Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Validé Invest II 11 selskap 2023

Her er Validé Invest II sine investeringer

Kakadu er Validé Invest II sin 11. investering. Her er selskapene vi har stor tro på skal opp på startuphimmelen.

Fondet Validé Invest II investerer i selskaper vi regner som «up and coming». Vi tror på at deres løsninger har verdi for samfunnet og for kloden. Vi tror at deres produkter og tjenester lar seg skalere og at teamene jobber knallhardt for å nå sine ambisiøse mål.

La oss presentere våre stjerner i fond II

🖥 Factiverse AS: 2016 var året da den demokratiske verden virkelig fikk kjenne på kraften, farten og konsekvensene av begrepet «fake news». Brexit var preget av en teknologidrevet informasjonskamp, og i USA gjorde Donald Trump de etablerte nyhetsmediene til sine fiender ved å kalle dem «fake news-media»

Samtidig satte maskinlæringseksperten og førsteamanuensis, Vinay Setty, i gang et forskningsprosjekt om falske nyheter ved Universitetet i Stavanger.

Factiverse sin løsning forebygger et av de største demokratiske problemene i vår tid. Faktasjekkene utføres av kraftige, dype nevrale nettverk (software) som behandler store mengder innhold fra nyhetsmedier og sosiale medier for å validere fakta eller påstander. Løsningen flagger potensielle nyheter som ikke er sanne eller som mangler troverdighet.

Factiverse Maria og Vinay

FACTIVERSE: Maria Amelie og Vinay Setty

Factiverse AS ble etablert i 2019. Journalist og tech.gründer Marie Amelie er selskapets daglige leder og medgrunder, forsker Vinay Setty er CTO og medgrunder, og totalt er det et team på ti personer. Investor Espen Egil Hansen (tidl sjefredaktør i Aftenposten) er styreleder i selskapet.

NTB var den første norske mediepartneren, og de har bidratt til utvikling av prototypen. Siden har det blitt flere piloter i samarbeid med media og journalister nasjonalt og internasjonalt. Schibsted, Tenk og Nysnø er alle utviklingskunder av Factiverse.

🛋 Sky of Norway AS: Teamet bak Sky of Norway bruker sin kunnskap fra interiørbransjen til å skape en bedrift som bidrar til vekst for interiørdesignere i hele verden. Konseptet bygger på en helt ny forretningsmodell med stort internasjonalt potensial.

Gründer Vibeke Vestre mener interiørdesignere er en forsømt yrkesgruppe når det kommer til IT-løsninger. Ved å analysere alle sine egne arbeidsprosesser, har hun utviklet løsningen SkyHome. Det er en digital plattform mellom interiørdesignere/arkitekter og høyprofilerte varemerker innenfor møbler og interiør. Programvaren gjør det mulig å vise prosjekt med fotorealistisk 3D-bilder, film og VR-teknologi, og programmet er sømløst integrert med selskapets egen nettbutikk som huser et stort antall leverandører fra kjente, internasjonale merker.

SkyHome Vibeke Vestre og Alexandra

SKY OF NORWAY: Vibeke Vestre og Alexandra Germyn.

Det Haugesund-baserte selskapet ble etablert i 2019 av Vibeke Vestre og hennes datter Alexander Germyn. De kom raskt i kontakt med Validé Haugesundregionen, som både har investert i selskapet, men også bidratt, via investornettverket Connect BAN, til at flere investorer har fått kjennskap og investert i Sky of Norway. Blant annet har Bømmelfjord AS, Tej Investment AS, Vanadis AS og Karmøy Næringsfond AS.

Desember 2022 lanserte Sky of Norway sin egen møbelkolleksjon: Diamo

🚴🏻‍♀️ NablaFlow AS: leverer i dag vindsimulering til fartsidretter på et slikt nivå at en syklist vinner Tour de France, at ultrautøver Kristian Blummenfelt setter verdensrekord og at alpinister kniper hundredeler.

NablaFlow Luca

NABLAFLOW: Luca Oggiano leder et stor team i NablaFlow.

Teknologien bak vindsimuleringsverktøyet selskapet utvikler, har sitt opphav i forskning fra Universitetet i Stavanger og NTNU.
NablaFlow er en ny måte å forstå luftstrømmen på; ikke bare for toppidrett og fartsidretter, men også for byplanleggere og arkitekter som skal bygge gode samfunn i en mer klimautsatt verden.

