Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Validé sin rolle er å validere løsningen og teamets potensial, tilsette kompetanse og nettverk som mangler og holde fokus på stjernene."

FAKTA

Presåkornfond: Et presåkornfond skal avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

Hvem kan få presåkorninvestering?

• Norskregistrerte, innovative oppstartbedrifter med et betydelig vekstpotensial
• Bedriften må være yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret
• Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert.
(Kilde: Innovasjon Norge)

Validé Invest I
Presåkornfond opprettet i 2016, på 30 millioner kroner.
Fondet gir selskaper i en oppstartsfase både kompetanse og kapital slik at de kan gjøre prosjektene attraktive for andre typer investorer; som Såkornfond, annen risikokapital, Angel Investment, osv. Det langsiktige målet er at presåkorn-porteføljen også gir Validé en positiv avkastning på investeringene.

Investorer i Validé Invest I AS
Innovasjon Norge, Rogaland kunnskapsinvest (som eies av: SIVA, Rogaland fylkeskommune, Ipark AS, Jakob Hatteland Group Management AS, Smedvig Capital AS), SR-bank, Validé Haugesundregionen, Validé AS og Stavanger kommune.

11 selskap
fra Validé AS sin portefølje har fått investering fra Validé Invest I:
Foodback AS, Qwave AS, Terp AS, PaleBlue AS, Alginor ASA, Exedra AS, Ecofiber Recycling AS, SmartCrowding AS, Centraflow AS, Aniport AS og Saferock AS

Fondets levetid er 10 år
Fire første årene: investere i ca 10 selskap
Seks år: følgeinvesteringer til modning og salg
Siste året; exits.

Validé Invest II AS
Presåkornfond opprettet 1.juli 2020 med mål om en forvaltningskapital på 30 millioner kroner.

Investorer i Validé Invest II AS
Innovasjon Norge, Lyse AS, TDVeen AS, DSD AS, Stavanger kommune vekstfond og Validé AS.
Mål om å investere i ca 10 nye selskaper

Våre 11 investeringer i Validé Invest I

Her er våre 11 rockestjerner

De 11 selskapene regner vi som «up and coming». Vi tror på at deres løsninger har verdi for samfunnet og for kloden. Vi tror at deres produkter og tjenester lar seg skalere og at teamene jobber knallhardt for å nå sine ambisiøse mål.

De 11 løser et bredt spekter av utfordringer, og har til felles at de har fått investering fra Validé Invest I; et presåkornfond som ble etablert i 2016 med 30 mill i potten.

Fondet investerer i selskapenes tidligste fase. Det sier seg selv at risikoen er høy når flere bare er i testfasen eller ferskinger i et tøft marked. Den gledelige nyheten etter fire års fondsdrift er at 1 kroner fra fondet har bidratt til 16 andre kroner fra annen offentlig eller privat kapital. Det viser et vekstpotensial som vi første-investorer bare kan applaudere og heie fram.

Fondet er snart brukt opp. Vi har 1-2 investeringer igjen. Derfor har vi etablert et Validé Invest II med solide og kompetente partnere som Lyse, DSD, TDVeen og Stavanger kommunes vekstfond. Vi ønsker å gjenta suksessen; 30 millioner til ca 10 nye investeringer i framtidens løsninger.

«The first believers»
Gründerteam som Validé investerer i, kaller oss ofte for «the first believers». Ikke uten grunn. I startfasen tærer gründere ofte smertefullt på egenkapital, og få, om ingen, er villig til å gi dem noe mer enn en klapp på skulderen, en tommel opp og et lykke til.

Validé sin rolle er å validere løsningen og teamets potensial, tilsette kompetanse og nettverk som mangler og holde fokus på stjernene. Verken gründerne eller oss kan fikse alt alene, men alle store ting starter i det små.

Godt å tenke på at både Equinor og Facebook en gang har vært oppstartsselskaper.

Hvilke problemer løser de?
Så, hva får du får 30 millioner kroner i dag? Vi kan jo sammenligne det med 3 meter E18 motorvei (0,5 mill pr meter), eller du kan kjøpe den dyreste hytten som har vært annonsert på Finn (30,7 millioner), hotellkunst på Stordalens Villa København (30 mill) eller et presåkornfond med 10 innovative selskaper i porteføljen.

La oss presentere våre 11 stjerner

Foodback logo

Foodback AS: Selskapets digitale nyvinning sørger for at restauranter, kantiner og hoteller får tilbakemeldinger på service og mat mens opplevelsene er ferske, og dermed svært verdifulle. Gjester og kunder svare på noen få men ulike, spørsmål, og summen av disse blir til en uvurderlig stor og viktig base av synspunkt som igjen brukes til å forbedre kundeopplevelsen.

qwave logo.rett

Qwave AS: Utvikler nedhullsteknologi for oljebransjen. Det er trendy å bruke kunnskap og teknologi fra oljeindustriens verden inn i helseinnovasjoner, men gründer Hans Petter Eng har funnet sin unike løsning ved å gå motsatt vei. Reservoaringeniøren bruker lydbølger, som sjokkbølger, som beveger seg gjennom væske. Pulsen treffer veggen i tunnelen og formasjonene brytes gradvis og innenfor et kontrollert område. Det samme prinsippet brukes på nyrestein. For å unngå inngrep, bruker man lydbølger for å knuse steinen.

Terp logo liten

Terp AS: Utvikler a-bokteknologi som avdekker, bokstavelig talt, hvor du har sovet i timen. AI finner studentenes kunnskapshull, og henter fram det rette undervisningsmateriellet for å tette hullene. Markedet er universelt, og Terp har foreløpig funnet forretningsmessig fotfeste for løsningen sin på Filippinene, blant maritime universitetsstudenter.

