Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
V for Validé

Hva skjedde i Validé-året 2019?

Verden trenger nye, bærekraftige løsninger, og vi kan stolt fortelle at det i 2019 gnistrer av gode forskningsideer, flotte selskap og modige og engasjerte gründere som gyver løs på oppgavene.

Vareopptellingen vår viser at næringsutviklingen gror godt i Rogaland. Vi har noen finfine nyheter fra 2019.

Validé sin spesialitet er å finne og vurdere gode ideer, hjelpe fram de nystartede forsøkene, flytte forskning fra universitet til næringslivet, ta eierskap med stor risiko i spede selskaper og å tro på gründerens mot og vilje til å få gjennombrudd i markedet. Noen av dem investerer vi i via Presåkornfondet Validé Invest I.

Det som er så gøy, er at andre tror på oss og på kvaliteten i våre vurderinger.

Den livsviktige første-kapitalen
Når våre forretningsutviklere har møtt gründeren, diskutert med forskeren, validert ideen, anbefalt en investering – så følger andre etter. Slikt blir det penger av til nytt næringsliv. Presåkornfondet vårt er på 30 millioner kroner, opprettet i 2016. Se hvordan det har blomstret!

1 krone investert fra presåkornfondet Validé Invest I bidrar til 17 kroner fra annen kapital

I 2019 har:
• 2 nye selskap har fått investering fra Validé Invest I
• 4,4 millioner kroner investert fra fondet

Siden 2016 har:
• 9 selskaper i fondet Validé Invest I
• 18,6 millioner kroner samlet investering fra fondet

LES MER: Alginor
LES MER: Exedra AS

Gode exiter tidligere år, gjør at Validé AS også har en nyttig slump penger å investere i selskap som vi inngår inkubatoravtale med. Dette er status etter årets opptelling:

• 8 nye selskaper har fått investering fra Validé AS
• 27 nye transaksjoner med tilførsel av kapital til selskap i porteføljen
• 10 exits
• 6 millioner kroner i solgte aksjer

Validé AS er oftest først inn og først ut igjen når vi tar eierskap. Når nye investorer kommer på banen, er det Validé sine aksjer som settes i spill. Vi er ikke da dem som tjener mest, men vi gir gründeren en sjanse til å bli med videre på reisen.

I 2019 solgte vi aksjer i 10 selskap. En av dem var Misc Games. Gøran Myrland og hans team driver med noe så unorsk som spillutvikling. En milliardbransje internasjonalt, men i Norge finnes det kun noen ensomme svaler. Misc Games rykket bokstavelig talt i høst opp et level, med investorer fra Sverige.

LES MER: MiscGames

INVESTERINGSTEAM: Validé har styrket sin kompetanse innen investering. F.v: Eirik Sønneland, fondsforvalter, Anne Cathrin Østebø, daglig leder, Morten Kompen, investeringsrådgiver og forretningsutvikler og Johannes Løyning, investeringsdirektør. (Foto: Hilde Garlid)


Et strategisk viktig grep ble tatt i 2019 for å styrke den rogalandske innovasjonskraften.
• 1 fusjon gjennomført mellom hvor eierselskapene Ipark AS og Prekubator TTO AS går inn i Validé AS.

-For oss i Validé innebærer dette større slagkraft, overføring av verdier (kapital og vekstselskaper) og direkte eierskap ved Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark, Rogaland fylkeskommune, UiS, NORCE, SUS, SIVA, NOFIMA og Equinor. Samtidig opphører selskapene Ipark AS og PrekubatorTTO AS, uttalte en fornøyd Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS, da fusjonen var et faktum i vår.

LES MER: Validé-eierne styrker innovasjonsmiljøet i Rogaland

FUSJONSGLEDE: I 2019 fusjonerte selskapene Ipark AS og Prekubator TTO AS med Validé AS. Det gir Validé større slagkraft som innovasjonsselskap. (Foto: Hilde Garlid)
Blir det nye jobber av sånt?
Hvor mange arbeidsplasser genereres via Validé? Helt forståelig spørsmål. Vi må svare for de næringsutviklingspengene som investeres fra kommuner, fylkeskommune og stat, men det er ganske vrient å finne en helt vanntett metode for å telle eller gi anslag.

