Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Fuelbox Ui S Læringsmiljøsenteret 2

Mobbemiljø kan endres med spørsmålsapp

Er det mulig å endre et klassemiljø hvor noen mobber og andre mobbes til å bli et godt og trygt læringsmiljø? Ja, mener forskere på Læringsmiljøsenteret ved Universitet i Stavanger, som har fått hjelp av Fuelbox og Validé

For å tilby skoler gode verktøy for å fremme positive læringsmiljø, har de blant annet fått hjelp av FuelBox. Sammen har de utviklet spørsmålspakker til bruk i oppfølging etter mobbing. Validé har bistått partene med lisensavtalen.

Norske mobbetall er brutale. 12,5% av elevene på mellomtrinnet blir mobbet; gjennomsnittet i norsk skole er 10%, og sånn har det vært en god stund. Den gode nyheten er at det er mulig å endre disse barnas smertefulle hverdag. Det går an å gjenskape positive læringsmiljø i en skakkjørt klasse.

Gjenskape elevmiljø
- Vi forskere vet mye om hvilke mekanismer som finnes der hvor mobbing skjer. Selv om det er elever som mobber, er det miljøet som er nøkkelen. Det finnes miljø hvor adferd som mobbing gir status og verdi. Den type negative prosesser, som egentlig handler om tilhørighet og maktstrukturer, kan endres. Det er mulig å gjenskape gode elevkollektiv hvor både den som mobber og mobbeutsatt er med, sier Johannes Nilsson Finne og Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby. Parallelt med dette arbeidet må lærerne også ha konkrete verktøy for å avdekke og stoppe mobbing., sier Johannes Nilsson Finne og Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby.

Liv Jorunn har vært lærer i 27 år. Ved Læringsmiljøsenteret arbeider hun med undervisning, utadrettet virksomhet og forskning, psykisk helse er hennes spesialfelt. Johannes forsker på hva som fremmer gode læringsmiljø, og har skrevet både forskningsartikler og bok om tema.

– Vi ønsker å nå ut til lærere og elever med kunnskap og praktisk hjelp, sier Nilsson Finne.

En av løsningene er altså FuelBox. Siden 2013 har selskapet fra Bryne utviklet skreddersydde bokser med spørsmål for ulike relasjoner og arenaer. Det startet med med spørsmål for gode samtaler i parforholdet, men selskapet har nå utviklet både samtalebokser og en egen samtaleapp for både skoler, privatliv og næringsliv, unge som eldre.

Fuelbox og Læringsmiljøsenteret UiS.3

SKREDDERSØM: Berta Lende Røed og Fuelbox har skreddersydd over 50 ulike spørsmålsbokser for å fremme gode samtaler i privatliv og og næringsliv siden hun startet selskapet i 2013. Nå har hun bidratt til at Johannes Nilsson Finne og Læringsmiljøsenteret på UiS får nye verktøy for å reparere elevmiljø etter mobbing. (Foto: Hilde Garlid)


Spørsmål som utvikler ansvar
-Dette har i høyeste grad vært et samarbeidsprosjekt. Vi kunne ikke utviklet disse spørsmålene uten Anne Sophie Gjems og Thomas Lende Røed i FuelBox. De har bidratt med mye kompetanse om hva som leder til gode samtaler, og de har vært konstruktive kritiske til bruk av språk eller vanskelig ord. Jeg er imponert over kreativiteten og den dynamiske prosessen, sier Johannes Nilsson Finne.

Fuelbox er ett av flere tiltak i en pakke om oppfølging etter mobbing som piloteres denne våren. Forskerne ønsker å få med 10 klasser hvor det har skjedd mobbing. Her vil de endre læringsmiljø med tiltak som er enkle å ta i bruk. Blant annet 90 skreddersydde spørsmål i en app for å engasjere både elever, lærere og til og med foreldre.

-Mobbing er sensitive greier. Spørsmålene må være generelle, uten å ta opp spesifikke mobbesituasjoner. Vi lykkes når elevene hektes på muligheten til å skape en ny tilhørighet. Alle elever vil egentlig ha det bra. Vi gir dem en sjanse til å finne løsninger på hvordan de kan ha det ok med hverandre uten å skape allianser og å gjøre negative og dumme ting, sier Byrkjedal-Sørby.

-Metodikken er å stille spørsmål som involverer og ansvarliggjør elevene. Skolen har i alle år bruk regelplakater og beskjeder, men akkurat som en god coach, bruker vi spørsmål for å finne vindu til endring og sjansen til å ta nye valg. Det er elevene selv som oppdager hva som er det beste å gjøre. Ansvarliggjøring er å ta elevene på alvor, sier Nilsson Finne.

-Er det magi i spørsmålene til FuelBox, Berta Lende Røed?

-Spørsmålene er ikke magiske, men mennesker som er nysgjerrige på hverandre kan skape magi sammen. Når spørsmålene handler om oss selv, og det vi er en del av, og vi selv blir involvert og gjort ansvarlig, så kan det skje fantastiske ting mellom mennesker. Det fungerer enten endringen gjelder operasjonalisering av verdiene i en bedrift, hvordan vi snakker sammen i familien eller hva vi selv bidrar med i et klasserom, sier Berta Lende Røed.

Peiling på samtaler
10 år som utviklere av spørsmålsbokser har gitt selskapet enormt mye erfaring med hva som gir en god samtale.

Læringsmiljøsenteret har tidligere bidratt i utviklingen av FuelBox for ungdom og FuelBox for nye medborgere. Det er også forsket på hvordan FuelBox fungerer som refleksjon- og samtaleverktøy for unge pårørende til alvorlig sykdom sammen med i Kreftomsorgen. Skole og det nasjonale mobbeombudet har også benyttet seg av FuelBox i lengre tid, men det er første gang at spørsmålene kommer direkte fra forskning.

Fuelbox Læringsmiljøsenteret UiS 2

HJELP PÅ BOKS: - Boksen er ikke magisk, men når spørsmålene handler om oss selv, og det vi er en del av, og vi selv blir involvert og gjort ansvarlig, så skjer det fantastiske ting, sier Berta Lende Røed i Fuelbox. (Foto: Hilde Garlid)

-Læringsmiljøsenteret sin kompetanse er at de vet hva som bør snakkes om for å gjenskape et godt læringsmiljø. Vi har kompetanse på å utforme gode spørsmål som leder til utviklende samtaler. Sammen får vi dette helt fram til elevene og lærerne, sier Berta Lende Røed.

-For oss som ellers driver med å mene, tenke og synes er dette lærerikt. Akademia har en utfordring med å nå ut og bli tatt i bruk i praksis, sier Johannes Nilsson Finne. Derfor er dette samarbeidet med FuelBox viktig, vi omsetter forskningen til et konkret verktøy som kan skape effekt der det skal.

Avtale for de kjipe dagene
Både forskerne og FuelBox skryter av Validé sitt bidrag som den nøytrale, og helt nødvendige avtalepart.

- Vi var så på nett med FuelBox at vi stod i fare for å lage en uryddig enighet. Man bør ikke skrive samlivskontrakt når man er forelsket. Ole Jørgen Engelsvoll fra Validé kom utenfra og stilte viktige og riktige spørsmål om samarbeidet. Vi fikk på plass en avtale om rettigheter til forskere og til UiS, og et system for kommersialisering og bruk av forskningsresultat i framtiden. Dette var helt nytt for meg. Vi hadde ikke hatt sjanse til å gjøre dette selv, sier Johannes Nilsson Finne.

-Det er ingen punkter her hvor vi har motstridende interesser. Dette er en god avtale for begge parter, sier Berta Lende Røed. Et samarbeid som kan gi verdi til skolene og viktigst av alt; elevene.

Fuelbox Læringsmiljøsenteret UiS 5

SAMARBEID: Læringsmiljøsenteret på UiS har fått bistand fra Validé til å skrive en lisensavtale. Slik blir forskningskompetanse tilgjengeliggjort for næringslivet. F.v: Berta Lende Røed i Fuelbox, Ole Jørgen Engelsvoll, forretningsutvikler i Validé, Liv Jorunn Bykjedal-Sørby og Johannes Nilsson Finne fra Læringsmiljøsenteret UiS. (Foto: Hilde Garlid)