Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Saferock Espen Lea

Saferock inngår partnerskap med Snøhetta

Det anerkjente arkitektfirma Snøhetta inngår partnerskap med Saferock for å pilotere produktet, og markedsføre produksjonen av mer bærekraftig betong.

Dette er en milepæl for Saferock sin teknologi, og for selskapets mulighet til å nå den internasjonale byggebransjen med en mer miljøvennlig betong.

Reduserer betongens CO2-fotavtrykk
- Som det mest brukte byggematerialet i verden spiller betong en viktig rolle i karbonfotavtrykket i bygge- og anleggsbransjen. Hovedkomponenten, sement, er kilden til omtrent 8% av verdens CO2-utslipp, ifølge tenketank Chatham House. De kjemiske og termiske forbrenningsprosessene som er involvert i produksjonen av sement, plasserer materialet med CO2-utslipp over flydrivstoff (2,5%) og ikke langt bak landbruket (12%).

For å nå målene i Paris-avtalen, må de årlige globale CO2-utslippene knyttet til betong reduseres kraftig de neste årene. Som et svar på dette har Snøhetta inngått et strategisk partnerskap med den norske oppstarten Saferock for å pilotere og markedsføre produksjonen av en mer bærekraftig betong, skriver Snøhetta på sin egen hjemmeside.

Saferock Titania gruve

GRUVEAVFALL: Biprodukter fra gruveindustri og kraftverk brukes til å lage geopolymer. (Foto: Titania)

Tungvekter i byggindustrien
Snøhetta er ingen hvem som helst i dagens byggebransje. De har oppnådd internasjonal oppmerksomhet og priser for sine bygg rundt om i verden, og de er fagfolk som blir lyttet til.

Når Snøhetta nå vil være med på Saferock sin pilot, og å hjelpe dem med å nå fram til et internasjonalt marked, åpnes mange dører for teknologien som er utviklet ved Universitetet i Stavanger. Selskapet Saferock er en spin-off fra UiS-forskning, og løsningen er patentert.

SE SAFEROCK SIN NYE HJEMMESIDE OG FILM: Saferock.no

Saferock team

TEAM: F.v: Terje Handeland, Validé, Jostein Tysse, styremedlem i Saferock, Mahmoud Khalifeh, forsker UiS, Espen Lea, CEO i Saferock AS. Bak: Johannes Løyning, investeringsdirektør i Validé og Ole Garborg Østrem, Saferock. (Foto: Hilde Garlid, Validé)


70 % reduksjon i CO2-fotavtrykket
-Globale industrielle prosesser genererer store mengder av forskjellige rester med uutnyttet potensial. Saferocks patenterte teknologi gir disse ubenyttede biproduktene ny verdi. Tanken er å utvikle lav CO2-utslippsbetong som et alternativ til den etablerte Portland-baserte betongen, som for tiden er det mest brukte byggematerialet i verden. Denne multiplekse løsningen er basert på produksjon på stedet, og eliminerer både transportutslipp og tid.

Et alternativ til Portland-basert betong er geopolymerbetong - en type uorganiske polymerer som består av mineraler, som vanligvis stammer fra avfallsstrømmer fra gruveindustri og kraftverk. Dette gir en unik mulighet der gruvedrift tidligere har utgjort en miljøtrussel.

Produksjonen av geopolymerer har et CO2-fotavtrykk som er minst 70% lavere sammenlignet med produksjonen av tradisjonell Portland sement (referanseverdier fra Norsk Betongforening). I tillegg har geopolymerer flere egenskaper som er gunstige sammenlignet med betong basert på Portland sement for visse bruksområder, for eksempel høyere temperatur og kjemisk motstand og betydelig lavere permeabilitet, skriver Snøhetta.

LES MER: Team Saferock blir Validé Invest I sin 11. rockestjerne

Morgendagens byggemateriale
Det første trinnet i forskningsprosjektet er å prøve og skalere utviklingen av morgendagens byggematerialer i form av betong med lav utslipp. Det neste trinnet vil være å sikre at teknologien og materialene er en del av et sirkulært økosystem. Dette vil virkelig påvirke bransjens miljømessige fotavtrykk.

-Ved å bruke industrielle biprodukter til å lage geopolymerbetong, anslår Snøhetta og Saferock at karbonutslipp knyttet til produksjon av betong kan reduseres med mer enn 70% som et første trinn. Innen 2025 er målet å produsere full CO2-nøytral betong. Prosjektet er i tråd med Snøhettas misjon om å redusere miljøfotavtrykket i byggebransjen, og å akselerere verdens overgang til bærekraftige byggematerialer.

Grafisk profil fra de fremste
Det er Snøhetta som nå har designet nettsiden Saferock.no, og som har utviklet merkevareidentitet for selskapet.

-Det vil hjelpe firmaet å kommunisere effektivt med sine interessenter i et ukjent marked gjennom klare meldinger, et dristig design og sterk grafikk. Basert på begrepet innvirkning er merkeidentiteten preget av et minimalistisk, men likevel uttrykksfullt visuelt språk som skiller seg ut i sin kategori og utløser nysgjerrighet.

Den visuelle identiteten og nettstedet er designet med et selvsikkert og dristig visuelt språk drevet av en typografi som er atypisk for bransjen, med sterke bilder som dramatiserer materialet og produktet. Saferocks innovative løsninger kommuniseres gjennom visning av både mikro- og makroskalaen til geopolymerbetongen og dens komponenter.

Det er gjort en innsats for å minimere miljøavtrykket til nettstedet når det gjelder hosting, innholdsadministrasjon og vedlikehold. Dette inkluderer bruk av teknologier som forbedrer hastighet, brukeropplevelse og sidestørrelse. Snøhetta utforsker videre andre tiltak for å utvikle nettsteder med et netto karbonavtrykk, skriver Snøhetta.

Originaltekst, Ingrid Sårheim, Snøhetta: https://snohetta.prezly.com/geopolymer-concrete-the-construction-material-of-the-future

Saferock partnere

PARNTERSKAP: Snøhetta, Validé gruveselskapet Titania og Universitetet i Stavanger profileres som Saferock sine partnere. (Foto: Snøhetta sin film om Saferock)