Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

FAKTA

Norges forskningsråd har gitt 12 millioner kroner til prosjektet Food(r)evolution. Prosjektet ledes av Coor, og pågår til 2024.

Hvem er hva i Food(r)revolusion?

COOR: Coor er en av Nordens ledende leverandører av Facility Management og tilbyr alle tjenester som kreves for at en bedrift eller offentlig virksomhet skal fungere bra og effektivt. Vi skaper løsninger for næringsbygg og kontor som gjør at våre kunder kan konsentrere seg om å utvikle sin kjernevirksomhet.

FLOKE: Floke by Æra Skal mat redde verden må vi spise annerledes, skape sirkulære matsystemer og utløse potensialet som ligger i å produsere mat på nye og bedre måter. Våre tre viktigste innsatsområder er måltid, matsvinn og matproduksjon.

ÆRA STRATEGIC INNOVATION: Æra is an independent Norwegian innovation studio. We recognised a need for collaboration and a structured way of working towards new solutions to solve some of the biggest challenges the world is facing today.

NOFIMA: Nofima er et ledende matforskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

HOFF: Hoff produserer produkter med potet som råvare.

ORKLA: Orkla er leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og land i Sentral-Europa.

FOODBACK: Foodback leverer en digital tilbakemeldingstjeneste som gir restauranter, hotell og kantiner feedback mens opplevelsen er fersk.

Kantinemat 2

Foodback deltar i bærekraftforskning

12 millioner kroner har partnerne i prosjektet Food (R)evolution fått fra Forskningsrådet for å gjøre nordmenns matvaner mer bærekraftig. Forskningsarenaen er landets kantiner, og Foodback bidrar med tilbakemeldingsløsningen.

Det er kantineleverandøren Coor som er hovedansvarlig for prosjektet, men medpartnerne er aktører som Nofima, Hoff, Orkla, Æra og Foodback. Prosjektet pågår fram til 2024.

Prosjektet skal finne ut hvordan nordmenn kan bli med bærekraftig i matveien. Undersøkelser viser at kunnskapsnivået er lavt, selv om viljen sies å være høy til å velge mer bærekraftig i matveien. Målet er å gi forbrukere attraktive handlingsalternativ som både er bedre for folks- og planetens helse.

- Foodback ble etablert for å gjøre en forskjell. At vi nå bidrar til et forskningsprosjekt om mer bærekraftige matvaner og produkter, er givende og spennende, sier Daniel Chaibi, CTO og en av gründerne i Foodback.

Daniel Chaibi Foodback

ENKELT OG GREIT: Foodback sine tilbakemeldingsløsninger skal være enkle. Her er Daniel Chaibi fra Foodback i kantinen i Måltidets hus, Innovasjonspark Stavanger. (Foto: Hilde Garlid)


Kantiner som innovasjonsarena
Forbrukernes bevissthet om koblingen mellom klimautfordringene, bærekraft og mat er lav.
Hele 8 av 10 nordmenn sier de ønsker å leve mer bærekraftig, men nesten 70 prosent synes det er vanskelig å velge bærekraftig mat.

Ipark kantine

NYE SMAKER: Folk har lavere terskel for å smake på mer ukjente råvarer og nye retter når den blir servert i en kantine. Nå skal matvareindustrien teste ut sine bærekraftige produkter i Coor-kantiner. (Foto: Hilde Garlid)


Løsningen for å få kunnskapsnivået og vilje til å møtes mer på midten, kan finnes i landets kantiner. Rundt 1,1 millioner lunsjer spises i kantiner i Norge hver dag, og tidligere innhentede data viser at kantinegjester i stor grad er villige til å forsøke nye produkter. Kantinen er derfor en spesielt egnet arena for å servere nye og bedre lunsjmåltider som også er bra for miljøet. Food (R)evolution skal benytte kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for bærekraftige matvaner.

Matbransjen på tvers
I prosjektet skal Hoff og Orkla få bruke Coors kantiner som testarenaer i en tidlig fase av utviklingen av nye, bærekraftige produkter. Slik kan de få data og innsikter på hvordan produktene tas imot før de tar beslutning om å slippe dem i markedet.

- Det er utrolig gøy å se hva vi kan få til ved å jobbe på tvers av verdikjeden med andre bransjeaktører. Det er også verdifullt for oss å få mulighet til å servere flere bærekraftige produkter i kantinene våre, sier Christian Dahl, Innovation Manager i Coor.

Dataene samles blant annet inn gjennom Foodback, et digitalt system for tilbakemeldinger som består av en webapplikasjon for gjesten og et rapportverktøy for kantinen. Partene får gitt og mottatt respons på måltidet på en rask og enkel måte. Forskningsinstitusjonen Nofima skal analysere dataene før de blir overlevert til matprodusentene.

-Vi skal samle feedback i storskala, og sørge for at alle stemmer blir hørt. I tillegg vil Nofima utføre dybdeintervjuer og samle data med sine metoder, og kombinasjonen her blir veldig sterk, sier Chaibi, som kom i kontakt med prosjektet via deres kantinekunde Coor.

Modell Food Revolution Foodback

HYPOTESER: Kunnskapsmangel og vaner som er vonde og vende er noen av hypotesene i forskningsprosjektet (Illustrasjon: Foodback)

-Utgangspunktet er en innovasjonsprosess, Matfloken, som Æra fasiliterte med flere aktører fra matindustrien. Der ble det disket opp med nye spennende ideer om matkonsum og bærekraftige matvalg. Prosjektet Food(r)evolution er en av flere spin-offs fra denne prosessen.

Food (R)evolution ønsker å identifisere bærekraft i verdikjeden fra produksjon til tallerkenen.

-Food (R)evolution vil belyse noen utfordringer i verdikjeden, hvor mye handler om manglende kunnskap. Mer kunnskap hos både forbruker og storkjøkken vil bidra til å pushe folk flest i en mer bærekraftig retning, sier Chaibi.

Målet er å få flere bærekraftige produkter ut i butikkhyllene og kantinene.

Se film laget av Pål G. Asdal/OneUpper fra lanseringen av prosjektet:

Matfloken
Food (r)evolution har utspring fra Matfloken, et innovasjonsprosjekt drevet av Æra, der formålet er å endre folks matvaner, skape sirkulære matsystem og å utløse potensialet som ligger i å produsere mat på nye og bedre måter.

- Gjennom Matfloken ble det tydelig at dersom vi vil få sunnere og mer miljøvennlig kosthold i den norske befolkningen må vi aktivt gå inn i å endre kostholdsvaner og utvikle nye produkter. Vi må gi forbrukere attraktive handlingsalternativ som er bedre for både sin egen og planetens helse. Her kan kantiner spille en nøkkelrolle for å utløse et stort potensial, spesielt når de spiller på lag med andre fremoverlente norske mataktører, sier Simen Knudsen, bærekraftdirektør i Æra og programansvarlig for Floke.

Coor har, sammen en rekke store aktører i matbransjen, deltatt i Matfloken siden oppstarten i 2019 og er med på to prosjekter videre, der Food (R)evolution er ett av dem.

Les mer om Floke: https://floke.era.as/no/floke/matfloken_org

Deler av denne artikkelen er gjengitt med tillatelse fra Coor.no. Du kan lese hele artikkelen her: Offentlig støtte innvilget til bærekraftprosjekt

FAKTA

Norges forskningsråd har gitt 12 millioner kroner til prosjektet Food(r)evolution. Prosjektet ledes av Coor, og pågår til 2024.

Hvem er hva i Food(r)revolusion?

COOR: Coor er en av Nordens ledende leverandører av Facility Management og tilbyr alle tjenester som kreves for at en bedrift eller offentlig virksomhet skal fungere bra og effektivt. Vi skaper løsninger for næringsbygg og kontor som gjør at våre kunder kan konsentrere seg om å utvikle sin kjernevirksomhet.

FLOKE: Floke by Æra Skal mat redde verden må vi spise annerledes, skape sirkulære matsystemer og utløse potensialet som ligger i å produsere mat på nye og bedre måter. Våre tre viktigste innsatsområder er måltid, matsvinn og matproduksjon.

ÆRA STRATEGIC INNOVATION: Æra is an independent Norwegian innovation studio. We recognised a need for collaboration and a structured way of working towards new solutions to solve some of the biggest challenges the world is facing today.

NOFIMA: Nofima er et ledende matforskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

HOFF: Hoff produserer produkter med potet som råvare.

ORKLA: Orkla er leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og land i Sentral-Europa.

FOODBACK: Foodback leverer en digital tilbakemeldingstjeneste som gir restauranter, hotell og kantiner feedback mens opplevelsen er fersk.