Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Saferock og Enova

Saferocks pilotfabrikk støttes av Enova

Saferock AS får 11,5 millioner kroner fra Enova for å realisere et pilotanlegg for produksjon av mer bærekraftig betong. Espen Lea og Saferock-teamet er steget nærmere realisering av et pilotanlegg i 2022.

Geopolymerbetongen derifra skal brukes til å bygge et signalbygg i Lysefjorden, levert av Snøhetta.

-Støtte fra Enova er en viktig milepæl i å kommersialisere fremtidens bygningsmateriale uten CO2-utslipp fra produksjon. Markedet for bærekraftige og sirkulære bygningsmaterialer er i sterk vekst. Saferock ser store muligheter med vår teknologi innen bærekraftig betong, sier Espen Lea, daglig leder i Saferock.

LES OGSÅ E24: Får Enova-millionar: Skal lage ein meir klimavennleg betong av gruveavfall

Kutter CO2-utslipp med 80 prosent
Et nytt Mount Everest hvert år. I betong. Så stor er verdens årlige tilvekst av betongbyggverk. Den viktigste ingrediensen i betong er sement. Problemet er at sementproduksjon står for om lag åtte prosent av verdens klimagassutslipp, og er på topp10 listen over de største enkeltkildene til CO2-utslipp.

Det jobbes derfor med å utvikle mer bærekraftige alternativer. Flere har forsøkt å produsere geopolymerbetong med bruk av blant annet flygeaske, slagg og leire. Så langt har ingen lyktes i å kommersialisere disse løsningene. Saferocks teknologi for fremstilling av geopolymerbetong er basert på stein.

Gruveavfall blir betong
Avgangsmasser fra gruvedrift har vist seg spesielt godt egnet i prosessen. Ilmenittprodusenten Titania skal levere gruveavfall som innsatsfaktor til pilotanlegget. I pilotperioden skal produktkvaliteten testes ut i samarbeid med Universitetet i Stavanger, og ved full drift vil anlegget ha en estimert produksjonskapasitet på om lag 17 tonn geopolymersement per dag.

Planen er å ha testanlegget klart i 2022. Fabrikken skal bygges hos samarbeidspartneren Velde Industrier på Sviland i Sandnes kommune.

Daglig leder Espen Lea planlegger for seks måneders byggetid og tolv måneders produksjon. Denne nye betongen skal så brukes. Ikke i en garasje eller løe, men til et signalbygg i Lysefjorden, i samarbeid med Snøhetta og Lysefjorden Investeringer AS.

Espen Lea, Saferock

PILOTFABRIKK: Espen Lea, daglig leder i Saferock AS, er steget nærmere å produsere geopolymersement i storskala. Støtten fra Enova er kick-off for prosjektet. (Foto: Hilde Garlid)


Ikoniske Lysefjorden
Saferock sin løsning fikk internasjonal oppmerksomhet da arkitektkontoret Snøhetta inngikk partnerskap med selskapet våren 2021.

Snøhetta skal, på oppdrag fra Lysefjorden Investering AS, demonstrere bruk av geopolymerbetong fra Saferock sitt pilotanlegg ved oppføringen av et bygg i Lysefjorden. Hva og hvordan ønsker ikke partene å dele, ennå.

- Dette er et interessant samarbeid som kan bidra til kunnskapsspredning og markedsføring av geopolymerbetong som klimavennlig byggemateriale i bransjen nasjonalt og internasjonalt, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Samarbeidspartnere i pilotfabrikkprosjektet er Titania AS, Velde Industri AS, Resitec AS, Snøhetta AS og Lysefjorden Investering AS.

LES OGSÅ Pressemelding Enova: Enova støtter pilotanlegg for produksjon av mer klimavennlig betong

Validé med fra den spede start
Saferock er en spin-off fra Universitetet i Stavanger, godt hjulpet fram av Validé. Validé TTO (teknologioverføring) har bistått patent- og forskningssøknader, og forretningsutvikler Terje Handeland var med å etablere Saferock som et spin-offselskap fra UiS. Presåkornfondet Validé Invest I er stolt investor i Saferock AS.

-Trengs for å nå klimamålene
Bygging av pilotanlegget er estimert til 26,7 millioner kroner, og støtten fra Enova er viktige for å samle et partnerkorps til anlegget.

- Enova støtter de som går foran og baner vei for mer bærekraftige produkter i byggebransjen. Dette pilotprosjektet kan demonstrere at løsningen kan skaleres fra laboratoriestadiet til industriell størrelse samtidig som produktkvaliteten opprettholdes. Dette er ny teknologi som vi trenger for å nå klimamålene, sier Nils Kristian Nakstad i Enova.

Også klima- og miljøminister Espen Barth Eide (ap) er begeistret for CO2-reduksjonsmulighetene som Saferock sin teknologi leverer:

-Betongindustrien vil spille en viktig rolle for at vi skal nå våre klimamål. Produksjon av betong er i dag en stor utslippskilde for klimagass både nasjonalt og internasjonalt. For å komme til en 1,5 graders verden, trenger vi klimagrep som hjelper industrien med å kutte sine utslipp raskt samtidig som man tar vare på arbeidsplassene og styrker konkurranseevnen. Karbonfangst og lagring, hvor Norge er i front, er én vei å gå. Dersom Saferock lykkes med sitt prosjekt, vil vi ha enda et alternativ for produksjon av betong med lave klimagassutslipp. Og det attpå til ved å ta i bruk en ressurs som i dag er avfall, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

VIDEO: Snøhetta og Saferock