Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Det overordnede målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte."
- Bent Høie (h), helseminister

HelseCampus Stavanger
Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssykehus, Laerdal Medical, SAFER, Stavanger kommune og NORCE. I tillegg er innovasjonsaktører som Validé, helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Smart Care Lab og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester viktige partnere og brukere av senteret.

Medieomtale:

RogalandAvis 25.09 2019: Nytt HelseCampus på Ullandhaug

TVVest 25.09 2019: Denne roboten kan bli bestemor sin nye hjemmehjelp

Norwegian Smart Care Cluster: HelseCampus Stavanger tar form

Universitetet i Stavanger: Helseministeren åpnet HelseCampus Stavanger

Helse Campus åpning 9

Helsesektorens viktigste møteplass for samarbeid

Validé og helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster er partnere og pådrivere til at HelseCampus Stavanger nå er åpnet. Her skal forskere, studenter, helsemedarbeidere og innovatører møtes for å samhandle om nye løsninger og trene på pasientreisen.

Innovasjonspark Stavanger blir nå en særdeles viktig «rundkjøring» for den helt nødvendige samhandlingen som sykehus, universitet, den kommunale helsetjenesten og næringslivet må bedrive for å løse utfordringer i helsesektoren.

Store ambisjoner fra tungvektere
En drone tok luftveien fra sykehuset på Våland med saksen som helseminister Bent Høie (H) brukte for å klippe snoren til det nye test- innovasjons- og simuleringssenteret i Innovasjonspark Stavanger.

Dronen landet pent og pyntelig på parkeringsplassen, og roboten «Eve» fra Halodi Robotics overleverte saksen til ministeren. Med hjelp av to forskningsdirektører som snorholdere; forskningsdirektør UiS Troels Jacobsen og Svein Skeie, forskningsdirektør på SUS, kunne Bent Høie erklære senteret for åpnet. Blant publikum satt ordførere og rådmenn fra hele Rogaland, samt samarbeidspartnere til senteret, sponsorer og potensielle brukere av senteret.
Ideen, viljen og visjonen om et HelseCampus Stavanger er et par år gammel, men det er bare et halvt år siden Ragne Kristin Farmen ble ansatt i prosjektstillingen og satte fart på konkretiseringen. Innovasjonspark Stavanger har stilt 1000 kvadratmeter til disposisjon og Stiftelsen Rogaland kunnskapspark samt Sparebankstiftelsen SR-bank har gitt senteret 6 millioner kroner over to år for å komme i gang.

I senteret skal studenter, forskere, sykehus, kommunale- og private helseaktører komme sammen for å jobbe sammen. Her skal det innredes et legekontor, en leilighet og et ambulansemottak slik at helsepersonell fra de ulike tjenestene, som har ulike roller, ulike oppgaver og ulike arbeidsgivere, kan komme sammen for å trene, simulere og innovere.

Et slikt treningssenter for finnes ikke noe annet sted i landet.

-Pasienten og brukeren er i sentrum for samhandlingen her, sier Ragne Farmen. Senteret bærer visjonen om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene.

En stor ambisjon, men aktørene som står bak er også regionens tungvektere.

HelseCampus Stavanger er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssykehus, Laerdal Medical, SAFER, Stavanger kommune og NORCE. I tillegg er innovasjonsaktører som Validé, helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Smart Care Lab og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester viktige partnere og brukere av senteret.

Åpner et råbygg; -Ingen tid å miste
Foreløpig er det rå betong og illustrasjoner av rommene som skal innredes på veggene, men Ragne Farmen har ikke tid til å vente med å åpne senteret.

-Slagordet «Mind the gap» på veggen skal minne oss på at pasienter opplever dårlig samhandling, avstand og utfordringer i sine pasientreiser. I dette senteret bygger vi pasientens økosystem fra hjem til fastlege, ambulanse, syehus og tilbake til kommunenes hjemmetjenester. Vi må også være obs på de usynlige mellomrommene som er mellom aktører i dette økosystemet. Her skal vi synliggjøre avstanden, gjøre den mindre og helst fjerne den helt, sier Farmen.

