Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Alle prosjektene må score høyt på kvalitet, nytte og gjennomføringsevne."
- Forskningsrådet

KONTAKT

Ina K Dahlsveen, PhD

seniorrådgiver

Område for næringsliv og teknologi

Tlf: +47 22037421/ +47 40922299

E-post: ikd@forskningsradet.no

Fo U prosjekt

Forskningsrådet lyser ut 1,25 milliarder til Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Aldri før har støtten til innovasjonsprosjekter fra Forskningsrådet vært større. 1,25 milliarder kroner lyses nå ut til bedrifter i hele landet som vil bygge konkurransekraft og løse samfunnsutfordringer gjennom forskning.

Norges forskningsråd lyser ut 1,25 milliarder kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Pengene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU som kan gi økt konkurransekraft, vekstmuligheter og bærekraftig verdiskaping.

Utlysningen dekker bredden av norsk næringsliv, både etablert og ny næringsvirksomhet, og er rettet mot både store og små bedrifter og mot alle bransjer og sektorer. Innovasjonsprosjekter forventes også å gi samfunnsøkonomiske gevinster også gjennom for eksempel deling av forskningsbasert kunnskap og bidrag til å løse samfunnsutfordringer.

Midlene til innovasjonsprosjekter i bedrifter er et spleiselag fra flere departementer. Om lag halvparten av støtten rettes inn mot konkrete samfunnsutfordringer, blant annet innenfor havnæringene, landbruk og energisektoren. Resten av støtten vil gå til de beste innovasjonsprosjektene, uansett bransje og fokus for prosjektet. Alle prosjektene må score høyt på kvalitet, nytte og gjennomføringsevne - de samme tre kriteriene som bedriftene blir målt på når de søker midler fra EU.

Nytt i år: Forskningsrådet kan dekke inntil halvparten av kostnadene i prosjektene. Du finner mer informasjon om utlysningen og mulighet for å sende inn en skisse i forkant her.

Søknadsfrist er 25. september 2019 kl. 13.00

Lenke til utlysningen: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet2/

-Vi anbefaler alle som ikke tidligere har søkt å sende inn en skisse på ca tre sider før de sender søknad. Dette er helt frivillig, men kan være til god hjelp, sier Ina K. Dahlsveen, seniorrådgiver i Forskningsrådet, område næringsliv og teknologi.

En skisse gir mulighet til råd og veiledning fra Forskningsrådet før bedriften eventuelt utarbeider en fullstendig søknad om et «Innovasjonsprosjekt i næringslivet».

Frist for innsending av skisse er 17. juni 2019

Lenke til skisse:https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/ .

Trenger du hjelp til å utforme et forskningsprosjekt?
-
Forskningsrådet arrangerer også informasjonsmøter, Åpen dag, for bedrifter over hele landet, samt Prosjektverksted, som kan hjelpe søkere med å utvikle prosjektet sitt.

I våre prosjektverksteder vil du få et teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå hva et godt forsknings- og utviklingsprosjekt er og krever. Det vil gi deg nyttig kunnskap som du kan bruke i arbeidshverdagen din og for å realisere prosjektet ditt. Kursene/prosjektverkstedene er gratis, sier Dahlsveen

Forskingsrådet har videre utviklet et verktøy for prosjektutvikling, Prosjektkanvas. Verktøyet prosjektkanvas er en støtte for å utarbeide, formulere og kommunisere en idé for et Innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Mer informasjon om møteplasser og verktøy finner du på:

https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/naringsliv/fra-ide-til-forskningsprosjekt/

I tillegg oppfordrer vi bedriftene til å undersøke hvilke muligheter for innovasjonsstøtte SkatteFUNN gir.

"Alle prosjektene må score høyt på kvalitet, nytte og gjennomføringsevne."
- Forskningsrådet

KONTAKT

Ina K Dahlsveen, PhD

seniorrådgiver

Område for næringsliv og teknologi

Tlf: +47 22037421/ +47 40922299

E-post: ikd@forskningsradet.no