Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Innovasjonspris 2021 Giljarhus Vidar Aksdal

Innovasjonspris for vindsimulering i byer og toppidrett

Knut Erik Teigen Giljarhus får SR-bank sin pris for en usedvanlig evne til å konkretisere forskningsresultater i patenter, og for å ha etablert selskap som har tatt forskningen videre. Selskapet heter NablaFlow og henter selv hjem verdensrekorder.r.

Knut Erik Teigen Giljarhus er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger innen numerisk fluiddynamikk. Under universitetets årsfest fikk han tildelt SR-Banks innovasjonspris for 2021.

Innovasjonspris SRbank 2021 Knut Erik Giljarhus

PRISVINNER: Knut Erik Teigen Giljarhus tildeles SR-Banks innovasjonspris for 2021. Prisen ble delt ut av Vidar Aksland, direktør i SR-Bank. (Foto: Ole Jørgen Engelsvoll, Validé)

Utvikler verktøy med stor samfunnseffekt
Knut Erik Teigen Giljarhus er medstifter av selskapet NablaFlow, som utvikler nettbaserte verktøy for avanserte simuleringer av fluider som luft og vann. Løsningene brukes i dag fartsidretter som sykling og alpint, men selskapet og løsningene fra UiS-forskning leverer også svar på klimautfordringer til arkitekter og byplanleggere.

NablaFlow har fått støtte fra Norges forskningsråd, og det er innen byplanlegging og arkitektur, bedre klimatilpassede byer og det som kalles «urban comfort» at forskningsrådet ser at NablaFlow kan ha stor samfunnseffekt.

NablaFlow kan allerede vise til kommersiell omsetning både i Norge og internasjonalt.

Les mer: Nå tar det av for Nabla Flow

– Koblingen mellom innovasjon og forskning har vært veldig givende for meg, sier Knut Erik Teigen Giljarhus.

– Selskapet gir oss mulighet til å raskt omstille forskningsresultater til nytteverdi i industrien, og samtidig får vi tilbakemeldinger fra kunder som gir nye idéer til forskningen. Jeg er også takknemlig for det gode samarbeidet vi har hatt med Validé i oppstartsfasen, og det fantastiske teamet vi har fått på plass i NablaFlow, sier han.

Forskningen fra Giljarhus har fått bistand fra Validé sitt teknologioverføringsteam (TTO-team) i etableringsfasen. NablaFlow har vært et selskap i inkubatoren til Validé og teamet, med Luca Oggiano, i spissen har deltatt på forretningsutviklingsprogrammet ITSA og selskapet er klyngemedlem hos Nordic Edge. Presåkornfondet Validé Invest II har investert i selskapet i tidlig fase.

Les om selskapet: NablaFlow.io

SR-Banks innovasjonspris
Årets utdeling av Sparebank 1 SR-bank sin innovasjonspris er den 14. i rekken. Prisen er en ærespris til ansatte ved UiS eller NORCE Stavanger som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for har utmerket seg med fremragende bidrag til verdiskaping gjennom forskningsbasert innovasjon og/eller kommersialisering av forskning.

Prisen ble delt ut av Vidar Aksland, direktør i SR-Bank, under universitetets årsfest 28. oktober 2022.

(Hovedfoto: Kristin Horne, UiS)

NablaFlow setter rekorder
For å bevise NablaFlow sin teknologi og deres unike vindanalyseegenskaper, har flere toppidrettsutøvere gått i partnerskap med selskapet i sine forsøk på å sette rekorder. Det har de lykkes med, og flere takker NablaFlow for den innsikten de har fått i forberedelsene til verdensrekordforsøkene.

Den norske utøveren Kristian Blummenfelt satte i august ny Sub7 IronMan-rekord, på 6:44:25. Han er dermed den første i historien som bryter 7-timersbarrieren i triatlon. Han takket NablaFlow for at han lykkes.

Kristian Blummenfelt IronMan rekord NablaFlow

VINNERGLISET: Luca Oggiano, CEO i NablaFlow, Kristian Blummenfelt, Fredrik Fang Liland i NablaFlow og Thomas Michelson,Team Blummenfelt. (Foto: NablaFlow)

Nabla Flow Fillipo Ganna

VERDENS RASKESTE: Raskeste mann i verden på banesykkel, takker også NablaFlow for verdifullt innsiktsarbeid i forberedelsen til hans verdensrekordforsøk.Filippo Ganna satte ny UCI-rekord med 56,792 km på én time!

NablaFlow ble også nylig nominert til Nordic Proptech Awards 2023.