PARTNERE: Ragne K. Farmen, prosjektleder for HelseCampus Stavanger har blant annet fått Tore Lærdal i Laerdal Medical som partner i senteret. (Foto: Hilde Garlid)


Passer perfekt inn i regjeringsplanen
Helseminister Bent Høie mente at noen allerede måtte ha lest den neste nasjonale helse- og sykehusplanen som kommer senere i høst:

- Det blir en plan om hvordan vi ønsker at helsetjenesten skal utvikle seg, både på kort og lang sikt. Det overordnede målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Hovedtemaene er samhandling mellom kommuner og sykehus, teknologi og digitalisering, kompetanse, psykisk helsevern og den prehospitale kjeden. En skulle nesten tro at dere har lest utkastet, for mye av det som skjer her i klyngen treffer store deler av tematikken, sa Bent Høie i sin tale.

Ministeren understreket også de utfordringene som helsesektoren står midt oppi:

-Fremtiden er preget av at vi må løse flere oppgaver uten at svaret er mer penger. Vi vet selvsagt at teknologi aldri kan erstatte menneskelige ressurser. Det er like fullt en nøkkelfaktor for at vi skal kunne yte tjenester av god kvalitet, også med de utfordringene som vi står overfor, sa han, og understreket at innovasjon innen helse- og omsorgstjenester står høyt oppe på regjeringen sin dagsorden.

-Dere har hørt det til det kjedsommelige. Men det er et faktum vi må ta inn over oss: helse- og omsorgstjenestene kommer til å møte store utfordringer de neste tiårene.

  • Vi blir flere eldre, og eldre kommer til å utgjøre en større del av befolkningen. Det er bra, og er et resultat av velferdssamfunnet.
  • Behovet for helse- og omsorgstjenester kommer til å øke.
  • Flere vil trenge hjelp til å leve med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser.
  • De unge flytter fra utkantkommuner til byene, mens de eldre blir værende på bygda.

Derfor er vi nødt til å bruke ressursene klokere.

Les hele talen til helseminister Bent Høie her

TRENGER RESULTAT: Fylkesordfører Solveig Tengesdal Ege, helseminister Bent Høie og Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger er blant dem som venter utålmodig på resultat som HelseCampus kan levere for bedre samhandling, sikkerhet og en nye arena for simulering. Roboten "Eve" fra Halodi Robotics var dagens selfie-stjerne (Foto: Hilde Garlid)


Universitetet følger opp
Samme dag som senteret åpnet, kom regjeringens ekspertutvalg med anbefaling om å øke utdanningen av medisinere i Norge. Stavanger og UiS kan bli et utdanningssted for nye cand.med. Utvalget peker på at det trengs 440 nye studieplasser.

Den åtte uker gamle rektoren på UiS, Klaus Mohn, har store visjoner for samhandlingen som skal skje i HelseCampus Stavanger, og også for å få medisinerutdanning til UiS:

– Jeg er glad for at utvalget konkluderer med at Norge har et stort behov for nye studieplasser i medisin. Dette legger grunnlag for interessante muligheter for UiS, sa Mohn i sin tale.

Bjørg Tysdal Moe (Krf), varaordfører i Stavanger, er også begeistret for hva senteret kan få utrettet for hjemmetjenesten og fastlegeordningen. -De aller fleste eldre bor hjemme og alle bor i en kommune. Den hjemmebaserte tjenesten trenger innovasjon, digitalisering og utvikling for å gi gode helsetjenester til sine innbyggere.

GJESTEFEST: Stavangers nye ordfører, Kari Nessa Northun, var blant de mange gjestene som ville se og lære mer om HelseCampus Stavanger. (Foto: Hilde Garlid)

I GANG: Klyngeprosjektet Norwegian Smart Care Lab, som tester tjenester og produkt som er på vei ut i markedet, plasserer seg perfekt inn i HelseCampus Stavanger. (Foto: Hilde Garlid)

SAMARBEID: Rådmenn, ordfører, partnere og sponsorer satt tett under åpningen av HelseCampus Stavanger. Behovet for å gjøre pasientreisen mer sømløs, effektiv og billigere, fra fastlege, via sykehus til hjemmetjeneste er stor. Det er et av senterets formål. (Foto: Hilde Garlid)

"Det overordnede målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte."
- Bent Høie (h), helseminister

HelseCampus Stavanger
Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssykehus, Laerdal Medical, SAFER, Stavanger kommune og NORCE. I tillegg er innovasjonsaktører som Validé, helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, Norwegian Smart Care Lab og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester viktige partnere og brukere av senteret.

Medieomtale:

RogalandAvis 25.09 2019: Nytt HelseCampus på Ullandhaug

TVVest 25.09 2019: Denne roboten kan bli bestemor sin nye hjemmehjelp

Norwegian Smart Care Cluster: HelseCampus Stavanger tar form

Universitetet i Stavanger: Helseministeren åpnet HelseCampus Stavanger