Når vi faktisk teller opp i vår portefølje pr 2019 får vi denne fasiten:
• 160 selskap i vår portefølje
• 108 selskap var i pre- og/eller inkubasjonsfase ved utgangen av 2019
• 248 årsverk i selskap i inkubator og/eller postinkubator-fase
• 575 millioner kroner er samlet verdiskaping i inkubatorselskapene i Validé fra 2015-2018

• 40 UiS-studenter har hatt lønnet jobb i inkubatorselskap via Student Task Force

Men «ka då ittepå?». For samfunnet er dét selvsagt det aller, aller mest interessante. Det er innlysende at en tidlig idé eller et nystiftet selskap ikke genererer mange årsverk i sine første leveår. Dynamikken er sånn at når selskapet har fått fotfeste i markedet så er det på tide å flytte «hjemmefra». Da står Validé igjen i porten og vinker. Vi har rustet dem, det vi kan, for at de skal ta nye steg, finne investorer, utvikle produkt og ansette folk. Forskning viser at overlevelsesraten blant oppstartsselskap øker fra 20 til 80 prosent blant dem som er utviklet i en inkubator eller i en næringshage. Det er en solid investering i næringsutvikling.

Og vi kan bruke bakspeilet. Etter 20 år i bransjen har vi rikelig med historier å fortelle om selskap som startet med «en sjel og en skjorte», og som i dag har 20-50 eller 100 ansatte. Et annet vanlig scenario er at selskap og løsninger kjøpes av multinasjonale selskap. Det spede Validé-utviklede gründerskapet viser seg da å generere hundrevis av arbeidsplasser og gi besparelser både av miljø og penger.

Så hva har vi skapt? Vi kan med en stødig hånd på hjertet si at vi har skapt store verdier regionalt, nasjonalt og internasjonalt. VI har bidratt til arbeidsplasser og banebrytende løsninger for næringslivet, men med troverdigheten i behold kan vi ikke ta æren, alene. Det vi likevel vet er at gründere vi trodde på og teknologi vi mente var mulig å realisere, ikke hadde sett dagens lys uten Validé.

INKUBATOR: Det produseres både nye, innovative løsninger og arbeidsplasser blant selskapene som er i Validé sin inkubator. Matyas Kolsofszki, forretningsutvikler i TTO, har entreprenørskapsstudenter fra UiS på omvisning i inkubatoren. (Foto: Hilde Garlid)


FNs bærekraftmål
Som et av Norges høyest ranket innovasjonsselskap, kjenner Validé et stort ansvar for at norsk næringsliv skal bidra til at verden når FNs bærekraftmål. Forskningsideer og selskaper vi jobber med løser utfordringer innen nasjonale og globale områder som:

  • Vindsimulering/byutvikling (Nabla Flow)
  • Ny betong som reduserer CO2-utslipp fra sementproduksjon (Saferock)
  • Nedbryting av kjemikaler/antibiotika i naturen med lys (Sydnes/UiS)
  • Bedre pasientstrøm og handlingsplaner for sykehus (SmartCrowding)
  • Datasikkerhet og personvern i sosiale medier (BitYoga)
  • Bærekraftig klesdesign (Høst og Vår)

LES MER: Saferock
LES MER: NablaFlow
LES MER: Nedbryting av kjemikalier/antibiotika (UiS/Sydnes)
LES MER: BitYoga

PERSONVERN: I vår digitale verden er personvernet i spill. Selskapet BitYoga, som har sitt utspring fra Universitetet i Stavanger og forskerne Chungming Rong og Antorweep Chakrovorty, har en løsning som gir enkeltpersoner kontroll over sin egen data. Antorweep fikk SR-bank sin innovasjonspris i 2019 for sin forskning. (Foto: Hilde Garlid)


Klyngene; det ultimate teamet
I samfunnet vårt settes spotlighten oftest på dem som blir nr 1. Det er herlig å heie fram en vinner, men der oppe fra seierspallen vet eneren selv at det er teamet hennes som har vunnet. Vi i Validé har årelang erfaring med at sologründeren sjelden lykkes. Teamet er ofte suksessfaktoren, og derfor tar Validé ofte en rolle i teamet.

Av samme grunn er Validé moderskip til to klynger og partner i fire andre. Når næringsklyngene knekker koden om å løfte i lag, dele kompetanse og samarbeide i prosjekt, så kan gode ting skje.

Vi jublet oss derfor helt hese i høst da to av våre klynger, helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og tunnelklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster rykket opp på A-laget i klyngedivisjonen, fikk ArenaPro status og fem nye år med klyngeaktivitet.

