Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
TTO film front 2

Hvorfor driver Validé med technology Transfer?

Validé sitt samfunnsoppdrag er å flytte forskning og kunnskap fra universitets- og forskningsmiljøene ut i næringsliv og samfunn. Men hvorfor driver vi med det?

Vi kommer fra et land med naturgitte ressurser i overflod. Dette gir oss rikelig med vannkraft, olje og fisk. Vi er et folk av gründere som har etablert et næringsliv og et samfunnsliv som sammen har bygget en velferdsstat. Vi har trygge jobber, et helsevesen i verdensklasse og gratis utdanning til alle. Men nå må vi videre.

Dit vi skal er kunnskap vår viktigste ressurs. Den henter vi i Validé fra forskningsmiljøene. Utfordringen er hvordan vi skal bruke de naturgitte ressursene, og utvikle velferdsstaten, helsevesenet og vår gratis skolegang, på en mer bærekraftig måte.

Validé sin rolle er å foredle og forvalte den kunnskapen som skapes i forskningsmiljøene og plante den trygt og sikkert i etablert, eller nytt, næringsliv.

Vårt mandat og samfunnsoppdrag
Validé TTO sin oppgave er å kommersialisere innovasjoner fra den akademiske forskningen (FoU) til en annen part; industri/næringsliv, til beste for samfunnet. Dette oppdraget har vi sammen med 10 andre TTOer i Norge.

I Norge er vi ca 100 personer totalt som samarbeider med totalt 38.000 forskere med å foredle og forvalte forskningsbasert kunnskap og innovasjoner videre ut i næring- og samfunnsliv.

Validé samarbeid mer forskere og studenter fra åtte forskningsmiljø. Vi er teknologioverføringskontor (TTO) for seks forskningsmiljø, og har prosjektoppdrag for to andre. Deres tekniske områder er jordbruk, akvakultur, bioteknologi, bygg, mat, energi, helseteknologi, livsvitenskap, materialvitenskap, medisinske produkter og programvare.

Her er våre partnere

Forskningsmiljøene.TTO.Valide

Er du forsker? Diskuter din idé med oss

Saferock Mahmoud Khalifeh og Helge Hodne

Er du en forsker som har en nyskapende ide? Vi vil gjerne diskutere dine ideer med deg.

Vårt team av dyktige forretningsutviklere og IP-ledere vil hjelpe deg med å evaluere potensiale i dine ideer og bistå i å realisere ideer til produkt eller tjenester. Ta kontakt med en av våre TTO-medarbeidere direkte, eller send en generell forespørsel til tto@valide.no hvis du har en idé du ønsker å diskutere.

Validé sin 25 år lange historie som forretningsutviklere, og en fyldig portefølje, viser at å kombinere teknologioverføring, rådgivning i oppstartsfasen (inkubasjon) og investering gir suksess.

Har du en forskningsidé du vil diskutere med oss?
Da kan du beskrive den her, og fylle ut opplysningene vi trenger, i et «Disclosure of Innovation» skjema (DOFI)

Her kan du beskrive: din idé i vår DOFI
eller: last ned, fyll inn og send til tto@valide.no:
DOFI (norsk)
(DOFI (engelsk)