Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Nysnø har stor tro på at Validé Invest II vil finne innovative og lønnsomme klimainvesteringer i Rogaland og Norge for øvrig."
-  Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø

FAKTA
Om Nysnø Klimainvesteringer
Nysnø Klimainvesteringer AS (Nysnø) er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp. Gjennom en forvaltningskapital på 2,4 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi. Nysnø har hovedkontor i Stavanger og eies av Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon se www.nysnoinvest.no.

Om Validé AS
Innovasjonsselskapet Validé har som samfunnsoppdrag å bistå med å utvikle ny næring i Rogaland basert på innovative løsninger fra forskere, gründere og etablert industri. Validé er et teknologioverføringskontor (TTO) for blant annet UiS og SUS, og en inkubator som årlig rådgir rundt 80 selskap. I tillegg driver Validé to akseleratorprogram, ITSA Start og ITSA Growth, og forvalter fondene Validé Invest I og Validé Invest II. Validé er partner med seks næringsklynger i Rogaland.

Eiere av Validé er: Universitetet i Stavanger (UiS), Rogaland fylkeskommune, Stavanger universitetssykehus (SUS) SIVA, Norce, Nofima, Stiftelsen Rogaland kunnskapspark og Equinor. Daglig leder: Anne Cathrin Østebø.

Kontaktpersoner
 Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø
Kontaktinfo: guro.skjaveland@nysnoinvest.no   + 47  971 95 046

Eirik Sønneland, Fondsforvalter i Validé
Kontaktinfo: eirik@valide.no +47 917 09 017

Nysnø 1

Nysnø går inn i presåkornfondet Validè Invest II

Nysnø Klimainvesteringer investerer i Validé Invest II – et presåkornsfond som bidrar med kapital og kompetanse til innovative selskaper i oppstartsfasen. - Vi ønsker å styrke økosystemet for innovasjon innen klimafeltet, sier Guro Skjæveland.

Validé Invest II ble etablert 1.juli 2020, og har til nå gjort to investeringer. Eksisterende investorer er Validé AS, T.D. Veen, DSD Investering, Lyse Vekst, Adjungo og Stavanger kommunes Vekstfond.

Nå er altså Nysnø Klimainvestering blant investorene som bidrar med kapital og kompetanse innen klimafeltet.

Region i omstilling

Validé AS er en nasjonalt veletablert aktør med 25 års fartstid som teknologioverføringskontor (TTO), inkubator og akselerator. Validé AS sitt andre presåkornfond,

Validé Invest II, investerer i norske selskaper som er helt i startgropen, men hvor vekstpotensialet er stort. Fondet skal ha fokus på fremtidsrettede energiløsninger og klimateknologi, helse og smart teknologi. Validé Invest II har et nasjonalt mandat, men med et hovedfokus på investeringer i Rogaland.

- Regionen står sentralt i klimaomstillingen som Norge skal gjennom. Her finnes viktig kompetanse og lang erfaring fra olje- og gassindustrien som kan overføres til klimapositiv teknologi når transformasjonen skal realiseres i stor skala fremover. Nysnø har stor tro på at Validé Invest II vil finne innovative og lønnsomme klimainvesteringer i Rogaland og Norge for øvrig, sier Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø og prosjektleder for denne investeringen.

Nysnø klimainvestering og Validé Invest II

FLERE PÅ LAGET: Nysnø klimainvestering går inn i Validé Invest II. F.v: Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø, Eirik Sønneland, daglig leder i Validé Invest og Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé AS.


Løsninger i tidligste fase
Fondet er rigget for å investere i og jobbe med selskaper i tidlig fase hvor behovet for kapital er stort, men hvor risikoen også er høy. Få private investorer og fond opererer i dette sjiktet. Med en investering i fondet bidrar Nysnø til å styrke et velfungerende økosystem for ideer, prosjekter, teknologier, og selskaper som akselererer det grønne skiftet.

- En investering i Validé Invest II vil komplimentere Nysnøs fondsportefølje med en eksponering mot presåkornfasen, og vil kunne bidra til å skape verdifull nettverkseffekt for Nysnø. Det er viktig for oss å sikre fremvekst av gode nyskapende ideer og vekstselskaper, sier Guro Skjæveland.

- Nysnø har en profil og et mandat som er verdifullt for et tidligfasefond i 2021. Vi ser en spennende, høy omstillingsaktivitet i Rogaland for tiden. Ytterligere tilgang til kunnskapsrik og profesjonell kapital i den tidlige fasen vil bringe enda flere løsninger og gründere på banen, sier Eirik Sønneland, daglig leder i Validé Invest.

Nysnø investerer 5 millioner kroner, noe som bringer den totale fondsstørrelsen til 31,5 millioner kroner.

LES OGSÅ: Sky of Norway er det første selskapet som får investering fra Validé Invest II

LES OGSÅ: Validé Invest II sin andre investering tar opp kampen mot fake news

LES OGSÅ: Sterke aktører går inn i fond for ferske selskap

"Nysnø har stor tro på at Validé Invest II vil finne innovative og lønnsomme klimainvesteringer i Rogaland og Norge for øvrig."
-  Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø

FAKTA
Om Nysnø Klimainvesteringer
Nysnø Klimainvesteringer AS (Nysnø) er et statlig investeringsselskap som investerer i selskaper og fond med teknologi for reduserte klimagassutslipp. Gjennom en forvaltningskapital på 2,4 milliarder kroner investerer Nysnø innen fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi. Nysnø har hovedkontor i Stavanger og eies av Nærings- og fiskeridepartementet. For mer informasjon se www.nysnoinvest.no.

Om Validé AS
Innovasjonsselskapet Validé har som samfunnsoppdrag å bistå med å utvikle ny næring i Rogaland basert på innovative løsninger fra forskere, gründere og etablert industri. Validé er et teknologioverføringskontor (TTO) for blant annet UiS og SUS, og en inkubator som årlig rådgir rundt 80 selskap. I tillegg driver Validé to akseleratorprogram, ITSA Start og ITSA Growth, og forvalter fondene Validé Invest I og Validé Invest II. Validé er partner med seks næringsklynger i Rogaland.

Eiere av Validé er: Universitetet i Stavanger (UiS), Rogaland fylkeskommune, Stavanger universitetssykehus (SUS) SIVA, Norce, Nofima, Stiftelsen Rogaland kunnskapspark og Equinor. Daglig leder: Anne Cathrin Østebø.

Kontaktpersoner
 Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø
Kontaktinfo: guro.skjaveland@nysnoinvest.no   + 47  971 95 046

Eirik Sønneland, Fondsforvalter i Validé
Kontaktinfo: eirik@valide.no +47 917 09 017