Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Å fjerne disse båtene og gjenbruke materiale er et ekte miljøtiltak."
- Martin Løklingholm, drifts- og utviklingsleder i Ecofiber Recycling AS

FAKTA

Ecofiber Recycling AS
Etablert:
2015
Gründer:
Kjell-Inge Svendsen

Selskapet lager Ecofiber, nytt materiale av kompositt og glassfiber fra gamle fritidsbåter. Lager nye produkt, utemøbler og blomsterkasser, hvor Ecofiber blandes inn (45%).

Støttet av Validé:

• Inkubatorselskap
• Investering fra Validé AS
• Investering fra presåkornfondet Validé Invest I
• Styremedlem: Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé.

Ecofiber 1

Fjerner eierløse båtvrak og resirkulerer avfallet

Med pant på fritidsbåter lager EcoFiber Recycling AS utemøbler av gamle båter. Gjenbruk av materiale er ekte bærekraft.

Ecofiber Recycling AS har utviklet en metode for å materialgjenvinne kompositt og lage nye produkter som igjen er sirkulære. Firmaet er i dag et mottak og behandlingsanlegg for glassfiber og komposittmaterialer fra kasserte fritidsbåter, fra bygg og anlegg, offshore, akvakultur, landbruk og industri. Kompositten kvernes til et nytt materiale som heter Ecofiber.

Panteordning for båter
Den norske panteordningen har gjort nordmenn til best i verden på flaskepant. Men visste du at det finnes pant for utrangerte fritidsbåter, også? Ecofiber Recycling var pådriver for at vi i 2017 fikk en unik, norsk panteordning for fritidsbåter «fra seilbrett til seilbåt». (gratis levering + 1000 kr i pant). Denne er fremdeles gjeldende for alle typer fritidsbåter.

I Norge finnes det omtrent 1 million båter og 20% av disse er utrangerte/kassert som gjør at tusenvis av båter blir liggende i strandkanten, elver og ferskvann.

-Å fjerne disse og gjenbruke materiale er et ekte miljøtiltak. Vi får avfall ut av naturen der det kan gjøre skade, og vi gjør det om slik at det får ny verdi, sier Martin Løklingholm, drifts- og utviklingsleder i Ecofiber Recycling AS, som har tilholdssted på Forus i Stavanger.

Selskapet har blant annet samarbeid med organisasjoner som fjerner båtvrak fra havets bunn.

Validé tidlig investor
I 2015 etablerte gründerne selskapet Ecofiber Recycling AS for å adressere problemet med forsøpling på land og i hav fra utrangerte fritidsbåter, og avfallshåndteringen av gamle båter. I etableringsfasen fikk gründerne rådgivning som inkubatorselskap i Validé, og både Validé AS og presåkornfondet Validé Invest I var blant de tidligste investorene i selskapet.

Solid bidrag til sirkulærøkonomien
Båtvrak utgjør en miljøtrussel, men Ecofiber Recycling samler ikke bare inn båtene. De demonterer dem med høyeste fokus på materialgjenvinning og gjenbruk. Komponenter som kan gjenbrukes blir solgt, metall blir sendt til omsmelting og kun det som ikke kan gjenvinnes blir håndtert som restavfall.

Kompositten som båtene består av, blir skåret fri og malt opp til Ecofiber, som de gjør ny butikk av. Selskapet lanserte i 2021 en ny produktlinje av utemøbler, hvor utviklingen er støttet av Innovasjon Norge. En av hovedingrediensene i disse møblene er oppmalt glassfiber fra kasserte fritidsbåter.

-Dette er sirkulærøkonomi, som er vesentlig om vi skal lykkes med et grønt skifte, sier Cilie Brewster, daglig leder i Ecofiber Recycling.

Miljøtiltak fra plastposeavgiften
Husker du krangelen om plastposeavgiften? Siden 2018 har 50 øre pr handlepose bygget seg opp til et millionfond. Årlig deler Handelens miljøfond ut penger til miljøtiltak.

Ecofiber Recycling AS er blant dem som har fått pengestøtte fra Handelens miljøfond for å fjerne eierløse båter fra Boknafjord-området i Rogaland. Det kan være båter som er «gjemt og glemt» i strandsonen, eller i en hage.

-Båteiere er egentlig ansvarlig for å levere vrak til resirkulering, men fordi vi per i dag ikke har et nasjonalt båtregister er eierforholdene ofte uoversiktlige, sier Martin Løklingholm.

Benker og blomsterpotter
I 2020 startet Ecofiber med å produsere profiler med tilslag av Ecofiber. Det har til nå resultert i utemøbler som kalles SKOG. Profilene består av 45% Ecofiber og resten er HDPE plast og trespon. Benkene og blomsterpottene er laget for å være mest mulig sirkulær, altså kunne bli til nytt metall og ny Ecofiber etter bruk. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

"Å fjerne disse båtene og gjenbruke materiale er et ekte miljøtiltak."
- Martin Løklingholm, drifts- og utviklingsleder i Ecofiber Recycling AS

FAKTA

Ecofiber Recycling AS
Etablert:
2015
Gründer:
Kjell-Inge Svendsen

Selskapet lager Ecofiber, nytt materiale av kompositt og glassfiber fra gamle fritidsbåter. Lager nye produkt, utemøbler og blomsterkasser, hvor Ecofiber blandes inn (45%).

Støttet av Validé:

• Inkubatorselskap
• Investering fra Validé AS
• Investering fra presåkornfondet Validé Invest I
• Styremedlem: Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé.