Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
NSCC Gullteamet

Rykker opp til NCE og blir europeisk gull-klynge

Klyngen har fått godkjent gullsertifisering i EU sin sertifiseringsordning. Utmerkelsen vitner om en profesjonell organisasjon, og gjør klyngen mer attraktiv som partner i EU-prosjekter.

Validé er moderskipet for helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster (NSCC). Den ble etablert i 2014, og fikk den gang Arena-status fra Innovasjon Norge sitt klyngeprogram.

Siden da har klyngen år for år steget i gradene, og levert varene, til et stadig voksende antall medlemsbedrifter og offentlige aktører. I november 2019 rykket klyngen opp i den nasjonale eliten med ArenaPro-status og sølvsertifisering fra EU-programmet. 6.november 2021 tok klyngen steget helt til topps. ArenaPro NCE i det nasjonale klyngeprogrammet og gullsertifisering av ESCA.

I dag har Norwegian Smart Care Cluster avdelingskontor (node) i Grimstad/Agder og Bergen/Vestland, og Hamar/Innland er siste tilskudd på node-kartet.

NSCC ArenaPro 2019

2019-TEAMET: I november 2019 fikk helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster ArenaPro-status. Fra november 2021 har de tittelen ArenaPro NCE-klynge, og er på øverste nasjonale hylle. (Foto: Tom Hansen, Innovasjon Norge)

God som gull
I oktober 2021 fikk klyngen besøk av to hyggelige mennesker, likevel var hele teamet ganske så nervøse. Hvorfor? Disse to skulle granske hele organisasjonen fra A - Å. Klyngens aktiviteter, modningsnivå, metoder, kommunikasjon, kontakt og nettverk - alt skulle granskes for å se om NSCC er på høyde med de aller beste næringsklyngene i Europa.

-Vi ble målt på 31 parametre og fikk en score på 95%. For å bli godkjent må du over 80% måloppnåelse, sier Arild Kristensen, daglig leder i helseklyngen.

NSCC gullsertifiseringsteam

GRANSKNINGSKOMMISJON: Aktiviteter, modenhet, strategier, nettverk og resultater; - alt ble satt under lupen fra de to granskerne fra «European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA)». Etter to dager med intense intervju med Karin Nygård Skalman fra svenske Avalans og Eivind Petershagen fra Innovasjon Norge, kunne klyngeleder Arild Kristensen (midten) puste lettet ut. (Foto: Hilde Garlid)

Arild Kristensen har vært klyngens daglige leder siden starten for 7 år siden. Den gang var det 1,3 årsverk i organisasjonen; Arild og en kommunikasjonsmedarbeider. Nå har klyngen 7,5 årsverk, tre avdelingskontor og samarbeidspartnere i hele Norge, Norden og Europa.

NSCC drifter også en velfungerende og travel testlab (Norwegian Smart Care Lab) som tester helseteknologi og helsetjenester fra private og offentlig aktører før de kan gå til kommersielt salg.

– Vi kan med rette si at Norwegian Smart Care Cluster er god som gull! Nå spiller vi i Champions League. Det finnes ikke høyere nivå. Dette er et viktig kvalitetsstempel, og en sertifisering som åpner flere europeiske dører for oss og for medlemmene våre, sier Kristensen.


Hva betyr gull-sertifiseringen?
Det er European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) som vurderer om klyngene lever opp til standarden som kreves for å få Gold Label-sertifiseringen. ESCA vurderer blant annet klyngens struktur, ledelsens modenhet, finansiering, strategi, mål og tjenester.

– Sertifiseringen er gyldig i to år. Vi må kontinuerlig jobbe med forbedring for å nå opp i resertifisering om to år og beholde gull-kvalitetsstempelet, understreker klyngelederen.

– Klyngeprogrammet vil gratulere Norwegian Smart Care Cluster så mye med gull-sertifisering. Det er en bekreftelse på en godt drevet klynge.  Vi håper sertifiseringen vil gi klyngen flere kontaktpunkter og samarbeidsmuligheter i Europa, og bidrar til at medlemsbedriftene får enda større muligheter til mer verdiskaping og eksport, sier Espen Warland, leder av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters.

NSCC gull Therese Oppegaard

FRA SØLV TIL GULL: -Denne her må vi bytte ut, sier Therese Oppegaard, forretningsutvikler i NSCC og utvikler av helseklyngens eget akseleratorprogram EIRA. Å øke medlemmenes kompetanse for å nå et kommersielt marked, er én av kriteriene for å være en gull-klynge. (Foto: Hilde Garlid)


Jobber for medlemmene
Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) har mer enn 250 medlemmer fra hele landet. Hovedkontoret ligger Stavanger, og med avdelinger i Bergen, Grimstad og Hamar. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer.

Klyngen jobber for at medlemsbedriftene skal ha betydning for utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden.

Helseklyngens visjon er: «Generating impact through smart care solutions» og formålet er «å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse og omsorgstjenester.»

– Vi er svært stolte over å få en total score på 95 prosent på vår første søknad om gullsertifisering, og nå kvalifisere til NCE-status i det nasjonale klyngeprogrammet. Dette er en god indikator på at vi jobber profesjonelt til det beste for medlemmene våre, sier Kristensen.

HVEM ER NSCC? Få full oversikt over klynga