PaleBlue logo liten

PaleBlue AS: Simulerer store, industrielle operasjoner for å trene ansatte eller teste operasjoner. De rigger industrimiljøet digitalt i VR, AR teknologi og/eller 3D simulering, slik at kostbare og krevende arbeidsoperasjoner kan trenes på i trygge omgivelser.

Exedra logo liten

Exedra AS: Skal du plugge en oljebrønn – sørg for å gjøre det skikkelig første gang, er kravet fra myndigheter og industri. De neste årene skal mer enn 3000 brønner plugges på norsk sokkel, og Exedra har utviklet en metode for å verifisere at brønnene ikke lekker.

Ecofiber Recycling logo liten

Ecofiber Recycling AS: Den norske panteordningen for flasker er helt unik, og går sin seiersgang i verden. For å lykkes med returordninger må både lovverket, produsentene og forbrukerne være på samme lag. Størst suksess har ordningene når alle parter har noe igjen for å resirkulere.
I 2017 fikk Ecofiber Recycling AS gjennomslag for en norsk panteordning for fritidsbåter. Båtvrak er et stortstilt miljøproblem dersom de blir liggende på land, i havn eller på havets bunn. Ecofiber Recycling er i dag et avfallsmottak for glassfiber og komposttmaterialer fra fritidsbåter, bygg, anlegg, offshore, aquakultur, landbruk og industri.

SmartCrowding logo

SmartCrowding AS: Ingen sykehus kan helgradere seg mot akutte topper, men mye kan planlegges slik at ikke høyt belegg når slike høyder at de truer liv og helse. Smart Crowding er et digitalt beslutningsstøttesystem for sykehusledelse Det hjelper ledere med den daglige flyten av pasienter inn, igjennom og ut igjen av sykehuset. Det øker pasientsikkerheten, det hindrer overbelegg, det oppleves som effektivt for pasientene og har vist seg å være svært så ressurssparende for Stavanger universitetssykehus, som bruker verktøyet i dag.

Centraflow logo

Centraflow AS: Nedhullsverktøy som sikrer bedre de horisontale sementjobben i et borehull. Verktøyet har fått navnet CE-Bone, og har med suksess vært brukt i to brønner.

Aniport logo liten

Aniport AS: Kjæledyrmarkedet i vårt vesle Norge er på nær 5 milliarder kroner. Aniport utvikler en plattform som samler tjenester rettet mot dyreiere; som kennel, trening, dyreopplevelser og tjenester av alle slag. For Aniport handler mye om å bli best og størst. Norden først og så det europeiske markedet er det uttalte markedsmålet.

Alginor logo

Alginor ASA: Ingen norsk startup har noen gang inngått en så stor økonomisk avtale med EUs Green Deal som Alginor. Sommeren 2020 mottok Alginor 185 millioner kroner for Europa har solid tro på at bærekraftig høsting og bruk av stortare er en viktig ressurs og ingrediens i framtidens matindustri.

Saferock AS logo

Saferock AS: Betong er verdens mest brukte byggemateriale. På alle kontinent. Men sementproduksjonen er en klimaversting på grunn av store CO2-utslipp. Selskapet Saferock er tuftet på UiS-forskning om å erstatte sement med geopolymer i betongen. Slik kan betongindustrien bli en klimavinner.

"Validé sin rolle er å validere løsningen og teamets potensial, tilsette kompetanse og nettverk som mangler og holde fokus på stjernene."

FAKTA

Presåkornfond: Et presåkornfond skal avlaste risiko og utløse private investeringer i tidlige faser. Fondet skal også bidra til raskere vekst ved å tilføre kompetent kapital. Investeringen skal gjøre oppstartselskapene i bedre stand til å skaffe mer kapital selv i neste runde.

Hvem kan få presåkorninvestering?

• Norskregistrerte, innovative oppstartbedrifter med et betydelig vekstpotensial
• Bedriften må være yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret
• Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert.
(Kilde: Innovasjon Norge)

Validé Invest I
Presåkornfond opprettet i 2016, på 30 millioner kroner.
Fondet gir selskaper i en oppstartsfase både kompetanse og kapital slik at de kan gjøre prosjektene attraktive for andre typer investorer; som Såkornfond, annen risikokapital, Angel Investment, osv. Det langsiktige målet er at presåkorn-porteføljen også gir Validé en positiv avkastning på investeringene.

Investorer i Validé Invest I AS
Innovasjon Norge, Rogaland kunnskapsinvest (som eies av: SIVA, Rogaland fylkeskommune, Ipark AS, Jakob Hatteland Group Management AS, Smedvig Capital AS), SR-bank, Validé Haugesundregionen, Validé AS og Stavanger kommune.

11 selskap
fra Validé AS sin portefølje har fått investering fra Validé Invest I:
Foodback AS, Qwave AS, Terp AS, PaleBlue AS, Alginor ASA, Exedra AS, Ecofiber Recycling AS, SmartCrowding AS, Centraflow AS, Aniport AS og Saferock AS

Fondets levetid er 10 år
Fire første årene: investere i ca 10 selskap
Seks år: følgeinvesteringer til modning og salg
Siste året; exits.

Validé Invest II AS
Presåkornfond opprettet 1.juli 2020 med mål om en forvaltningskapital på 30 millioner kroner.

Investorer i Validé Invest II AS
Innovasjon Norge, Lyse AS, TDVeen AS, DSD AS, Stavanger kommune vekstfond og Validé AS.
Mål om å investere i ca 10 nye selskaper