Klyngene setter fart på innovasjon, bygger marked og skaper næringsutvikling. Det trenger vi. Det haster med å finne bærekraftige løsninger både innen velferd, energi, havbruk og smartteknologi. Dette er årets status:

• 2 klynger rykker opp på A-laget og får ArenaPro-status.
Det betyr:
• 5 nye år med klyngeaktivitet og næringsutvikling for helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og tunnelklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC).
• 4 klynger hvor Validé er partner: Smart City, energiklyngen NES, aquaklyngen Stiim og Offshore Wind

LES MER: Helseklyngen rykker opp på A-laget

OPPRYKK: Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster mottok i november Innovasjon Norge sitt bevis på at de nå er en nasjonal ArenaPro-klynge, med fem nye år til å utvikle helsenæringen i Norge. F.v: Geir Inge Sivertsen, statssekretær for næringsministeren, Monica Mæland (H) Kommunal- og moderniseringsminister, Marit Hagland, daglig leder i Norwegian Smart Care Lab, Felix Laate, Greater Stavanger og styremedlem i NSCC, Therese Oppegaard, prosjektansvarlig både for tunnel- og helseklyngen, Elsa Søyland, Safer og styreleder i NSCC og Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster. (Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge)

Verdt å juble for er at akademia og næringsliv; med helseklyngen i tet, samt det offentlige helsevesenet har etablert HelseCampus Stavanger. I september var helseminister Bent Høie (H) i Innovasjonspark Stavanger og klippet snoren.

HelseCampus er et test-, samarbeid- og innovasjonssenter hvor pasienten stå i midten når helsevesenets økosystem skal under lupen. Selvsagt skulle en kanskje tro, men i dag opplever pasienter at behandlingskulturer i sykehus, ambulansetjenesten, fastlege og kommunehelsetjenesten ikke er samkjørte. Alle disse møtes nå i HelseCampus og får nok kjørt seg skikkelig i denne simuleringsarenaen.

LES MER: HelseCampus - helsesektorens viktigste møteplass for samarbeid

CAMPUS-ÅPNERE: Fylkesordfører Solveig Tengesdal Ege, helseminister Bent Høie og Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger er blant dem som venter utålmodig på resultat som HelseCampus kan levere for bedre samhandling, sikkerhet og en nye arena for simulering. Roboten "Eve" fra Halodi Robotics leverte saksen til helseminister Bent Høie. (Foto: Hilde Garlid)Lær intensivt
Spesialiteten til forretningsutviklerne i Validé er å jobbe en-til-en med gründerne. Hver person og hver idé er unik, men noen needs går det an å sette på speed. Det gjør vi i akseleratoren ITSA, som gir 10-15 oppstartsselskap 12 ukers intensiv opplæring i forretningsutvikling, sammen. Det kule med ITSA er at den intense jobbingen skaper samhold, nettverk, personlig vekst, mye glede og noen ganger partnere.

I 2019 lanserte vi et helt nytt vekstprogram; ITSA Growth. Her hopper vi på vekstutfordringene som selskaper ofte har etter noen år i markedet. Målet med ITSA Growth er å utvikle deres kompetanse slik at de kan vokse ut i verden.

• 1 nytt businessprogram, ITSA Growth, for selskap i vekst
• 14 selskaper deltar
• 18 partnere til ITSA Growth

ITSA-TEAM: ITSA Start og ITSA Growth er to businessprogram fra Validé. F.v: Eirik Sønneland, fondsforvalter Validé, Gry Isabel Sannes, inkubatorleder og ITSA-sjef og forretningsutvikler Vibeke Bjaanes.Litt knask til dessert
Validé-verden er selv i vekst. Vår søster Validé Haugesundregionen, for eksempel, har tatt et «giant leap» i 2019 med internasjonale og nasjonale suksesser! Validé Jæren fornyer seg og i Dalane har vi godt fotfeste i innovasjonsmiljøet.

Alt kan jo ikke nevnes, men litt knask til slutt; fra et samlet Validé Rogaland:

• 459 ideer vurdert.
• 10 kommersialiseringer fra forskning (FoU), lisenser og foretaksetableringer
• 65 nye selskap tatt opp i et forretningsutviklingsløp
• 12 patentsøknader rapportert til forskningsrådet.
• 13 nye patenter fra selskaper i inkubator innvilget

• ... og fire nye valideere

SE ALLE TALLENE VÅRE HER.PDF