Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
""Det store hårete målet i helsenæringmeldingen er at Norge skal bli ledende i Europa på e-helse innen 2025. Oljeindustrien klarte det på 50 år, men klarer vi det på helse på 25 år?""
- Hilde Garlid, kommunikasjonsleder i Validé og NSCC

FAKTA

Arena: Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster etablert i 2014
ArenaPro: 8. november 2019 får helseklyngen tildelt fem ny år, og 30 millioner kroner, av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.
Mission: Fra marked til industri er klyngens nye mål.
Ledelse: Arild Kristensen, daglig leder. Marit B. Hagland, daglig leder for Norwegian Smart Care Lab
Organisasjon: Innovasjonsselskapet Validé er vert for tre klynger, helseklyngen NSCC, tunnelklyngen Norwegian Safety Tunnel Cluster (som også fikk ArenaPro-status samme dag) og energiklyngen NES; Norwegian Energy Solutions.

Validedag nov 6

Klyngefest med framtidsvisjoner

Validé er moderskipet til helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, og både klyngens og Validé sitt nettverk var invitert til å feire nye mål for fem nye år som helseklynge.

En fin miks av akademia, næringsliv, klyngemedlemmer, partnere og Validé´ere deltok i feiringen på Validé-dagen. To av klyngene tilknyttet Validé, både NSCC og tunnelklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster, har nå ArenaPro-status.

Klyngen de neste fem årene
-Velferdsteknologi er en ung bransje i Norge. Da helseklyngen ble etablert for fem år siden, fantes det knapt bedrifter som våget å satse. Ikke fordi de ikke så og hørte om behovet, men mest fordi markedet, som i all hovedsak var og er det offentlige, var en usikker kunde. Nå, fem år etter er vi 160 medlemmer i klyngen, nye løsninger og bedrifter lanseres i raskt tempo, og markedet fungerer bedre. Kommunene er mye mer selvsikre på hvilke problemer de trenger teknologi til for å løse for å ikke svekke kvaliteten på velferdsstatens største prosjekt; eldreomsorgen, sier Hilde Garlid, kommunikasjonsleder for Validé og NSCC, som steppet inn for klyngeleder Arild Kristensen.

-Actionpunktene i Helsenæringsmeldingen som ble lagt fram av regjeringen i april samsvarer pussig nok svært godt med hva NSCC har drevet med i fem år, og hva som er våre ambisjoner for de neste fem. Det store hårete målet i meldingen er at Norge skal bli ledende i Europa på e-helse innen 2025. Det kan vi faktisk klare ved å bruke det forspranget vi allerede har i et teknologidrevet næringsliv generelt, og ved at vi har en teknologikompetent befolkning, spesielt.

- Et kjennetegn på unge bransjer er at gründerandelen er stor. I helsenæringen er den spesielt stor, og vi i klyngen erfarer at mange selskaper blir værende i en gründertilværelse svært lenge. Det har lenge blitt forklart med det umodne markedet, men sannheten er nok også at hjemmemarkedet faktisk ikke er stort nok. Det er utenfor Norge at det store vektpotensiale ligger. Internasjonalisering er helseklyngens mission for de neste 5 årene. I fem år har klyngens slagord vært «fra idé til marked». Nå bytter vi til «fra marked til industri», og det er et ganske ambisiøst mål. Oljeindustrien klarte det på 50 år, men klarer vi det på helse på 25 år?, sier Hilde Garlid.

«Health Hill»
Klaus Mohn lovet i sin innsettelsestale som ny rektor på Universitetet i Stavanger å gjøre universitetet relevant for lokalsamfunnet og at det skal bidra til løsninger på globale utfordringer. Helse er et tema Mohn har proklamert kan ha denne lokal-global effekten, og annonserte Health Hill (Ullandhaug) som et begrep hvor forskning, næringsliv og sykehus samhandler.

SAMARBEID: UiS-rektor Klaus Mohn mener forholdene ligger særdeles godt til rette for samarbeid mellom akademia, næringsliv og sykehus på Ullandhaug, som han omtalte som "Health Hill" (Foto: Jofrid Åsland)


Da Randaberg skulle bygge nytt sykehjem, ønsket de teknologiske løsninger med på laget, fra første skisse. Sykehjemmet har blant annet brukt Norwegian Smart Care Lab for å teste løsninger, og flere av NSCC sine medlemsbedrifter har sine løsninger i det digitale sykehjemmet hvor Inger Elin Myhre er leder. Hun fortalte om hvordan teknologi har vært med i planleggingen fra skissestadiet.

