Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Saferock innovasjonspris Solamøtet 2

Saferock får forsknings- og innovasjonsprisen 2021

To selskap med produkter som startet sin reise i forskningsmiljø, får Rogalands forsknings- og innovasjonsprisen for 2021 og for 2022. De to er Saferock AS og Remora Robotics AS.

På grunn av pandemien ble prisen delt ut både for 2021 og 2022 under Solamøte i januar 2023. Rogaland forsknings- og nyskapingspris ble etablert i 2002 for å stimulere til etablering av flere forskningsbaserte, nye virksomheter eller forskningsbasert produktutvikling i eksisterende virksomheter.

Løftet fram av Validé
Saferock AS er et eksempel på det første. Løsningen de bruker i sin geopolymer, som erstatter klimaverstingen sement i betong, er utviklet ved Universitetet i Stavanger.

Forskerne fra UiS fikk bistand av Validé på veien mot kommersialisering av teknologien, og Validé AS etablerte selskapet Saferock. Det ble etablert et team som kunne ta prosjektet videre mot produksjon og marked, og i dag er Saferock AS et selskap etablert i Sola, har 15 ansatte og snart en pilotfabrikk i Sandnes.

Saferock laboratorium Sola

BETONGTESTER: I laboratoriet hos Saferock på Sola, testes miksen av sand og geopolymer for å lage den beste betongen. (Foto: Hilde Garlid)

Klimavennlig betong
Dette skriver juryen om hvorfor Saferock får forsknings- og innovasjonsprisen:
– Selskapet gjør avfall om til en ressurs. De reduserer karbonutslipp og bidrar til å akselerere verdens overgang til bærekraftige byggematerialer. Mye av forskningen er basert på tidligere arbeid fra Universitetet i Stavanger. Nå er selskapet klar til bygging og drift av sin første pilotfabrikk - hos Velde i Sandnes. Den nye fabrikken skal stå klar i løpet av 2023, og vil bruke avgangsmasser fra Titania-fabrikken i Sokndal, sier Tone Grindland, leder i NHO Rogaland, som delte ut prisen til Espen Lea, CEO i Saferock.

Titania i Sokndal er en av partnerne i selskapet, men flere norske gruver har råvarene som trengs. Det kan bygges opp en betydelig norsk produksjon, og norske arbeidsplasser, rundt denne teknologien.

– Sementproduksjon er svært energikrevende, og utgjør den fjerde største enkeltutslippskilden av CO2 i verden i dag. Vinneren for 2021 klarer å redusere CO2-utslippet med 80 prosent, og har som mål å komme ned til null utslipp, sier Grindland.

Saferock statement

STATEMENT: Saferock løfter fram sin forskningsbaserte historie på sin nettside. (Illustrasjon: Saferock.no)

Næringsutvikling fra forskning
– For å forstå og løse samfunnsutfordringene er vi mer enn noen gang, avhengig av forskningsbasert kunnskap. Jeg er stolt over at Rogaland har en egen pris som fremmer forskningsbasert næringsutvikling, sa fylkesordfører Marianne Chesak under Solamøtet.

Remora Robotics

VASKER MERDER: En robot som holder oppdrettsmerdene rene bedrer fiskehelsen, (Foto: Remora Robotics)

Robot for bedre fiskehelse
Prisvinneren for 2022, Remora Robotics, har utviklet og etablert en kommersiell robot for skånsom vask i oppdrettsmerder som bedrer fiskehelsen betydelig. Dette har de gjort gjennom etablert forskningssamarbeid med NORCE i Stavanger og SINTEF.

Om prisen
Stiftelsen Rogalandsforskning forvalter prisen som ble etablert i 2002. Juryen for prisen er styret i Stiftelsen Rogalandsforskning. Juryleder er Dag Mossige, og jurymedlemmer er Eirin Kristin Sund, Tone Grindland, Unni Fuglestad og Hans Petter Lohne. Vinneren får hundre tusen kroner og et synlig bevis i form av et diplom.