Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"- Dette økosystemet til Validé er unikt blant TTOene i Norge. Vi har et innovasjonsselskap som favner hele løpet; fra idé til marked, og som har verktøy og virkemidler for ulike faser."
- Rune Dahl Fitjar, prerektor UiS og styreleder i Validé

Hvem eier i Validé AS?
• Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark
• Rogaland fylkeskommune
• SIVA
• Universitetet i Stavanger (UiS)
• Norce Innovasjon
• Equinor Technology Ventures
• Helse Stavanger (SUS)
• Nofima

Hvilke FoU-miljø er Validé TTO for?
• Universitetet i Stavanger (UiS)
• Universitetssjukehuset i Stavanger (SUS)
• Nofima
• Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
• Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU). Validé er TTO for NMBU Sandnes, (SEARCH) og Validé TTO samarbeider med ARDinnovation som er TTO for Nibio og NMBU
• Høgskulen på Vestlandet (HVL). Campus Haugesund og campus Stord

... og prosjektpartner med:
• Norce
• VID vitenskapelig høgskole

Rune Dahl Fitjar styreleder

Rune Dahl Fitjar er ny styreleder i Validé

-Det er viktig å ha et godt økosystem for innovasjon. Validé er et godt eksempel på hvordan flere forskningsmiljø trekkes sammen via en felles TTO-tjeneste, samtidig som selskapet tilbyr ulike startup-verktøy for å lykkes med kommersialisering.

Det sier Validé sin nyvalgte styreleder Rune Dahl Fitjar. Han er prorektor for innovasjon og samfunn på Universitetet i Stavanger, og professor i innovasjonsstudier. Han overtar ledervervet etter Odd Torland, CEO i Smedvig. Før ham var det Per Ramvi, spesialrådgiver for innovasjon på UiS, som var Validé AS sin første styreleder.

Stafettpinnen er tilbake i hendene på UiS.

Unikt blant TTOene i Norge
Universitetet i Stavanger og de andre fem forskningsmiljøene som Validé server, er selvsagt særlig opptatt av forskningsbasert innovasjon, og hvordan tjenesten som kalles Technology transfer (TTO) forvaltes av Validé.

Det finnes 11 TTOer i Norge i dag, og selv om oppgavene tilknyttet forskningsbasert innovasjon er de samme, så er eierskap og oppgaver organisert ulikt.

Validé har en AS-modell med en miks av offentlige og private aktører som eiere. Selskapet tilbyr både klassiske TTO-tjenester som IPR-støtte, lisensiering og spinn-offs fra forskningsmiljøene, men også rådgivning til startups og vekstselskap via inkubatoren og forretningskompetanse i akseleratorprogram som ITSA Start, ITSA Growth og GrunderAcademy. Validé AS investerer i et utvalg av inkubatorselskaper, og Validé forvalter, i samarbeid med offentlige og private partnere, et tidligfasefond, Validé Invest. Via partnerskap med seks næringsklynger, har Validé også et stort industrinettverk som bidrar med kompetanse og nyttige koblinger for å få fart på næringsutvikling for forskning og gründerskap.

-Dette økosystemet til Validé er unikt blant TTOene i Norge. Vi har et innovasjonsselskap som favner hele løpet; fra idé til marked, og som har verktøy og virkemidler for ulike faser. Det gir verdifulle synergieffekter og viktige koblinger mellom aktører, sier Rune Dahl Fitjar.

SE FILMEN:
Hva er technology transfer?

TTOene i et politisk landskap
Den nye styrelederen vil forvalte og videreutvikle Validé sin modell med ett bein i hver leir; både det akademiske og næringslivet, men finansieringsmodellen til Validé og de andre TTOene og innovasjonsselskapene i Norge befinner seg også i et usikkert politisk landskap. Med ujevne mellomrom trekkes kartet fram på nytt i håp om å finne nye veier til målet.

-Det kommer utfordrende signal for tiden. Finansiering og organisering henger sammen. Uansett modell; ønsket er det samme om å lykkes med kunnskapsbasert næringsutvikling, sier Dahl Fitjar.

-Hva betyr det for universitetet i Stavanger at deres prorektor tar styreledervervet i Validé?

-Innovasjonsoppdraget til UiS tas på alvor. Våre vitenskapelig ansatte driver med forskning og utdanning, men har også et stort ansvar for innovasjon. Det må vi løfte opp. Vi må selv drive ideene fram til et visst stykke. Validé kan ikke gjøre sine oppgaver uten tilfang på forskningsideer, sier Dahl Fitjar.

-Det er veldig positivt at universitetet synliggjør at de satser på innovasjon ved å ta styrelederansvaret i Validé. Rune Dahl Fitjar sin innovasjonskompetanse og anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt er svært verdifullt for oss i Validé. Det er viktig å bygge videre på det vi har bygget opp sammen fram til nå, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé, som nå får sin tredje styreleder i sin egen fartstid i Validé.

-Modellen vår er slik at alle eiere har rett på en plass i valgkomiteen. Valgkomiteens oppdrag er så å sette sammen det mest kompetente styret som kan støtte Validé sitt samfunnsoppdrag. Således har jeg, til enhver tid, det aller beste styret å samarbeide med, sier Østebø.

Valide styret 2022

NYVALGT STYRE: Rune Dahl Fitjar, UiS, Marianne Chesak, Rogaland fylkeskommune, Merete Vadla Madland, UiS, Stig Hognestad, Typhonix, Anne Hjelle, SUS, Bjørn Munthe, Helse Vest og Mette Rønning, SIVA. Anne Cathrin Østebø (nederst til venstre) er daglig leder i Validé.

LES OGSÅ: Styrelederskifte i Validé

Spinn-offs med global impact
Lykkes Validé med å utvikle forskningsideer til lisenser og spinn-offs fra forskningsmiljøene? Gir Validé god rådgivning til gründerteam? Får ferske selskaper relevant kompetanse og dermed fastere grunn under føttene? Blir Validé sine investeringer i nykommere til suksess?

Det er det bare historien som kan svare på. I Validé sitt bakspeil akkurat nå er det flere rockestjerner som kommer fra FoU-miljøene, på den norske startup-himmelen. Alle disse jobber med løsninger på noen av de største, globale problemene, og som samtidig har potensiale til å vokse internasjonalt.

Saferock, Factiverse, NablaFlow, SmartCrowding, Shoreline, Huddlestock og Typhonix er alle eksempler på forskningsbaserte ideer med global impact som er i vekst nasjonalt og internasjonalt.

-12 ferskere forskningsprosjekt som vi nå jobber med, fikk nylig finansiering i Fornykomiteen. Blant dem finnes det trolig nye rockestjerner, sier Østebø.

Både hun og den nye styrelederen sier potensiale i forskningsmiljøene er mye, mye større. Flere forskere må få en sjanse til å diskutere sine ideer med Validé.

Lever som han lærer
Det aller, aller ferskeste spinn-off selskapet fra Universitetet i Stavanger er det Rune Dahl Fitjar som selv står bak.

Sammen med to kollegaer fra Handelshøgskolen ved UiS, Silje Haus-Reve og Tom Brökel, har han etablert selskapet DiveOpp AS. De har utviklet et verktøy som gir vitenskapelig baserte vurderinger av muligheter for omstilling. Dette er et nyttig verktøy for alle som arbeider med omstilling; som myndigheter, banker, klynger og større bedrifter.

DiveOpp forskere, spinn-off selskap UiS

SPINN-OFF FRA UIS: Rune Dahl Fitjar, Silje Haus-Reve og Tom Brökel har etablert selskapet DiveOpp AS. Med bistand fra forretningsutvikler i Validé, Ole Jørgen Engelsvoll, har de nå utviklet et kommersielt produkt fra sin forskning på omstillingskraften i regioner. (Foto: Hilde Garlid)


-DiveOpp startet som et forskningsprosjekt med stor og vitenskapelig nysgjerrighet på hvordan regioner omstiller seg til nye næringer. Vi forsket og formidlet kunnskap fra prosjektet til beslutningstakere, men jeg må helt ærlig innrømme at vi neppe hadde sett det kommersielle potensialet i dette forskningsprosjektet uten den tette kontakten med Validé i flere sammenhenger. Og bistanden fra Validé sin forretningsutvikler har vært uvurderlig i både å vurdere potensialet og finne en god strategi for å utnytte det, sier Rune Dahl Fitjar.

"- Dette økosystemet til Validé er unikt blant TTOene i Norge. Vi har et innovasjonsselskap som favner hele løpet; fra idé til marked, og som har verktøy og virkemidler for ulike faser."
- Rune Dahl Fitjar, prerektor UiS og styreleder i Validé

Hvem eier i Validé AS?
• Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark
• Rogaland fylkeskommune
• SIVA
• Universitetet i Stavanger (UiS)
• Norce Innovasjon
• Equinor Technology Ventures
• Helse Stavanger (SUS)
• Nofima

Hvilke FoU-miljø er Validé TTO for?
• Universitetet i Stavanger (UiS)
• Universitetssjukehuset i Stavanger (SUS)
• Nofima
• Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)
• Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU). Validé er TTO for NMBU Sandnes, (SEARCH) og Validé TTO samarbeider med ARDinnovation som er TTO for Nibio og NMBU
• Høgskulen på Vestlandet (HVL). Campus Haugesund og campus Stord

... og prosjektpartner med:
• Norce
• VID vitenskapelig høgskole