HelseCampus Stavanger er en viktig «rundkjøring» for det høyst nødvendige samhandlingen det må være mellom fastleger, hjemmetjenesten, ambulansetjeneste og sykehus, og mellom akademia og næringsliv. Ragne Farmen er prosjektleder for HelseCampus som offisielt åpnet i oktober i år.

Lab på laget
Smart Care Lab har vært NSCC sitt fellesprosjekt siden oppstart av klyngen, og lab´en får fornyet styrke og betydning for de neste fem årene.

-Det er viktig å teste produkt og tjenester før det blir implementert i helsetjenesten, og lab´en bidrar til å øke farten fra produkt til marked, sier Marit Hagland, leder for Norwegian Smart Care Lab.

Innovativt og praktisk
Fire klynge- og Validé-selskap presenterte kort sine løsninger. Det er alle særdeles praktiske, men samtidig svært innovative løsninger som har høyt fokus på bedre livskvalitet for pasienter og brukere, men som også gir helsevesenet nødvendig avlastning og besparelse i tid og penger.

Erland AS gjør livet lettere for personer som har fått utlagt tarm. De har utviklet en pad, et slags plaster, som reduserer faren for lekkasje, som absoberer svært godt for forhindrer lukt. Selskapet har brukt mange år, og mange runder i godkjennelsesprosesser, og venter nå på at produktet skal få aksept på blå resept.

-Salget er i gang både i inn- og utland, sier Alf-Erik Malm i Erland AS.

LES OGSÅ: Vil gi mennesker med stomi bedre livskvalitet

Sykepleier Nina Rødsmoen har utviklet et dusjsjal som beholder varme og verdighet for dem som trenger hjelp til å dusje.

-Vi som jobber på sykehjem vet av erfaring at det kan være både kaldt og ubehagelig for pasienter, særlig demente, når vi dusjer dem. Sjalet legger en lun arm rundt pasientens skuldre, og gjør dusjsituasjonene mye bedre for alle, sier Rødsmoen.

SELVHJELP: Tobias Mørland Kvasler i Jasa Medical demonstrerer hvordan han får på seg selskapets nye medisinske komprimeringsstrømper. I dag trenger brukerne hjelp fra hjemmetjenesten for å få strømpene av og på. (Foto: Jofrid Åsland)


I dag er det helsepersonell som hjelper folk som trenger å bruke medisinske komprimeringsstrømper. De er trange og krevende å få av og på, og så godt som umulig å få på alene. Jasa Medical har utviklet en strømpe som brukerne selv kan håndtere, uten å miste den komprimerende effekt.

-Brukerne bestemmer mer over sin egen dag når de slipper å vente på hjelp til å få av og på strømpene. Her er det mye tid og penger å spare for en travel hjemmetjeneste, sier Tobias Mørland Kvasler i Jasa Medical.

LES OGSÅ: Jasa Medical tester nye "gjør-det-selv-strømper"

MINGLING: Mat og mingling hører med på Validé-dagen. Her er Leiv Gunnar Lie fra kommunikasjonsavdelingen på UiS (AKS) i samtale med Per Ramvi, styreleder i Validé. (Foto: Jofrid Åsland)

""Det store hårete målet i helsenæringmeldingen er at Norge skal bli ledende i Europa på e-helse innen 2025. Oljeindustrien klarte det på 50 år, men klarer vi det på helse på 25 år?""
- Hilde Garlid, kommunikasjonsleder i Validé og NSCC

FAKTA

Arena: Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster etablert i 2014
ArenaPro: 8. november 2019 får helseklyngen tildelt fem ny år, og 30 millioner kroner, av Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.
Mission: Fra marked til industri er klyngens nye mål.
Ledelse: Arild Kristensen, daglig leder. Marit B. Hagland, daglig leder for Norwegian Smart Care Lab
Organisasjon: Innovasjonsselskapet Validé er vert for tre klynger, helseklyngen NSCC, tunnelklyngen Norwegian Safety Tunnel Cluster (som også fikk ArenaPro-status samme dag) og energiklyngen NES; Norwegian Energy Solutions.