé har vært essensiell for selskapsutviklingen og veien vår fra forskning på UiS til at vi nå kan entre markedet. Matyas er en svært viktig person i denne prosessen. Validé har investert både tid og penger i bitYoga, sier Antorweep som i dag er post-doc og førsteamanuensis ved UiS.

Hans medgründer, Chunming Rong, er leder for «Center of IP-based Service Innovation (CIPSI) på UiS, forskningsleder for Big-Data hos IRIS samt styreleder i selskapet «Dataunitor».

-Chunming Rong var også min PhD-veileder, sier Antorweep Chakravorty.

Les også Aftenbladet no: UiS-professor sikrer deg i nettskyen (2014)

UT I VERDEN: bitYoga-utviklerne Chunming Rong og Antorweep Chakravorty er klar for å spre teknologien sin ut i verden. Nå ser de etter investorer som vil bidra til å redde den verdensomspennende delekulturen. (Foto: Hilde Garlid)


Klar for næringslivsinteressenter
Selskapet er tildelt etableringsmidler fra Innovasjon Norge, og økonomisk støtte fra Forskningsrådets Forny-program og det regionale investeringsprosjektet Plogen.

Selskapet tiltrekker seg nå næringslivsinteressenter; deriblant har investor Yuhong Jin Hermansen, daglig leder i Folke Hermansen AS, fulgt bitYoga tett og med stor interesse siden de deltok på ITSA i 2017.

-Hvorfor er akkurat du interessert i bitYoga sin teknologi? Er deres løsninger noe du tenker kan være nyttig for ditt selskap og bransje, eller er det mer en generell interesse?

-Historisk har vår familiebedrift, Folke Hermansen, hatt et godt samarbeid med UiS. Jeg har fortsatt diplomet «Universitets bygger» fra 2002 på kontoret mitt, sier Yuhong Jin Hermansen, eier av Folke Hermansen AS.

– Når det gjelder teknologien så tror jeg at blockchain-teknologien kan være ødeleggende for de etablerte forretningsmodellene. Det er én av grunnene til at jeg er interessert; jeg prøver å forstå hvordan denne teknologien kan påvirke og endre forretningsmodellene våre. Slik kan jeg forstå risikoen for det som kan komme i vår virksomhet, samt muligheter. Det er for tidlig å si noe sikkert om på hvilken måte bitYoga kan tilby tjenester til vår virksomhet, men jeg tror det er muligheter, sier Yuhong Jin Hermansen.

-Hvilket problem ser du at bitYoga løser i en verden av datadeling?

– En av de globale utfordringene i dag er datasikkerhet. Vi har vært nødt til å stole på alle slags relasjoner. Nå våkner en bevissthet om den kommersielle verdien og kontrollen av ens personlige data. Dette er en mulighet for selskaper som bitYoga. De har en god posisjon til å kutte kostnadene i datasikkerhet, som kreves i dagens forretningsmodeller, og å åpne dører for nye forretningsmodeller. Jeg ser at bitYoga har en unik kombinasjon av kunnskap, entreprenørånd og personlig verdi som jeg tror vil drive grunnleggerne for å oppnå deres syn, sier Hermansen.

«Nå våkner en bevissthet om den kommersielle verdien og kontrollen av ens personlige data. Dette er en mulighet for selskaper som bitYoga».

Yuhong Jin Hermansen, eier av Folke Hermansen AS


Smedvigs IT-selskap Veni AS er bitYogas første kunde. Veni skal bruke bitYoga-teknologien til energideling, og teste det ut i et ENOVA-støttet prosjekt.

-Vi starter umiddelbart på oppgavene fra Horizon 2020, og ser nå etter et produksjonsteam, styremedlemmer og investeringer det første året på 4-8 millioner kroner, sier Antorweep Chakravorty.

-bitYoga er et godt eksempel på en spin-off fra forskningsmiljøet på universitetet, som via TTOen i Validé og vårt nettverk har funnet kontakter og investorer, og kommet i posisjon til å søke på Horizon2020-prosjekt, sier Anne Cathrin Østebø, administrerende direktør i Validé.

Bra for UiS
-Det er første gang en spinn-out fra Universitetet i Stavanger blir med i et såpass stort EU-prosjekt. Så dette er stort for oss selv om UiS ikke er partner, sier Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør ved UiS. – Her har vi et glimrende eksempel på et innovasjonsløp; fra PhD-studie, via TTO-en for å etablere et selskap, kommersialisering og så få til en rask vekst via et EU-prosjekt. Det er slik det skal være, sier Jacobsen.

-Men det hender altså ikke så ofte?

-Nei, jeg mener det er det første, men bitYoga er et godt eksempel på hvordan universitetet og TTOen samarbeider om spinn-out fra forskning, sier forskningsdirektøren.

UiS-rektor Marit Boyesen er også godt fornøyd med hva to av universitetets forskere og ansatte har lykkes med.

-Fagfeltet er uhyre viktig i dagen samfunn. Datasikkerhet er et hett tema med store utfordringer. Det er veldig gledelig at bitYoga nå får EU-midler til et større, internasjonalt prosjekt, sier Boyesen.

-Hva betyr det for UiS?

-Slikt ryktes fort. Det er bra for UiS og for fag- og forskningsmiljøet innen IKT-faget og for interessen fra studenter at vi har slike gode lærekrefter på feltet. Vi har god søkning til faget nå, men dette gjør oss enda mer attraktiv, sier Boyesen.

ET EKSEMPLARISK LØP: bitYoga er et prakteksempel på hvordan universitetet og TTOen samarbeider om en spinn-out fra forskning. F.v: Chunming Rong, Marit Boyesen, rektor UiS, Troels Jacobsen, forskningsdirektør og Antorweep Chakravorty. (Foto: Hilde Garlid)

"-Selskap som har stor profitt av din data ønsker nok ikke denne forandringen. Samtidig trenger aktører som Google og Facebook å kunne tilby bedre sikkerhet rundt persondata."
- Antorweep Chakravorty, gründer i BitYoga