Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Anne Cathrin Østebø

- Pakke som treffer gründerselskap godt

Regjeringen har lagt fram sin tredje økonomiske pakke. På pakkelappen står det: Til gründer, vekstbedrifter, forskning- og innovasjonsmiljø. -Dette er en konkret, praktisk og nyttig gave, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.

Pakken inneholder:
•Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 mrd. kroner
• Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner
• Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner
• Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner

• Rentestøttefond – 300 millioner kroner
• Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner

-Hva betyr hver av disse punktene for selskapene tilknyttet Validé og for Validé som innovasjonsselskap og rådgivere i denne kritiske situasjonen, Anne Cathrin?


Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 mrd. kroner: -2,5 milliarder kroner til unge
vekstbedrifter treffer så godt som alle selskapene tilknyttet Validé. Dette er en direktestøtte som gir økonomisk avlastning som igjen gjør at bedriftene kan opprettholde aktivitetene. Det sikrer de bærekraftige bedriftene i denne fasen, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.
•Økt låneramme på innovasjonslån: -Det betyr også noe for nesten alle våre selskap. Et ferskt eksempel er AniPort, som er det siste selskapet Validé har investert i. De kan nå søke om mer i lån, og således få godt fart ut fra startblokken.
• 250 millioner kroner til næringsrettet forskning: -Absolutt kjærkomment for Validé-selskap. Tiltak treffer både oppstartsselskap og selskap tilknyttet næringsklyngene som jobber innen forskning og med forskning.

SIVA åpner for gratis rådgivning
Et særdeles viktig og kjærkomment håndsrekning til innovasjonsmiljøene er at SIVA reduserer kravet til bedriftenes egenandel og industrideltakelse. Det betyr at selskaper tilknyttet Validé kan få rådgivning og hjelp, uten å betale egenandelen.

-Det er særdeles positivt at SIVA kommer med dette akkurat nå. Det påvirker hvordan vi kan bistå gründerselskap med å holde aktiviteten oppe i den kritiske tiden. En aktivitetspropp vi ser hos selskapene, er at samarbeidspartnere i industri og annet næringsliv, har redusert aktiviteten. Reduksjon i kravet om egeninnsats avhjelper denne situasjonen, sier Østebø.
Hun er også er glad for at Forskningsrådet forenkler søknadsprosessene sine og lemper på kravene når det gjelder prosjektendringer.
-Det forenkler arbeidet vårt, og gjør at vi og mange flere oppstartsselskap kan holde hjulene i gang, sier hun.

Den viktige investeringskapitalen
• 1 milliard kroner til fonds- og matchinginvesteringer: Mulighet til å investere akkurat i disse tider, er en av våre fanesaker. Jeg vil særlig framholde behovet for presåkornkapital, som er spesialdesignet for selskaper i tidlig fase. Validé har i 2019 jobbet med å bygge opp presåkornfondet Validé Invest II. Vi har allerede privat kapital, og er 19 millioner kroner på vei mot et fond på 30 millioner kroner. Vi er derfor godt rigget og superklare til å forvalte noe av disse ekstra midlene til fonds- og matchinginvestering, sier Østebø.

•Rentestøtte og tilskudd til private innovasjonsmiljø: - Rentestøttefondet vil gi kjærkommen avdragsutsettelse for mange; en utgift som kan være tung å bære når inntekter svikter. Støtte til private innovasjonsmiljø gjelder ikke direkte Validé, men miljøer som Innovation Dock, MakerSpace og andre. Hjelpetiltak til disse er en solid støtte til innovasjonskulturen i Rogaland. Det er positivt for å holde liv i skaperkraften i næringslivet, sier Østebø.

Tiltak som treffer gründerskap
Tiltakspakken som nå legges fram av regjeringen er i seg selv et dugnadsdokument hvor mange aktører i innovasjonsmiljø og næringsliv har bidratt. Validé er blant de aktive innspillerne blant annet via Innovasjon Norge og IN-sjef Håkon Haugli sine fellesmøter.

-På en skala fra 1-10; hvor stor gjennomslagskraft har innovasjonsmiljøet hatt når det gjelder konkrete tiltak i pakken?

-Full score. Næringsministeren er lyttende og tiltakene som har kommet fram har fått gehør, sier Østebø.

I framleggingen av pakken trekker næringsminister Iselin Nybø (V) fram to milliarder kroner i innovasjonstilskudd til små og mellomstore bedrifter med vekstpotensial, som ett av de viktigste bidragene i situasjonen:

–I tillegg øker vi innovasjonslånet ganske kraftig, noe som vil gi likviditet. Og så får Innovasjon Norge penger, så de kan gi betalingsutsettelse, slik at gründerne og vekstselskapene ikke får store utgifter akkurat nå, sier Nybø til Dagens Næringsliv.

NÆRINGSMINISTER: Iselin Nybø (V) legger fram en gründerpakke som treffer godt i forskning- og oppstartsmiljøet. (Foto: Venstre)


-Hva betyr dette for de 72 selskapene i Validé sin portefølje? Og for alle andre gründerbedrifter i Norge, inkubatorleder Gry Isabel Sannes?

- Staten tar et viktig grep og verner om selskapene og gründerne som står på døgnet rundt for å skape fremtidens arbeidsplasser. Gründerskap er et løft for felleskapet, og nå mer en noen gang er det viktig at vi legger til rette for at nyskapning fortsetter; i stedet for å stoppe opp. Situasjonen vi står i viser med all tydelighet hvor viktig det er at vi har et vidt spekter av bedrifter og arbeidsplasser i Norge, i forskjellige type næringer. Det gjør oss mer motstandsdyktige i utfordrende situasjoner, sier Sannes.

Rett før koronakrisen var Validé i gang med femte runde av forretningsutviklingsprogrammet ITSA Start med 11 ferske selskap.
-Vi har rigget om klasserom, workshop, forelesninger og rådgivning 100% digitalt, og det gledelig er ikke bare at de selskapene er med videre, tross krisen. Vi har fått et nytt selskap med på programmet, også. Gründere lar seg ikke korona-knekke, sier Sannes.

VEKSTSELSKAP: I februar avsluttet 10 vekstselskap første runde av ITSA Growth. Dette er selskaper som alle vil ha god hjelp av regjeringens tiltakspakke. (Foto: Hilde Garlid)