Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Flex2power illustrasjon

Flex2power får 5,4 millioner fra Ulla-Førrefondet

Et stort steg for fornybar energi! Den flytende havvindinstallasjonen Flex2power nøyer seg ikke med å «bare» produsere energi fra vind. Den produsere fornybar energi fra vind, bølger og sol på en og samme flytende, fleksibel installasjon offshore.

Det er Rosenberg Worley AS som nå får støtte på 5,4 millioner kroner fra Ulla-Førrefondet, men bak Flex2power løsningen står spinn-off selskapet Flexible Floating Systems AS. Her er Einar Tommy Sundal gründer, som allerede i 2016 kontaktet Validé for bistand til å utvikle sin idé om en flytende havvindplattform som kunne mer enn å høste havvind. Han har fått bistand fra Validé og forretningsutvikler Terje Handeland, til å utvikle det unike havvind-systemet som også høster energi fra sol og bølger. Slik gjør han areal, miljø og det samlede CO2-avtrykket av installasjonen betydelig mindre enn hva tilsvarende havvindinstallasjoner trenger for å produsere tilsvarende mengder energi.

Bedre arealeffektivitet og lavere kostpris
Flex2power-konseptet skal produsere fornybar energi fra vind, bølger og sol på en flytende installasjon offshore. Den flytende installasjonen er fleksibel, og teknologien utnytter blant annet bevegelsen til de ulike delene til å produsere energi ved hjelp av et hydraulikksystem.

– Ved å fange energi fra flere kilder på samme fundament oppnås en svært god arealeffektivitet, sier Knut Høiland som er prosjektleder hos Rosenberg Worley.

Konseptet benytter kun 16% av havarealet i forhold til alternative havvindkonsept. Kostpris på strøm fra Flex2power-piloten er 55 øre/kWt, som er lavt sammenlignet med det generelle estimatet for flytende havvind på norsk sokkel på 110 øre/kWt.

Ifølge Høiland vil Flex2power-konseptet vil også ha et betydelig lavere CO2-fotavtrykk fra produksjonen enn andre konsepter som planlegges for flytende havvind.

– Konstruksjonen er betraktelig lettere, og vil med sin arealeffektivitet stå seg veldig godt med hensyn til eventuelle interessekonflikter med for eksempel fiskerinæringen, forklarer Flex2power-prosjektlederen.

LES MER: Flex2power.com

Stort potensiale for lokal verdiskapning
Mange av leverandørene til det flytende konseptet kan komme fra Rogaland. IKM på Sola leverer bølgeenergisystemet, Øglænd System på Øksnevad leverer gangveier og infrastruktur for elektro og hydraulikk, mens Nøste AS på Bryne leverer fundament i spesialbetong, for å nevne tre sentrale komponenter i konseptet.

I et industrialiseringsperspektiv planlegges serieproduksjon ved Windworks Jelsa. Den eneste produktet som på sikt må importeres fra utlandet, er vindturbinen.

Piloten som Rosenberg Worley nå har fått økonomisk støtte til å utvikle, er det planer om skal testes utenfor Egersund, og et eget team er etablert i byen i sør for å drive pilotprosjektet framover.

– Lykkes Rosenberg med pilotanlegget, og beviser og demonstrerer at kostnad, og energiproduksjon blir som planlagt, vil konseptet ha et stort verdiskapningspotensiale i Rogaland, sier Høiland.

Flex2power Kristoffer Moldekleiv og Knut Høiland, Rosenberg

GODE HJELPERE: EU-rådgiver Kristoffer W. Moldekleiv i Energy Transition Norway og Knut Høiland, prosjektleder i Flex2power og forretningsutvikler i Rosenberg Worley er godt fornøyde med tildeling fra Ulla-Førrefondet. (Foto: Karianne Skjæveland, Energy Transition Norway)

Potensielt gjennombrudd for havvind globalt
Energiomstillingsklyngen Energy Transition Norway har bidratt i søknadsprosessen; blant annet assistert i selve søknadsskrivingen.

– Flex2power er et potensielt gjennombrudd for havvind globalt, og er et prosjekt energiomstillingsklyngen har heiet på fra dag én, sier Egil Aanestad, daglig leder i Energy Transition Norway. Klyngen er tilfreds med at Flex2power nå har fått midler til å videreutvikle dette konseptet, og mener tildelingen er god, riktig og viktig.

– Vi er glade for at vi har kunnet bidratt med å få inn midler gjennom Ulla-Førrefondet, og håper tildelingen kan være en døråpner for mer investeringer i dette prosjektet, sier klyngelederen.

Største tildeling fra fondet
Med 5,4 millioner kroner i støtte, er Flex2power det enkeltprosjektet som får den største tildelingen fra Ulla-Førrefondet i 2022. Støtten er innvilget til pilotanlegget, og tilsvarer halvparten av prosjektets totale budsjett på 10,8 millioner kroner. Bidraget er derfor betydelig i forhold til å nå målsetningen om et ferdig pilotanlegg flytende utenfor Egersund i 2025

Ulla-Førrefondet skriver selv at kvaliteten på søknadene samlet sett er svært høy dette året. Det har vært en hovedvekt av søknader relatert til havindustrien og fornybar energiproduksjon.

Til Ulla-Førrefondets utlysning i 2022 ble det sendt inn 27 søknader og søkt om over 180 millioner kroner til prosjekter som blant annet omfatter grønn omstilling av næringsliv i Rogaland. Rosenberg Worley var en av seks som fikk innvilget sin søknad.

Slik virker Flex2power: