Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Vestre Valide NSCC 1

Næringsminister Vestre besøker Validé

-Dere må være Norges største innovasjonsselskap. Jeg ser navnet deres overalt, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han og Dag Mossige (Ap) fra Stavanger kommune var innom Validé og helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster.

Det kan hende akkurat dét var minister-smiger, men Validé og helseklyngen holder et svært høyt aktivitetsnivå. Vi har det travelt med å bistå innovative ideer og løsninger, gründer og forskere, som bidrar til et nytt og mer bærekraftig næringsliv. Validé har et unikt sett verktøy; kompetanse, nettverk og kapital, som vi bruker når gründerne og de ferske selskapene er i en fase hvor få andre investorer våger å være.

Jan Christian Vestre HelseCampus Arild Kristensen

TESTLAB: Paramedisinstudentene fra UiS er blant brukerne av HelseCampus. Næringsminister Jan Christian Vestre (ap) tar en prat med en av deres dummies. Arild Kristensen, daglig leder i helseklyngen NSCC til høyre. (Foto: Sunniva Tighe)


Fart og kvalitet innen helsedigitalisering
Særlig innen helse har både det innovative næringslivet og myndighetene det svært travel. Den norske velferdsmodellen vil knele uten at digitale løsninger lanseres på løpende bånd i årene framover. Derfor samarbeider Validé og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) med dyktige partnere i HelseCampus.

-For å få opp farten tester og kvalitetssikrer vi nye, digitale løsninger, og sikre bedre samhandling mellom aktørene i helsesektoren, sier Arild Kristensen, leder av helseklyngen NSCC.

Jobber med selskap hver dag
-Hva er det viktigste næringsministeren kan bistå Validé og helseklyngen med, Anne Cathrin Østebø?

-Vi trenger forutsigbare rammebetingelser og videre satsing på de gode innovasjonsmiljøene over det ganske land. Skal vil lykkes med grunderskap, omstilling og å løse samfunnsutfordringer så må vi samle kreftene. Det betyr at ministeren kan styrke inkubatorene, næringshagene, TTOene, akseleratorprogrammene, klyngene, katapultene, pre-såkornfond hos virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, SIVA og fylkeskommunene. Da får du operative miljøer som jobber direkte med selskaper hver dag! Og så minner jeg om at Norge mangler en helsekatapult. Tre helseklynger har gått sammen om selskapet Health Catalyst. Vi er klare til å levere, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.

Arild Kristensen, Anne Cathrin Østebø, Jan Christian Vestre, Dag Mossige

GJESTER: Arild Kristensen, leder av helseklyngen, Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé, næringsminister Jan Christian Vestre og Dag Mossige, helsepolitiker i Stavanger kommune. (Foto: Sunniva Tighe)

Test, trening og samhandling
Jan Christian Vestre og Dag Mossige, som er leder for Utvalg helse og velferd i Stavanger kommune, fikk under besøket en rundtur i HelseCampus. Det er en unik samarbeidsarena hvor både studenter innen paramedisin fra UiS har treningslokaler, hvor sykehuset har etablert to pasientrom like rommene på det nye sykehuset og hvor Stavanger kommune har en Hverdagslab designet for hjemmetjenesten. Gjennom test, simulering og samhandling bygger partnerne bro over til hverandre.