Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Horizon 2020

Helpdesk for Horisont 2020

Horisont 2020 er EUs største program for forsknings- og innovasjonsprosjekter. Men hvordan kan du vite om ditt prosjekt kvalifiserer til å søke EU-midler? Validé og UiS bidrar med en hjelpetjeneste.

Horisont 2020 er EUs største program for forsknings- og innovasjonsprosjekter. I samarbeid med en rekke aktører tilbyr Validé og Universitetet i Stavanger en informasjons- og rådgivingstjeneste for forskere og selskaper som vurderer å søke om finansiering fra Horisont 2020.

Horisont 2020 Hjelpetjeneste er en møteplass hvor forskere, selskaper og rådgivere møtes for å utvikle prosjekter som kan være aktuelle for EUs Horisont 2020-program.

EU-rådgivere og forretningsutviklere kan hjelpe deg med følgende:

  • Finne de riktige utlysningene for ditt anliggende
  • Skrive søknad
  • Prosjektorganisering
  • Finne partnere
  • Finansiering av søknadsprosessen

Hvem kan få hjelp?
Selskap, forskere, organisasjoner og offentlige institusjoner fra rogalandsregionen.

Hvordan?
Horisont 2020 Hjelpetjeneste inviterer alle som har et potensielt prosjekt, til et veiledningsmøte med våre rådgivere. I dette møtet hjelper vi deg med å navigere gjennom Horisont 2020-programmet og å finne de beste løsningene for ditt prosjekt. Vil du avtale et møte? Send en kort beskrivelse av ideen/prosjektet ditt samt hva du ønsker hjelp til, til paul@valide.no

I tillegg arrangeres seminarer med ulike temaer. Disse vil bli annonsert i vår kalender på valide.no og i UiS sin kalender.

Neste arrangement er 25. mars 2019 i Bergen: Helpdesk seminar for value ceation in Norway

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med paul@valide.no

Hjelpetjenesten er levert av: