Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Renasys Trond Melhus og Chris Sveen

Renasys vinner SIVA sin X-faktorpris

Validé sin kandidat til årets SIVA-pris gikk til topps med sin X-faktor! I finalen måtte SIVA rett og slett fikse en ekstrapris på 50.000 kroner.


Selskapet Renasys gjorde det så vanskelig for juryen til årets Sivapris, at de måtte opprette en X-faktor pris på 50.000 kroner for å hedre, juble og løfte fram vannrenserne fra Førde og Sandnes. Det er åttende gang SIVA deler ut sin egen pris, men første gang de må opprette en X-faktorpris.

Næringsminister Jan Christian Vestre forklarer det sånn: - Jeg forstår godt at Siva har hatt vanskeligheter med å plukke ut èn vinner. Renasys har utviklet en spennende teknologi, som kan bidra til regjeringens mål om å skape flere jobber, redusere klimagassutslipp, samt økt eksport. Velfortjent at de mottar X-faktorprisen.

Så hva er X-faktoren til Renasys?
Renasys har utviklet en unik, patentert filtreringsløsning for avløpsvann. Løsningen eliminerer 99 prosent av partikler over 5 mikron i avløpsvann. Dette gjør de helt uavhengig av hvilken bransje, avløpssammensetning, omfang eller mengde vann som skal filtreres. Vann blir rent, rett og slett.
Teknologien er også med på å avkarbonisere avløpsbransjen ved at avfallet er en ressurs som kan gjenbrukes. Det gjør bransjen grønnere og mer lønnsom.

- VA-bransjen står foran store utfordringer, der strengere utslippskrav vil medføre massive kommunale investeringer. Men tiden er knapp, og derfor setter vi pris på oppmerksomheten Siva og næringsministeren vier Renasys og industrien, sier Christopher Sveen, administrerende direktør i Renasys. Han er medgründer i selskapet sammen med Trond Melhus som er teknisk sjef. Hovedkontoret til selskapet er i Førde, produksjonen skjer i Sandnes.

Renasys vannrensing

RENSER AVLØPSVANN: Teknologien til Renasys kan rense avløpsvann fra små og store utslippskilder. (Foto: Renasys)

Fjerner engangsplast
SIVA-prisvinnerne får 250.000 kroner, samt heder og ære. Årets Siva-pris går til Looping AS. Selskapet har utviklet en gjenbrukbar emballeringsløsning primært for bygg og anleggsbransjen som eliminerer bruk av engangsplast.

- Bedriften har tatt tak i en av de største miljøutfordringene i bygg- og anleggsbransjen: plastavfall. Bedriften går foran og viser vei med en ny forretningsmodell som bidrar til å gi et tydelig redusert miljøavtrykk i en bransje med høye CO2-utslipp. Bedriften har bygget en ny, grønn verdikjede innenfor et område av stor nasjonal betydning, og de leverer produkter og tjenester til store deler av Nord-Europa som bidrar til økt fastlandseksport, sier næringsministeren om årets vinner av Siva-prisen: Looping AS.

Nominert av Validé
«Nye krefter – i grønne industrielle verdikjeder» er tema for Siva-prisen 2023. «Nye krefter» kan omfatte å ta i bruk ny grønn teknologi, nye grønne råvarer, nye energiformer, nye forretningsmodeller, nye tjenester, nye samarbeidskonstellasjoner - kort sagt noe nytt som bidrar i en ny, eller eksisterende industriell 6y, og bidrar til å redusere kjedens miljøavtrykk.

Partnere i Siva-strukturen, som Validé, nominerer til Siva-prisen. I år var det fem sterke kandidater med inn i finalen.

- Blant de 10.000 bedriftene som nyter godt av Siva-strukturen, er det mange spennende forretningsmodeller og fremtidsrettede initiativ. Med Siva-prisen og X-faktorprisen løfter vi frem bedrifter som virkelig inspirerer. Det blir spennende å se hvordan Looping og Renasys lykkes med å posisjonere seg i markedene framover, sier Jan Morten Ertsaas. Han er ny administrerende direktør i Siva, og har ledet fagjuryens arbeid.

Fagjuryen besto i tillegg av Kathrine Myhre, direktør for Patentstyret og Glenn Alexander Jakobsen, Foamrox, som er fjorårets vinner av Siva-prisen. I tillegg er det gitt publikumsstemmer til de fem finalistene.

- Med Siva-prisen ønsker vi å løfte frem bedrifter som har tilført nye krefter i eksisterende eller nye industrielle verdikjeder, og bidratt til å redusere miljøavtrykket. Looping og Renasys er to verdige vinnere i et tøft finaleheat, sier Jan Morten Ertsaas.

FAKTA:
Renasys AS – vinner av Sivas X-faktorpris:

  • Har utviklet en unik, patentert filtreringsløsning for avløpsvann. Løsningen kan eliminere 99 prosent av partikler større enn 5 mikron, uavhengig av bransje, avløpssammensetning, omfang eller mengde vann som skal filtreres.
  • Etablert i oktober 2020. Omsetning på 1,4 millioner kroner i 2022. 16 ansatte i dag og budsjettert omsetning for 2023 på 29 millioner kroner. Hovedkontor i Førde i Vestland.
  • Globalt marked på ca 260 milliarder euro. Ifølge Norsk Vann behøver norske renseanlegg kommunale investeringer på ca. 200 milliarder kroner.

Tidligere vinnere av SIVA-prisen:

  • 2016 NCE Maritime CleanTech
  • 2017 Oslo Cancer Cluster Incubator AS
  • 2018 Brødrene Aa AS
  • 2019 Hallingplast AS
  • 2020 ArticNutrition AS
  • 2021 Cinderella Eco Group AS
  • 2022 Foamrox AS