Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Vi driver produktutvikling ved å lytte til brukerne. Det er deres hverdagsutfordringer vi vil løse."
- Ragnhild Osmundsen, daglig leder Erland AS

FAKTA

ERLAND AS:
Etablert: 2010 av Jofrid Erland, gründer.
Globalt patent: 2017 på sin Erland Care superabsorberende stomi pad.
Produksjon: England
Salg: Norge og seks EU-land: Sverige, Finland, Danmark, Belgia, Nederland og Portugal.

Støtte fra Valide:
•Inkubatorselskap
•Forretningsutvikler Terje Handeland, styremedlem
•Investering fra Validé AS
•Medlem i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC)

Erland 1

Ny investor og nye Erland Care produkter

Mens Erland AS har ventet på blå resept-godkjenning i Norge for sitt stomiprodukt, så har markedet i Europa åpnet seg.

De har nå distributører i syv land, strålende tilbakemeldinger fra kundene, en strategi om å doble antall distributører i 2021 og et helt nytt produkt som lanseres 1. januar 2021.

-Vi hadde ikke tid til å vente. Slik situasjonen er for oss i dag, er det norske markedet det aller minste, sier Alf-Erik Malm, produkt- og forretningsutvikler i Erland.

Et verdig, sosialt liv
Erland AS har utviklet og har patent på en superabsorberende pad, Erland Care, som forhindrer lekkasje og lukt for mennesker med stomi (utlagt tarm). Etter flere år med forskning, testing og godkjenning er produksjonen i gang i England, og salget i gang både i Norge og Europa.

-Våre distributører leverer til sykehus, helseinstitusjoner og til privatpersoner. Det har vært en kjempesuksess. Vi fyller et behov som brukerne har her og nå. Vi vil gi mennesker som må leve med stomi et verdig, sosialt liv, hvor de slipper å bekymre seg for lekkasje eller lukt. Historiene er mange og rørende om hvordan isolerte mennesker endelig kan være sosialt aktive uten risiko for lekkasje, sier Ragnhild Osmundsen, daglig leder i Erland AS.

Flere kjøper stomipad´en privat i Norge, men for å få fart på salget er Erland AS avhengig av å komme inn på blå resept ordningen. Den godkjenningen har selskapet ventet på i to år.

-I Nederland tok det tre måneder, sier Osmundsen.

Emisjon og the big target
Selskapet har brukt annerledesåret 2020 til å utvikle nye produkter, og de har gjennomført en rettet emisjon. Jakob Hatteland Holding AS er nå en av eierne i Erland AS. Industriutvikleren og it- og elektronikk-seriegründeren fra nedre Vats i Vindafjord er den første som skapte en «enhjørningen» (unicorn) i Norge med robotsystemet Autostore. Investeringsselskapet Jakob Hatteland Holding har flere helseselskap i sin portefølje.

-Erland har et produkt det er behov for og det løser et alvorlig problem. Jeg har stor tro på selskapet, sier Jakob Hatteland, som ble kjent med selskapet via styremedlem Steinar Olsen.

-Selskapet har USA som «the big target». Hva tenker du om vekststrategien?

- Det jeg har lært fra min verden, er at det kan være lettere å oppnå suksess utenfor egne landegrenser. Da blir ofte enklere å få fokus på produktet, dets egenskaper og kvalitet enn i Norge. Det er bra at selskapet setter seg ambisiøse mål, sier Hatteland, som ser fram til å følge Erland på reisen som en langsiktig investor.

Ragnhild Osmundsen er glad for å ha Hatteland med på laget:

-Når vi først skulle gjøre en ekstern emisjon, så var nedre Vats rette stedet for oss. Jakob Hatteland har lang erfaring med å bygge selskap. Den kompetansen håper vi å kunne høste av. Emisjonen gir oss muligheter til å sette fart i Europa og globalt, sier Osmundsen.

Erland AS har patent både i Canada, USA og Europa.

- 2021 står i vekstens tegn. Vi vil doble antall distributører i Europa, og USA er «the big target», sier Malm.

I dag selges produktet via distributører i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Belgia, Nederland og Portugal. Det jobbes med distributører i Tyskland, UK, Irland og Østerrike, men Covid19 har satt bremsen noe på for tradisjonelt distributørsalg. De må over i nye salgskanaler.

-Via distributørene har vi kommet i kontakt med brukere, leger og sykepleiere. Det gir oss viktige tilbakemeldinger. Vi driver produktutvikling ved å lytte til brukerne. Det er deres hverdagsutfordringer vi vil løse, sier Osmundsen.

Helt ny bandasje for å forebygge sår
Ett smertefullt problem for stomipasienter er sår som blir betente der det lekker væske.

-7 av 10 stomipasienter opplever sår på huden rundt stomien etter operasjon. Det er vanskelig å lege fordi det stadig er fuktighet nær sårene, sier Alf-Erik Malm.