🛳 Norkyst AS: Kun 31 prosent av kysten i Norge er kartlagt med moderne metoder. Norge er det landet i verden mest nest-lengst kyst når vi skal inn og ut alle fjorder og rundt alle øyer. Sjøen er i trøbbel, og vi trenger å vite mer om kyst og sjøbunn, høste data, digitalisere kart. Monitorering over tid vil også kunne synliggjøre endringer som er essensielle for sjøbunn, havner og biologien i hav, fjorder og i havnene våre.

Norkyst utfører sjøbunnkartlegging nær land og innaskjærs. Selskapet bruker multistråle-ekkolodd, sediment-ekkolodd og sidesøkende sonar, og leverer hydrografisk kartlegging til Kartverkets og IHO standard. Norkyst bidrar også med tjenester til kabel- og rørrutemåling, landfall- og områdekartlegging, innsjøer og dammer, havneanløp og kaianlegg, dybdekontroll ved mudring, volumberegning og mer.

Kartverket har godkjent Norkyst til å utføre sjømåling og levere hydrografiske data til Kartverket.

🛳 Keelspot AS: er en digital markedsplass for kystflåten. Den digitale løsningen gjør det mulig for lasteeiere å handle direkte med skipsoperatører og omvendt. Det gir en større synlighet til markedet, samtidig som det gir begge parter mulighet til å tilpasse sine operasjoner til tilbud og etterspørsel i det daglige markedet.

ITSA GROWTH batch 4 Svein Arild Vatsø

KAPTEIN: Svein Arild Vatsø er erfaren kystskipper og gründer av Keelspot.

I dag er utnyttelsesgraden for kystflåtene som betjener Europa et sted mellom 60-70 prosent. Gammeldagse havnerutiner gjør at skip ikke seiler med optimale hastigheter og at de sløser med drivstoff. En av de sentrale årsakene til at bransjen sliter med ineffektivitet, er at det er mange aktører involvert i transportkjeden.

🏠 Polybo Circular AS: har patentert en revolusjonerende ny type teknologi for utvikling av bærekraftige byggemateriale. De lager «betong-element» hvor man erstatter sand, grus og stein i betongen med isoporavfall. Det gjør byggeelementene lette, men likevel sterke. De kan demonteres og gjenbrukes.

ITSA Øivind Eftestøl Polybo

BYGGER: Øivind Eftestøl er daglig leder i Polybo Circular.

Polybo Circular gir dermed enorme miljøfordeler. Det passer godt inn i det økt fokus på gjenbruk, bærekraft og en sirkulær økonomi. Teknologien gir også betydelige kostnadsfordeler for boligbransjen.
Selskapet har en visjon om å endre boligbygging globalt, og har allerede et boligbyggeengasjement i Asia.

🍀 SandCatch Solutions AS: utvikler løsninger for driftsoptimalisering og økt lønnsomhet i biogassanlegg. Spesielt fokuserer selskapet på nye og bedre løsninger for sandfjerning fra rørstrømmer, prosessutstyr, tanker og reaktorer.

Sandcatch Solutions

RENSER: Sandcatch Solutions renser biogassanlegg. Selskapet har utviklet mobile enheter. F.v: Endre Lindgaard, Trygve Husveg og Oda Martine Gjerde.

Generelt har biogassindustrien betydelige utfordringer knyttet til sand og partikler som akkumulerer i tanker og reaktorer. Siden sanden opptar et gradvis økende volum, reduseres det aktive reaktorvolumet. Dette fører til både lavere slamhåndteringskapasitet og redusert biogassproduksjon. I dag fjernes sanden ved at biogassreaktorer tas ut av drift og tømmes for slam i en tidkrevende prosess som gir et ytterligere tap av slamkapasitet og biogassproduksjon.

Sandcatch anvender høyeffektive hydrosykloner for uttak av sand fra vann- og slamstrømmer. Selskapets egenutviklede hydrosykloner er autonome, dvs. syklonene driftes uten sandkammer, rejektventiler og spylesystemer.

Sandcatch Solutions springer ut fra teknologiselskapet Typhonix AS på Bryne i Rogaland. Med oppstartshjelp fra Validé TTO har Typhonix, siden 2016, utviklet prosessteknologi for oljebransjen, og selskapet har i dag flere selvutviklede teknologier på det internasjonale markedet. I 2019 ble Sandcatch Solutions etablert som et datterselskap av Typhonix.

🚂 NLE AS: Forsommeren 2023 lanserte gründer og frontfigur Øivind Lindøe Norges svar på Orientekspressen. Norient Express handler om turisme med luksusreiser, matopplevelser og eventer gjennom det norske landskapet på en klimavennlig og bærekraftig måte. NLE utvikler et komplett reisekonsept med utvalgte hoteller, restauranter, severdigheter og museer.

ITSA Growth batch 4 NLE Øivind Lindøe

SERIEGRÜNDER: CVen til Øivind Lindøe, daglig leder i NLE, viser at gründeren har bidratt til flere startups.

Et sterkt investorteam med blant annet Ståle Løvbukten, Børge Andersen Mari Helmer, Øivind Lindøe, Jorunn Lindøe, Marianne Eidesvik og Frank Vikingstad står bak selskapet.

🌽 SifoTEK AS: SifoTEK tilbyr en ny måte å produsere mat og sunnere ingredienser på uten å gå på kompromiss med smak eller næringsstoffer. Validering av SifoTEK sin teknologi viser at deres teknologi reduserer opptil 90 % klimagassutslipp sammenlignet med konvensjonell Food Tech. SifoTEK bruker Precision Fermentation-teknologi. De lager dyrelignende, rene proteiner, som har en produksjonstid på noen få dager, i stedet for 1-2 år som det tar å fø opp kyr, storfe, sau eller laks.

Sifotek team

FOODTECH: Selskapet produserer proteiner uten å ale opp dyr.

SifoTEK ønsker å bidra til det grønne skiftet, og selskapet har løsninger for et mer bærekraftig samfunn. Ingen dyr blir slaktet eller mishandlet, og produksjonen har ingen negativ innvirkning på planeten vår.

Selskapet er grunnlagt av gründere og Ph.D-forskere basert i Stavanger, Norge. Teamet har erfaring innen bioteknologi, mikrobiologi, kjemiteknikk og mat- og helsesektoren.

👮🏽 Open Horizon AS: Alle selskap og virksomheter er i dag utsatt for trusler som kan få alvorlige økonomiske og omdømmemessige konsekvenser. Den geopolitiske situasjonen er usikker, og krever mer sikkerhetsbevissthet nå enn noen gang før. Det er tidkrevende å dyrt å skaffe seg denne innsikten selv, og derfor overser mange bedrifter slike trusler. Konsekvensene kan være alvorlige, og muligens avgjørende.

ITSA Growth Open Horizon

SIKKERHET: Open Horizon tilbyr unike tjenester innen risikovurdering fra trusselaktører. Magnus Fjetland er en av gründerne.

OpenHorizon utvikler en programvare «AIR» som gir risikovurderinger, og som peker på hvilke trusler og trusselaktører den aktuelle virksomheten trenger å beskytte seg mot. AIR er basert på OpenHorizons etterretningsdatabase og mange andre informasjonskilder, som kontinuerlig oppdateres med det siste innen trusselvurderinger.

Teamet på tre består av høyt utdannede etterretningspersonell. Rein-Owe Flister (daglig leder), Rune Bøe og Magnus Fjetland.

🦜 Kakadu Ignite: Selskapets visjon er at alle, gammel som ung, skal kunne nyttiggjøre seg av teknologi. Det handler om å ha kontroll i eget liv, og om det å være med i samfunnet - på tross av hvor digital hverdagen er. 600 000 står i dag på den digitale sidelinjen. Majoriteten av disse er over 60 år, men det gjelder også en del av de som står utenfor arbeidslivet og innvandrere. Forskning viser at problemet bare vil bli større, og ikke mindre som mange tror. Disse menneskene møter daglig utfordringer i et stadig økende digitalt samfunn. Både når det gjelder kritiske oppgaver som omhandler personlig økonomi og helse, men også andre tjenester innen transport, underholdning og fritidsaktiviteter.

Kakadu gründerne ITSA Growth

DIGITALE HJELPERE: Ingvild Erøy Prestårhus, Hege Fiskå og Katrine Øinæs Myrseth er teamet i Kakadu. 2020/2021 var selskapet deltaker på ITSA Growth, akselleratorprogrammet til Validé for startups. (Foto: Hilde Garlid, Validé)

Kakadu er en digital læringsressurs, med mål å redusere digitalt utenforskap. Selskapet tilbyr steg-for-steg oppskrifter til dem som trenger hjelp til å bruke tjenester på nettet. Kakadu er gratis for brukerne.

Kakadu er også en plattform utviklet for bedrifter som ønsker å inkludere alle kunder, uansett digitalt ferdighetsnivå. Verktøyet til Kakadu gjør det enkelt å komme i gang med å lage veiledninger på nett. Disse oppskriftene er det virksomheter, som servicetorget i kommunen, biblioteket, NAV, Helsenorge, banken (eller andre) som lager selv via verktøyet.