Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Helse Campus250920 23

HelseCampus imponerte helseministeren

Helseminister Bent Høie (h) fikk et gledelig gjensyn med HelseCampus, ett år etter forrige besøk. Den gang snorklippet han et lokale og en visjon om å skape et senter for samhandling, sikkerhet og simulering. Nå har idé blitt til virkelighet.

Nå testes, trenes og simuleres det i nesten hver en krok av HelseCampus. Stavanger kommune, universitetet, sykehuset og den nye paramedical utdannelsen fra UiS bruker senteret flittig. Sensorikk og tekniske løsninger fra etablert næringsliv og gründere i helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster monteres i lokalene, og de digitale løsningene kan testes både av brukere og ansatte i helsetjenesten. Norwegian Smart Care Lab er en tjeneste levert via Validé. NSCL tilrettelegger og kvalitetssikrer testing av digitale helsetjenester.

Validé er moderskipet til helseklyngen, og i denne vakre hagen av aktører er det gode vekstvilkår for innovasjoner.

- Det betyr veldig mye å ha en slik arena som HelseCampus. Her kan vi simulere det å jobbe sammen i helsevesenet, og jeg er sikker på at noen av framtidens nye løsninger innen helse kommer fra dette miljøet, sa Bent Høie i sin tale.

HelseCampus250920.25

HJEMME HOS: Marit B. Hagland er leder av Norwegian Smart Care Lab som bistår næringsliv og gründere når de ønsker å teste velferdsteknologi. Hun inviterte helseministeren opp i godstolen i Hverdagslabben til Stavanger kommune, hvor mange av teknologitestene foregår. (Foto: Hilde Garlid)

Best på overgangene
Noe av gullet i senteret er nemlig kunnskapsoverføringen mellom aktørene. Alle involverte har noe med helsetjenestene våre å gjøre, men alle møter pasientene og brukerne i ulike situasjoner. Skiltet «Mind the gap» står som en påminnelse om at klassisk silotekning skaper hull i helsetjenesten; hull som tjenestene selv kanskje ikke ser. Som Ragne Farmen, leder av HelseCampus, sier:

-Det er ikke nok at hver enkelt tjeneste har høy kvalitet, dersom vi ikke har gode overganger for pasient og bruker, sier hun.

HelseCampus250920.14

THE GAP: Helsetjenestene må være gode for pasientene, sammen. Ordfører Kari Nessa Nordtun (ap) og Bjarte Bøe, leder av velferdsteknologi i Stavanger kommune, minner om hullene som kan oppstå mellom tjenestene. (Foto: Hilde Garlid)

-Dette får vi til
Samlingen av partnere som står bak HelseCampus er helt unik, og viser vilje til å fjerne silo-tekning. Her deles faktisk kunnskap og praktisk innsikt fra universitetet, sykehus, fra næringslivet og fra helsetjenesten i kommunen.

Farmen startet våren 2019 med et tomt skall av et bygg. Det er nå innredet med hverdagslab fra Stavanger kommune, ambulanse fra UiS og SUS. Tvillingrom fra SUS2023 og et fastlegekontor er også under bygging. Ragne Farmen er i sluttfasen av strategiprosessen med styringsgruppen.

- Vi har funnet form og retning, innhold og ambisjon. Sammen skal vi levere på visjonen om «fra idé til virkelig til beste for pasientens helse», sier Farmen.

HelseCampus250920.17

TRENINGSSENTER: Studenter fra UiS, paramedisin, simulerer og motorsykkelulykke, og bidrar samtidig til å teste utstyr og metoder som i dag ikke er i operativt bruk i ambulansene. (Foto: Hilde Garlid)

Studentene simulerte en motorsykkelulykke der de tok i bruk håndholdt ultralyd som metode for å sjekke en punktert lunge. Apparatene er kjøpt til senteret gjennom Sparebankstiftelsesgave til HelseCampus, hvor teknologien nå testes ut.

-HelseCampus er det rette element for oss. Å trene her forteller studentene også hvilken sammenheng de står i, sier professor Stephen Sollid som er ansvarlig for utdanningen.

Den stille pandemien
Da Bent Høie åpnet HelseCampus i september 2019, snakket han om «den stille pandemien». Det er alle de ikke-smittsomme sykdommene som folk får fordi vi har bedre helsetjenester og fordi vi lever lenger.

-Etter den gang fikk vi en meget høylydt pandemi som nå tar all oppmerksomhet, sier Bent Høie.

Den gang hadde han akkurat lagt fram en splitter ny, nasjonal sykehusplan hvor ambisjonene ble satt høyt ved at 50 prosent av konsultasjoner skulle være digitale i løpet av fem år.

-Det ble innført på 4 uker da presset ble stort nok. Covid19 utfordret oss, og da klarte vi å bruke alt vi kan og vet; fra forskere til næringsliv, i en storstilt dugnad, sa Høie.

Mange helsekrefter rettes fortsatt inn mot å bekjempe den høylydte pandemien, men faktum er at dersom vi i framtiden skal levere den helsekvaliteten vi gjør i dag, til alle, overalt i Norge, så må 50 prosent av de unge som går på videregående skole i dag og i årene framover jobbe i helsevesenet.

-Det er ikke bærekraftig. Vi må endre metoder, og mye kan løses, sier ministeren, og viste til at de gode løsningene oppstår der sykehus, forskning, kommuner og næringsliv møtes.

-Samtidig må vi aldri glemme hvorfor vi gjør det vi gjør. Det er lett å bli fascinert av teknologi, men ikke glem brukeren og de som jobber i tjenesten, poengterte Høie.

Teknologi blir ofte omtalt som noe kaldt i helsetjenesten, men ministeren snudde perspektivet til at teknologi handler om å mestre eget liv. Tidewave, som er tidligere inkubatorselskap i Validé, ble trukket fram som eksempel på teknologi som gjør livet varmere. Vendeteknologien de har lagt i madrassen skal motvirke liggesår.

-For meg er det langt å foretrekke framfor at fremmede hender skal snu meg om natten, sa Høie.

-Teknologi som gjør oss i stand til å mestre vårt eget liv, selv om vi lever med sykdom eller trenger hjelp hjemme, er noe av det varmeste som finnes. Å mestre sitt eget liv, er god helse, sa Bent Høie.

HelseCampus250920.1

BESØKSREGLER: Når sjefen over den norske meteren er på besøk, kan HelseCampus ikke gå på akkord med reglementet. (Foto: Hilde Garlid)