Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Teknologioverførng

Hvordan samarbeider Validé med forskerne, og hvorfor?

Verden trenger nye løsninger innen energi, helse, utdanning og teknologi. Hver dag jobber tusenvis av forskere med disse utfordringene. Teknologioverføring er å flytte kunnskapen fra akademia til næringsliv og samfunn.

Validé TTO sitt samfunnsoppdrag er være en brobygger mellom næringslivet og det vitenskapelige arbeidet i forskningsinstitusjonene i Rogaland. Vi ønsker at forskere og industripartnere skal finne hverandre og utvikle nye løsninger sammen til beste for samfunnet.

Validé har mer enn 20 års erfaring med dette oppdraget. Vi har et godt kvalifisert team av forretningsutviklere som hjelper forskere med å evaluere potensiale i ideene, og realisere ideer til produkt og/eller tjenester.

Vårt engasjement handler om innovasjon.

Hvis du har en idé som du vil diskutere med Validé sitt teknologioverføringskontor, eller dersom du vil vite mer om hva Validé TTO kan gjøre for deg; ta kontakt med en av våre utviklere, eller send en generell forespørsel til tto@valide.no

Økosystem for innovasjon - eller flere veier til Rom

Hver dag jobber vi i Validé for å gjøre verden til et bedre sted ved å hjelpe fram produkt og løsninger hentet fra forskning og vitenskap, fantastiske ideer og nye forretningskonsept.

Forskning og løsninger vi har jobbet med finnes i dag i folks hjem, på havets bunn, i verdensrommet og på alle kontinent. Vi er stolt over å ha bygget opp et økosystem for innovasjon i Rogaland. Vi har fem verktøy som både fungerer hver for seg og sammen for å flytte forskning fra akademia til næringslivet eller bistå startups til et marked.

De fem verktøyene er: Teknologioverføring (TTO), inkubator, akselerator, investering og næringsklynger.

Vanskelig å forstå hva dette er?
• Teknologioverføring
er å flytte forskning fra akademia til næringslivet
• Inkubator
er en metode hvor nystartede selskap får rådgivning og hjelp i sine første 1-3 år.
Akselerator er en utdanning i forretningsutvikling, satt på speed, for ferske selskap. Her lærer gründere grunnleggende, men viktige ting om å drive butikk. Vi kaller det ITSA Start og ITSA Growth.
• Investering
fra Validé er svært ofte den aller, aller første for ferske selskap. Det gir ofte et unikt springbrett til andre investorer.
• Næringsklyngene
er bransjefellesskap mellom ferske og modne selskap. Det har vist seg at effekten er stor når bransjer jobber sammen for å få fart på innovasjon og markedsadgang for nye løsninger. Det finnes næringsklynger innen nesten alle bransjer, og Validé er moderskip for helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og partner med energiklyngen Norwegian Energy Solutions og Smartcity-klyngen.

Validé er en del av innovasjonsøkosystemet i Rogaland, men våre resultat har global effekt enten vi jobber med helseinnovasjon som redder liv eller et fornybart energikonsept.

TTO steg for steg - slik flytter vi forskning

1. Presentasjon av idé
Dette er første steg; hvor du forteller oss om ideen din. Det kan være en uformell samtale først, og dersom du vil gå videre så fyller du ut et innovasjonsopplysningsskjema (DOFI) hvor du gir oss en mer detaljert beskrivelse samt tegninger, publikasjoner, bakgrunn, status osv. Da har vi har et godt utgangspunkt for å jobbe videre sammen.

2. Kartlegging

Vi kartlegger ideen og evaluerer:
• Enkelt patentsøk
• Vurderer problem, løsning og markedsbehov
• Markedssøk (web, interne databaser, erfaringer, osv.)
• Analyse av konkurransesituasjon og kommersielt potensial
• Teknisk modenhet («Technology readiness levels» TRL)

3. Kvalifisering

Hvis vi når dette stadiet har vi en innledende tro på ideen, og da fortsetter vi med:
• Forskning og utvikling-planlegging (FoU) og risikovurdering
• Ressursanalyse (forskningsgruppe, instrumentering, muligheter, ferdigheter osv)
• Budsjett og økonomiske muligheter
• Patentsøk
• Markedsmuligheter
• Velge et markedsmål
• Søke om patent, immatrielle rettigheter (IP)
• Oppsøke og diskutere med eventuelle industri- og næringslivspartnere
• Utvikle en kommersiell strategi

4. Proof-of-Concept

• Gjennomførbarhet
• Bygge prototype
• Oppdatere patentrettigheter (IP+ Freedom to Operate (FTO))
• Revidere forretningsplan
• Identifisere risiko

5. Kommersialisering

• Rekruttere team
• Gjennomføre en «minimum viable product» (MVP) samt oppdatere IP og «Freedom to Operate» (FTO)
• Markedsføring og salg
• Produksjon og distribusjon
• Lisensiering - til oppstart eller industri

6. Tid for en "high five" og tid for å feire

Slik har forskere og gründere flyttet verden