Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Saferock klimaminister 4

Saferock henter 37 millioner til pilotfabrikk

Saferock får inn Equinor Ventures, Awilco og GC Rieber på eiersiden. Med frisk kapital skal de bygge pilotfabrikk og videreutvikle betong produsert av avgangsmasser fra gruveindustrien.

Saferock sine kommersielle steg, fra forskning på Universitetet i Stavanger (UiS) til å bygge en pilotfabrikk i Sandnes, får Klima -og miljøvernminister Espen Barth-Eide (ap) til å vise interesse for selskapet og løsningen til Saferock.

- Håndtering av avgangsmasser fra gruveindustrien er særdeles viktig å holde fokus på, og regelverket blir strengere. Saferock sin bruk av disse massene til ny, miljøvennlig sement er særdeles interessant, sier Espen Barth Eide da han besøkte bedriften sitt hovedkontor og laboratorium i Sola.

Klima -og miljøvernministeren lurte på hva Saferock mener departementet kan bistå med for at selskapet skal få utvikle løsningen sin.

-Godkjenningsregelverket for betong er en utfordring for vår løsning i dag. Der står det at godkjent betong må inneholde Portland-sement. Vi ønsker at regelverket skal sette krav til ytelse, ikke til ett spesifikt produkt, sier Stian Alessandro Ekkernes Rossi fra Saferock, som viste ministeren og hans følge rundt i lokalene til Saferock.

Saferock.klimaminister.1

VISITT: Klima -og miljøvernminister Espen Barth Eide (ap) fikk omvisning hos Saferock av David Brennhaugen (midten) og Stian Alessandro Ekkernes Rossi. (Foto: Hilde Garlid)

Løser et globalt CO2-problem
Betongproduksjon står for 6-8 prosent av verdens totale CO2-utslipp. Saferock har utviklet et produkt som kan erstatte sement i betongproduksjonen. Tester har demonstrert at dette kan produseres med 70 prosent lavere CO2 utslipp enn tradisjonell sement. Målet er å produsere betong med netto null utslipp innen 2025.

– Betong er i dag en stor kilde til klimagassutslipp over hele verden, og som første selskap i Norge skal Saferock utvikle miljøvennlig betong med avgangsmasser fra gruveindustrien. Hvis vi lykkes kan dette bli en global miljørevolusjon, sier Espen Lea, daglig leder i Saferock.

Saferock går ut på å erstatte den tradisjonelle Portland-sementen i betong med avgangsmasser fra gruvedrift og industriavfall, en såkalt geopolymer. De tar dermed i bruk en ressurs som i dag er regnet som avfall.

Saferock.lab

MIKSEPULT: Matthieu Bou lager nye blandinger for å finne den optimale sementmiksen som bli betong av høy kvalitet. (Foto: Hilde Garlid)


Nye industrielle eiere
Selskapet har nylig gjennomført en emisjon på 37 millioner kroner for å finansiere bygging og drift av den første pilotfabrikken i Sandnes.

Validé bidro til å etablere selskapet, og presåkornfondet Validé Invest I er en av selskapets aller første investorer, og arkitektkontoret Snøhetta sitt tidlige engasjement og partnerskap, har gjort Saferock sin teknologi og løsning viden kjent. Nå går Equinor Ventures, Awilco og GC Rieber inn som nye eiere.

- Equinor Ventures investerer i oppstartsselskaper og teknologier som kan redusere utslipp. Saferock representerer en sirkulær økonomi der man skaper verdi fra avfall og på den måten får ned det totale utslippet på en svært kostnadseffektiv måte. Vi ser fram til å utvikle selskapet og mulighetene sammen med Saferock, sier Kjersti Reinsnos, leder av Equinor Ventures Europe.

Awilco er et rederi med base i Oslo og Stavanger.

- Investeringen i Saferock er en del av Awilcos satsning mot grønne næringer som blant annet utnyttelse av CO2 i materialteknologi og fornybar energi. Dette er et nyskapende betongalternativ med svært lave klimautslipp, og er en stor milepæl i det grønne skiftet, sier Jens-Julius Nygaard i Awilco.

GC Rieber er den tredje, nye investoren; et selskap som er tungt til stede i eiendomsbransjen.

- Gjennom GROWIT investerer vi i vekstselskaper med et globalt verdiskapningspotensial og en tydelig bærekraftsstrategi. Saferocks banebrytende teknologi har en opplagt kobling mot eiendomsbransjen hvor GC Rieber er tungt til stede. Saferock kan bidra betydelig i arbeidet med å redusere C02 avtrykket i våre prosjekter, og for bransjen generelt, sier prosjektdirektør Gunnar Hernborg i GC Rieber.

I tillegg til friske midler gjennom emisjonen, har Enova også støttet selskapet med 11,5 millioner. Til sammen får Saferock tilført 48,5 millioner i frisk kapital.

Fra lab til produksjon
– Vi er fornøyde med å få inn store, industrielle aktører som Equinor Ventures, Awilco og GC Rieber på laget. Vi satte oss opprinnelig et mål om å hente et lavere beløp, men da vi gikk ut med emisjonen var interessen såpass stor at vi lukket boken på 37 millioner. Med dette steget beveger vi oss fra laboratoriestadiet mot industri og produksjon, og betydelig nærmere kommersialisering av Saferocks betong, sier Espen Lea.

I en rapport fra 2021, peker IEA på reduksjon av CO2-intensitet i sement som ett av tiltakene som må gjennomføres for å nå målet om netto null utslipp innen 2050. Tall fra Chatham House Reports viser også at dersom betong hadde vært et land, så hadde det vært verdens tredje største utslipper av CO2.

Saferock.Titania.avgangsmasser fra gruvedrift

AVGANGSMASSER: Hos Titania i Sokndal har Saferock funnet det råmateriale de trenger for å utvikle miljøvennlig betong. Dette er i dag avgangsmasser fra Titania sin gruvedrift. -Det blir en vinn-vinn for begge parter, og som gjør Saferock både økonomisk og miljømessig lønnsomt, sier Espen Lea i Saferock. (Foto: OiOiOi)


Gruveavfall som ressurs
– Det er et stort, globalt marked for miljøvennlig betong grunnet stadig økende priser på både CO2-kvoter og råvarer. Der man i vanlig betong må bruke ingredienser som blir dyrere og dyrere, kan vi ta i bruk rimeligere avgangsmasser fra gruveindustrien. Det blir en vinn-vinn for begge parter, og gjør Saferock både økonomisk og miljømessig lønnsomt, sier Lea.

Den nye fabrikken skal stå ferdig i løpet av 2023 og vil bruke avgangsmasser fra Titania-fabrikken i Sokndal.