Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Pumps Pipes 1

Re-start for Pumps&Pipes

Nå pumpes det nytt liv i samarbeidet Pumps and Pipes. Ideen om et tverrindustrielt nettverk av innovatører som løser problemer, er altfor god til å renne ut i sanden.

Pumps and Pipes er høyst levende. I Houston har de siden 2007 pumpet ut innovative løsninger som et resultat av at folk fra ulike fagmiljø og bransjer; som helse, olje, romforskning og flyindustrien samhandler. Tross forskjell i dimensjoner og fag; det er fullt mulig å se for seg at rakettforskere, hjertekirurger og oljeingeniører har noe til felles når det kommer til pumper, væsker og rør. Enten disse pumpene og rørene gjenvinner vann i null tyngdekraft, driver blod gjennom menneskekroppen eller borer dypt ned i havbunnen for å utvinne olje så er ekanikken oppsiktsvekkende like.

I 2015 signerte Norway Pumps and pipes og Pumps and Pipes Houston en samarbeidsavtale. Episenteret er her i Rogaland, og Thor Ole Gullsrud, prodekan for forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelig fakultet ved UiS, er prosjektleder.

Behovet for mer Pumps & Pipes er høyaktuell, og nå tar universitet, sykehus, HelseCampus, Stavanger kommune, Validé, helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster og rogalandsk industri, som Equinor og Aarbakke Innovation, et skikkelig tak for å pumpe ut enda flere smarte løsninger.

Prosjektet Validé Helse var stolt vertskap for kick-off´en. HelseCampus og Innovasjonspark Stavanger er en svært godt egnet fysisk arena for å bringe folk sammen.

Pumps and pipes Anne Woie, Reid Skjærpe, Svein Skeie

PÅ TVERS AV BRANSJER: Kongstanken til Pumps and Pipes er å bringe sammen folk og kompetanse på tvers av bransjer, for å løse samfunnsutfordringer. Her sitter Anne Woie, næringssjef i Stavanger kommune, Reid Skjærpe fra Aarbakke Innovation og Svein Skeie, forskningsdirektør på SUS. (Foto: Hilde Garlid)

Kristine Skothaug Stavanger kommune velferdsteknologi

4000 I MINUS: I 2035 vil helsetjenestene i sør-Rogaland mangle nær 4000 ansatte dersom vi skal ha dagens løsninger for tjenester. Kristine Kårstad Skjøthaug, avdelingssjef e-helse og velferdsteknologi i Stavanger kommune, var klingende klar; teknologi må bistå helsesektoren i kommunene på den måten at det frigjør tjenestenes folk og tid. - Mange flere hjelpemidler må bli en del av hverdagslivet til folk, slik som oppvaskemaskinen som avløste husmorvikaren. (Foto: Hilde Garlid)


Eirik Undheim og Hans Fjellanger Aarbakke Innovation

INDUSTRIINNOVASJON FOR NYE BRANSJER: Eirik Undheim og Hans Fjellanger, daglig leder i Aarbakke Innovation fortalte i sin presentasjon på Pumps&Pipes at rundt 50% av ting de utvikler i dag, ikke er produkter for oljeindustrien. (Foto: Hilde Garlid)

Pumps and pipes Line Thomsen HelseCampus Innovasjonsparken

HELSECAMPUS: Line Hurup Thomsen presenterte samhandlingsarenaen HelseCampus som er et ypperlig sted hvor akademia, offentlige og næringsliv/industri kan pumpe ut nye innovasjoner og løse problem etter Pumps and Pipes-modellen og visjonen. (Foto: Hilde Garlid)