Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Lørntech tangofy ferdig

Ellen Husebø om å digitalisere seg selv og andre

Har gründerne i Tangofy klart å digitalisere seg selv? Og er det mulig å forenkle hverdagsledelse og skape en innovasjonskultur ved å anvende teknologi? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija Seres med-gründer i Tangofy, Ellen Gundersen Husebø.

HØR SOMMERPOD: It takes two to tango

Noen kjappe med ekspørt Ellen Gundersen Husebø

Hvem er du, personlig og faglig?
«Techmamma» til to og «Techbestemor» til tre. Jeg har mye energi og liker utfordringer. Har jobbet med innovasjon og digitalisering i flere tiår.

Hvordan beskriver du oppdraget til din organisasjon?
Øke modenheten hos våre kunder rundt digitalisering og mulighetene dette gir. Løsning for en digital hverdagsledelse, hvor nøkkelord er forenkling og smart samhandling.

Hva motiverer deg mest ved dette oppdraget?
Å kunne få gi tilbake og bistå våre kunder med å sette fart og få dem til å jobbe enda bedre sammen på en smartere og inkluderende måte.

Hva synes du er de mest interessante dilemmaer?
Modenhet rundt digitalisering, og helhetlig forståelse av hva dette er og hva som må til for å komme videre. Det henger igjen for mye arv som ikke fremmer innovasjon.

Dine tre beste tips til andre som innoverer i samme sektor?
– Inkludering: involver og inkluder de ansatte i forretningsutviklingen
– Mangfold: sammen bygges katedralen – ikke «du» og «jeg», men «vi»
– Begeistring: gi anerkjennelse, praktiser åpenhet og «walk the talk»

Dine egne relevante prosjekter siste året?
Systemutvikling av Tangofy sine tjenester, marked og salg, samt prosjektleveranser for kunder.

Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
Jeg tror kunnskapen vi alle erverver oss blir den verdifulle summen av virksomhetens kompetanse-kapital. Det gir evner til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer som en står ovenfor, dersom en evner å tilrettelegge for dette.

Hva gjør vi unikt godt i Norge av dette?
Det er et kinesisk ordtak som er: «når forandringens vind blåser, bygger noen vindskjermer, mens andre bygger vindmøller». Vi i Norge evner å snu oss, både utdannelsesinstitusjoner, virksomheter og folket.

Viktigste nye perspektiver fra Covid?
Mennesket, samhold og viktigheten av tilstedeværelse og nærhet. Vi har stoppet tiden og kanskje funnet litt tilbake til de verdier som faktisk betyr noe. I tillegg samler vi oss som nasjon og støtter opp under anbefalinger og oppfordringer fra sentrale organer.

Hvordan er du som leder, og hvorfor funker det?
Er opptatt av etterlevelse av verdier ikke bare på jobb, men også privat. I lederroller har jeg vært opptatt av deling av informasjon gjennom åpen kommunikasjon. Er opptatt av «å se» menneskene bak fasaden og å være en god rollemodell.

Noen viktige bærekrafts-perspektiver?
I Tangofy er vi opptatt av bærekraft og vi vil jobbe for å understøtte 4 av de 17 bærekraftsmålene (3, 5, 9 og 17).

Et yndlingsitat eller livsmotto?
«Life begins at the end of your comfort zone».