Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Digitalisering Andreas Klassen

Godt, nytt digitalt år

Det ropes høyt fra mange hold om digital omstilling i næringslivet for å effektivisere og drive bærekraftig, men har næringslivet den rette kompetansen for å kunne omstille? Nei, viser kompetansekartleggingen fra norsk næringsliv.
Validé er partner i å utvikle et nytt videreutdanningsprogram fra BI som skal løfte små og mellomstore bedrifter i deres digitale endringsarbeid.

Rett før jul tildelte Kompetanse Norge 2.331.000 kroner i prosjektmidler for at BI skal kunne utvikle studietilbudet i samarbeid med partnerne.

-Dette er en gladnyhet, sier David Sagen, direktør Executive Programmer på BI.

UTDANNER: David Sagen, direktør Executive Programmer på BI.


Ingen skal gå ut på dato
Denne våren legger regjeringen fram sin kompetansereform «Lære hele livet». Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse, og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

-Med disse prosjektene som nå får støtte, får næringslivet og ansatte et bedre tilpasset tilbud om videreutdanning, sa Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister (H) da han kunngjorde hvilke 12 prosjekt som tilsammen får 20 millioner kroner til utvikling av videreutdanning i digital kompetanse.

BI sine partnere er Digital Norway, LØRN AS, Proneo AS, Validé AS og Energy Valley.

BI ser for seg å tilby en videreutdanning som er inndelt i seks enheter på 2,5 studiepoeng hver. Kursene skal være praktiske, fleksible og utviklet i tett samarbeid med dem som trenger det; nemlig bedrifter og næringsliv.


Det digitale, norske næringslivet
To av tre medlemsbedrifter i NHO oppgir at de ønsker å styrke den digitale kompetansen til sine ansatte, og i 2019 oppga 41 prosent av norske virksomheter at de har et udekket kompetansebehov når det kommer til digitalisering av egne oppgaver, innovasjon, vekst og nye løsninger.

De 12 prosjektene som nå får støtte dekker tema som digital og bærekraftig næringsutvikling, innovasjonskultur for digitalisering, omstilling og vekst og løsninger for innføring av digitale teknologier som kunstig intelligens. Bedrifter og klynger som får støtte, er spredd over hele landet og dekker ulike bransjer.

-Den raske, teknologiske utviklingen innebærer nye oppgaver som krever annen type kompetanse enn den bedriftene har i dag. Regjeringen blir med for å snu dette, sier Sanner.

– Digitalisering og ny teknologi er helt avgjørende for at vi skal kunne skape nye jobber i privat sektor, og utvikle bedre og mer effektive tjenester i offentlig sektor. Men da trenger vi digital kompetanse. Derfor er jeg veldig glad for at flere får mulighet til å øke den digitale kompetansen i løpet av arbeidslivet. Det vil komme hele samfunnet til gode, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

De 12 høgskolene og universitetene som skal utvikle videreutdanningstilbud i digital kompetanse sammen med bedrifter og næringsliv er NTNU, UiO, Nord Universitet, NHH, BI, Høgskolen Innlandet, Høyskolen Kristiania, Høgskulen på Vestlandet, Fagskolen Tinius Olsen og Norges Hotellhøgskole.

(Illustrasjonsfoto: Andreas Klassen, Unsplash)