Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Fnmål Smartby Nett

Innovasjon Norge tilbyr showroom for grønne løsninger

Har du en grønn løsning som trenger mer oppmerksomhet? Da er det lurt å registrere seg i visningsrommet til Innovasjon Norge. I serien «stories from Norway» kan du få vist fram ditt bidrag til det grønne skiftet.

Har du en grønn og bærekraftig løsning? Innovasjon Norge har utviklet nettstedet «The Explorer», som er et digitalt showroom for å vise fram og utforske mangfoldet av norske, grønne og bærekraftige løsninger.

På sikt har «The Explorer» som ambisjon å blir en global matching-tjeneste der internasjonale aktører kan finne norske løsninger på sine utfordringer. Det overordnede målet er å øke norsk eksport og styrke Norges posisjon som en bærekraftig pioner.

Norge - dedikert til bærekraft
Norge har et formelt partnerskap med FNs Global Compact, DNV GL og Sustainia, og opprettholder nære bånd til Global Opportunity Explorer.
«The Explorer» er strukturert rundt FNs bærekraftige utviklingsmål (SDG) som Norge tar aktive skritt for å oppnå - både nasjonalt og internasjonalt.
«The Explorer» er altså mer enn bare et utstillingsvindu av innovative grønne og bærekraftige løsninger som allerede er utviklet. Det er også ment å inspirere til å skape flere norske bidrag til bærekraft ved å vise fram hvordan slike løsninger kan bidra til å takle presserende utfordringer rundt om i verden.

Du kan starte med å utforskere «The Explorer» selv, og se om din løsning, din bedrift, dine ambisjoner bør ha en plass i dette nasjonale og internasjonale utstillingsvinduet.

Lenke: About The Explorer

Les om andres løsninger her: Solutions