Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Inkubator8

Knalltall fra Sivas inkubatorer og næringshager

Stadig flere norske bedrifter får hjelp av Siva. Antall nye bedrifter som tas inn i Siva-støttede næringshager og inkubatorer har økt kraftig viser ferske tall for 2017.

INKUBATOR: Validé sin egen inkubator inngår i Siva sitt voksende nettverk av inkubatorer og næringshager. (Foto: Hilde Garlid)


Sivas inkubasjons- og næringshageprogram gir bedriftene tilgang til kunnskap, kompetanse og et nasjonalt nettverk. Programmene drives av 40 næringshager og 35 inkubatorer over hele landet.

8,6 mrd. i verdiskaping
På landsbasis er 3.600 bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager, noe som er en økning på 11% fra 2016. Bedriftene genererer 8,6 milliarder i verdiskaping hvert år. Analysene forteller også at bedrifter tilknyttet Sivas innovasjonsinfrastruktur presterer bedre enn andre.

I 2017 ble hele 949 nye bedrifter tatt opp i inkubasjonsprogrammet og 529 nye bedrifter i næringshageprogrammet.

– Sivas samfunnsoppdrag handler om å utløse næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljøer i hele Norge. Vi er fornøyde med at så mange bedrifter får hjelp av Sivas inkubatorer og næringshager, sier Sivas innovasjonsdirektør Kjerstin Spjøtvoll.

Nasjonalt nettverk
Flere av bedriftene i inkubasjonsprogrammet får hjelp fra to inkubatorer som ligger i ulike regioner. Det viser at inkubatorene tar nettverket i bruk og utfyller hverandres kompetanse på tvers av regiongrensene.

– I et lite land som Norge må vi samarbeide, dele og lære av hverandre dersom vi skal lykkes. At bedrifter blir koblet til andre inkubatorer viser at nettverket til Siva fungerer nasjonalt og vi jobber bevisst for å utnytte potensialet, sier Erling Nordbø, daglig leder i Aleap inkubator innen helse.

Etterspurt kompetanse
Siva, som har 50 års-jubileum i år, har bygd opp en nasjonal infrastruktur med etterspurt kompetanse. Sivas nettverk er lokalt tilstede på 130 forskjellige steder i hele landet. Sivas verktøy for eiendomsutvikling, eierskap, programvirksomhet og katapult-sentre bidrar til en nasjonal helhet i gjennomføringen av regjeringens næringspolitikk.

I budsjettavtalen for 2018 har Siva fått fornyet tillit med 115 millioner i økte bevilgninger. Disse skal blant annet brukes til å styrke inkubasjons- og næringshageprogrammet.

Fakta om Sivas programmer
Inkubasjonsprogrammet er rettet mot oppstartsbedrifter i tidlig fase. Tjenester som gis er f.eks. forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering. Bedriftene får tilgang til relevante nettverk, finansiering og et sterkt utviklingsmiljø. Siva har 35 inkubatorer i Norge som drifter programmet.

Næringshageprogrammet er rettet mot mer etablerte bedrifter og har et spesielt fokus på distriktene. Tjenester som gis er f.eks. bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer og markedsplanlegging. Det å koble bedriftene opp til relevante FoU-miljøer, investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat er også en del av programmet. Siva har 40 næringshager som drifter programmet.