Erland Care produkt 2


NY BANDASJE: 1. januar 2021 lanserer Erland AS sitt nye produkt; Erland Care Protective Skin, som forebygger sår, og kan brukes i direkte sårbehandling. Det åpner opp nye markeder for selskapet. (Foto: Erland AS)


Basert på ny teknologi som også brukes i Erland Care Stomi Pad, har Erland utviklet en hudbeskyttelsesplate. Bandasjen kan brukes forebyggende, men også til direkte sårtilheling.

Vi har nylig gjennomført en større test med forskere fra Norce. De har sammenlignet vårt produkt med eksisterende produkter på markedet. Studien viser at vårt produkt er overlegen og absorberer 15 ganger sin egen vekt. I tillegg viser studien at den nye teknologien vi bruker er best når det gjelder bandasjens stabilitet i bruk, sier Alf-Erik Malm. Dette er en betydelig forbedring for brukerne.

Helt nye sårprodukter lanseres i løpet av våren 2021

Alf-Erik Malm mener produktene vil revolusjonere sårbehandling, og da snakker vi ikke lenger bare om å lindre stomipasienter sine sår. Målgruppen for disse produktene er pasienter med akutte og kroniske sår som for eksempel liggesår, og sår som oppstår hos diabetespasienter, herunder også 1.og 2. grads forbrenning. Malm mener også at denne type bandasje hører hjemme i private medisinskap.

Produktene er vanntette, lette å ta på og fjerne og gir ingen stripping av huden, sier Malm.

-Silikonen vi bruker som festemiddel, fester seg ikke til såret. Det gjør det langt mindre smertefullt og opprivende når bandasjen skal av, sier Malm, som sier de har knekt koden til et pustende plaster.

-Det fungerer i henhold til gortex-prinsippet. Bandasjen puster. Du får ikke væske inn i såret, men bandasjen slipper ut fuktighet og luft. Produktet er meget høyteknologisk, og kan revolusjonere sårbehandling, sier Malm.

– Sårmarkedet er et gigantisk marked, hvor konkurranse er meget høy, men våre distributører står klare med åpne armer, sier Osmundsen.

VIDEO: fra testen hos Norce

Rigger for vekst
Per i dag er det tre ansatte i selskapet på Løkkeveien i Stavanger. De utvikler produkter, gjennomfører laboratorietester og skaffer distributører i Europa i tillegg til å holde orden på en voksende logistikksituasjon. Nå rigger selskapet seg for veksten de nye produktene vil generere. Erland AS søker etter en person med helsefaglig bakgrunn som vil jobbe med salg og markedsføring.

-På sikt trenger vi mer kapital. Vi skyter fart nå, og i vekststrategien er USA vårt neste mål. Kontaktnettet er allerede etablert, men produktet må testes, valideres og godkjennes for det amerikanske markedet, sier Ragnhild Osmundsen.

-I løpet av våren lanseres flere produkter utviklet i 2020, og vi jobber også parallelt med et helt nytt, spennende men mer tidkrevende produkt, sier Malm.

Erlands mål med produktutvikling er å lage betydelig bedre produkt enn hva som finnes på markedet, og produkter som lenge har vært etterspurt av brukerne.

-Brukerdrevet innovasjon er vår misjon i utviklingen, sier Malm. - Viser det seg at produktene våre er like gode som konkurrentenes, så går vi ikke videre med det. Vi tester alle våre produkt mot alt som finnes tilgjengelig i markedet. Det er både medisinsk validering, men også brukertester. Norwegian Smart Care Lab rigger en slik markedstest for oss nå, sier Malm.

-Produksjonen burde vel også helst vært i Norge?

-Det skulle vi gjerne. Vi har en meget dyktig partner i UK, men for tiden følger vi nøye med på hva som skjer rundt Brexit. Vi vet ikke om vi vil få eksport- og tollproblem. Vi skulle gjerne hatt kontroll på hele verdikjeden, sier Osmundsen.

-Det er et stort byggehull vis a vis Laerdal Medical i Stavanger. Det skulle vi gjerne ha fylt med helseindustri, smiler Alf-Erik Malm.

"Vi driver produktutvikling ved å lytte til brukerne. Det er deres hverdagsutfordringer vi vil løse."
- Ragnhild Osmundsen, daglig leder Erland AS

FAKTA

ERLAND AS:
Etablert: 2010 av Jofrid Erland, gründer.
Globalt patent: 2017 på sin Erland Care superabsorberende stomi pad.
Produksjon: England
Salg: Norge og seks EU-land: Sverige, Finland, Danmark, Belgia, Nederland og Portugal.

Støtte fra Valide:
•Inkubatorselskap
•Forretningsutvikler Terje Handeland, styremedlem
•Investering fra Validé AS
•Medlem i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC)