Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup

Bloggen skrives av:

Vibeke Lavik Bjaanes, forretningsutvikler i Validé

DEL 1: Idéfasen: Jeg har en forretningsidé - hva nå?
Vil du diskutere en idé med oss? Kontakt: vibeke@valide.no


#connectingtuesday er også en måte å komme i kontakt med Validé. Her kan du presentere (pitche) din idé, og få tilbakemeldinger.

Tommelopp BTO 3

Jeg har en forretningsidé – hva nå?

I Validé er vi tidligfase-eksperter, noe vi definerer som de tre første fasene av livet til et selskap. Hovedfokus er å peke på hva en kan (og bør) gjøre i de ulike fasene og hvilken type kapital som finansierer de ulike fasene.

Grovt sett kan begynnelsen til et selskaps levetid deles inn i fem faser.

Fase 1 – Idéfase Fase 2 – Mulighetsstudie Fase 3 – Utvikling Fase 4 – Lansering Fase 5 - Vekst

Hvordan blir man gründer?
For mange starter reisen som gründer med en forretningsidé. En idé kan oppstå på ulike vis. Det kan skje tilfeldig ved at man plutselig kommer på en idé. En kan «fremprovoserer» gode ideer gjennom ulike brainstorming øvelser, hackathons eller som en del av en design thinking prosess.

Ideer kan også oppstå som følge av at en ser et behov som det ikke finnes en god løsning på. Som regel er det ideen som dekker et manglende behov i markedet som er de beste, og det viktigste er at ideen din løser et reelt problem.

Et godt startpunkt i denne fasen er å teste ideen med en sparringspartner. Det kan være en venn, et familiemedlem, en kollega eller andre bekjente. Det som er avgjørende er at en velger en person som evner å være objektiv, og kan gi deg en ærlig tilbakemelding.

Etter å ha testet ideen finnes det enkle og kostnadsfrie markedsundersøkelser en kan gjøre. En slik undersøkelse bør inneholde informasjon om markedets størrelse, informasjon om kundene dine (målgruppe, geografi, demografi) og en oversikt over dine konkurrenter. Google er et godt verktøy for å foreta enkle markedsanalyser. Andre gode nettsider kan være Brønnøysundregisteret, Statistiske Sentralbyrå, Proff, Norsk Gallup, Opinion ol.

På et eller annet punkt i denne fasen vil det være naturlig å kontakte virkemiddelapparatet. Det norske virkemiddelapparatet er godt, og det finnes mange muligheter, men det kan være vanskelig å navigere i og finne den riktige aktøren. Denne artikkelen er skrevet i Stavanger, og her er virkemiddelapparatet både godt og relativt oversiktlig. De ulike aktørene som kan kontaktes er Innovasjon Norge, etablerersenteret Skape og Validé.

Det finnes ulike kilder til finansiering i den første fasen. I begynnelsen vil det være naturlig å finansieres av det vi kaller for FFF, som står for Friends, Family & Fools. Andre muligheter til finansiering er å søke offentlige midler hos Innovasjon Norge (markedsavklaringstilskudd). Også Forskningsrådet tilbyr finansiering når ideen er forskningsbasert.

Man bør også gjøre enkle betraktninger rundt patentering av ideen. Dersom en ikke har patent, må det undersøkes om dette er en idé som kan beskyttes. Dette kan by på utfordringer da det gjelder å bruke de riktige nøkkelordene for å undersøke dine rettigheter. Det anbefales å diskutere dette med noen som har erfaring og kompetanse innen området, det være seg profesjonelle advokatselskap eller i samtale med rådgivere hos Validé.


Etter å ha gjennomgått disse trinnene, og ideen fremdeles virker å ha livets rett kan en vurdere å etablere et selskap. Da er det ulike alternativ som velges, både Enkeltpersonforetak (ENS) og Aksjeselskap (AS). Her er det både fordeler og ulemper med begge organisasjonsformer, men i de aller fleste tilfeller anbefales det å etablere et AS.

Dette er en artikkelserie i fire deler som vil beskrive alle fem faser i livet til et oppstartsselskap. De første tre artiklene vil dekke hhv. fase 1, fase 2 og fase 3, mens den siste artikkelen vil dekke fase 4 og 5.

#connectingtuesday

Bloggen skrives av:

Vibeke Lavik Bjaanes, forretningsutvikler i Validé

DEL 1: Idéfasen: Jeg har en forretningsidé - hva nå?
Vil du diskutere en idé med oss? Kontakt: vibeke@valide.no


#connectingtuesday er også en måte å komme i kontakt med Validé. Her kan du presentere (pitche) din idé, og få tilbakemeldinger.