Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Anne Cathrin Østebø

Samfunnsoppdraget kommersialisering skal TTO-ene løse i fellesskap

FORNY Forum var starten på tidenes finværperiode i mai i Stavanger, og finvær er det også over oppsummeringen fra Anne Cathrin Østebø i Validé og Eirik Fosse i forskningsrådet.

-Det er nyttig og hyggelig å møte TTO-kollega fra hele landet. Både faglig og sosialt utbytte gir både perspektiv og motivasjon. Bare ved å møtes, kan vi skape tillit og da skaper vi også bedre innovasjon, sier Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé.

TTO-er: Alle deltakerne på FORNY Forum samlet i Måltidets Hus i Innovasjonsparken i Stavanger. (Foto: Hilde Garlid)


Best på forskningsbasert innovasjonsutvikling
I hennes velkomsttale til de 70 deltakerne på FORNY Forum i Stavanger 7. og 8.mai understreket hun viktigheten av det totale arbeidet som TTO-miljøene i Norge bedriver:

-TTO-samlingen vår handler om å dele kunnskap og erfaring slik at Norge kan bli best på forskningsbasert innovasjonsutvikling. Viktigheten av å ha et levende innovasjonsarbeid har vi særlig sett effekten i Rogaland de siste årene. Olje og gass har i flere tiår vært vår regions fokus og hovedinntektskilde. Etter 2014 opplevde vi massearbeidsledighet blant tungt, utdannede personer. Det var en «wake-up call» for bransjen, en skremmende opplevelse for innbyggere og myndigheter i regionen, men det ble også en positiv vekker for innovasjonsmiljøet. Nedgangen i energisektoren ser nå ut til å være snudd, men nedgangsperioden gjorde at forskere, studenter, gründere og investorer fikk øynene opp for nye muligheter. Regionen vår er mer enn olje og gass. Nå søker investorene nye områder å investere i. Det finnes gode ideer lokalt, og internasjonalt, og ofte kommer de via våre TTO-miljø, inkubator og klynger. Vår rolle i Validé er å bane vei for nye produkter og tjenester ved å bruke vår erfaring, våre felleskap, gi faglig veiledning og skape vekstarena for læring via klynger og miljø der vi styrke hverandre; også på tvers av bransjer og profesjoner. Validé er bare 2 år gammelt, men vi har 20 års erfaring. Det har vært vår styrke i det uværet regionen har vært igjennom, sa Østebø, som også kan vise til at tidlig-faseinvesteringer er fruktbare investeringer og også lønnsomt.

-Vi kan bruke femgangen på våre investeringer. 5 millioner investert fra Presåkornfondet Validé Invest, har utløst 25 millioner kroner i privat og offentlig kapital for selskapene våre. Modellen virker. Validé har også gjort fine exit fra selskap i olje og gass-segmentet som vi nå reinvestere i andre selskap.

En solid påminnelse
Flere aktuelle og viktige tema ble delt i faglige innlegg i plenum, og workshopene kom godt i gang med sine tema. Tilbakemeldingene fra disse var at tid til diskusjoner og arbeidsøkter ble i korteste laget.

DISKUSJON: Workshopene fungerte godt for å samtale om felles utfordringer, men ble fort korte, var tilbakemeldingene fra deltakerne. (Foto: Hilde Garlid)


Frode Eilertsen, programstyremedlem i FORNY, understreket poengene fra Østebø, ved å vise selskapshistorikken på Oslo børs:

-Det yngste av topp20-selskaper på Oslo børs er 26 år gammelt. Vi har altså ikke klart å lage noen nye hjørnesteinsbedrifter i Norge på over 20 år! Det er rett og slett alvorlig i et land som Norge som er rikt velsignet med råvarer. Skal dette endres er det helt essensielt viktig at TTO-ene lykkes. TTO-ene skal og må stå for koblingen mellom forskning- og innovasjonsmiljøene og etablert industri og nytt næringsliv, og det må skje raskere og raskere, sa Eilertsen, som også kunne knuse myten om at det er de gamle, store og tunge selskapene som genererer arbeidsplasser her i landet; ikke nykomlinger, startups og nye bransjer.

-Leser man årsrapportene til de samme topp20 selskapene på børsen, så er det, med unntak av to selskap, færre ansatte i 18 av dem i dag enn hva det var i år 2000. Disse selskapene vokser ikke. Skal du ha vekst, må du skape nye selskap. Vi liker å kalle oss både velutdannet folk og en kunnskapsnasjon. Vel, bare 3 prosent av Oslo børs sine verdier er fra de virkelige kunnskapsintensive næringene som IT og helse. Den store omstillingen er at vi må doble landbasert eksport, og det haster. Derfor er TTOene viktigere enn noen gang, sa Eilertsen.

VEKKER: Frode Eilertsen, har jobbet med tech innovasjoner hele livet med fra ulike sider av næringslivet, både i inkubatorvirksomhet, som investor og som en bidragsyter til å bygge opp eller omstille diverse selskap. Han minnet forsamlingen på hvor viktig brikke TTO-ene er for å bygge opp et nytt næringslivet i Norge. (Foto: Hilde Garlid)


En fersk TTO
Jorun Pedersen presenterte den nyeste TTO-en, Ard Innovation i tilknytning til universitetet på Ås. Der har fire campus-kamerater samlet seg til Ard Innovation for å øke kommersialisering av forskning fra NIBIO og NMBU. – Ambisjonene er å lage et helt innovasjonssystem med utgangspunkt i det som skjer på Ås, fortalte Jorun Pedersen.

Anne Marie Bjørgo, advokat hos Invent2, sitt fordrag om statsstøtte og TTO-virksomhet var direkte nyttig næring.

-TTO-ene har et særskilt ansvar som forvalter av offentlig midler. Det er et regelverk men også et skjønn som skal utføres slik at vi unngår kryss-subsidiering, sa Bjørgo.

Kathrine Myhre i Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster jobber sammen om en katapult-søknad til Siva. Helseindustri og helsenæring er en vekstnæring i Norge, men med mange små aktører. Klyngesamarbeid og at klynger jobber sammen, gir resultateter.

Praktiske initiativ og tiltak
Eirik Fosse, programkoordinator FORNY i Norges forskningsråd, har laget denne oppsummeringen av dagene i Stavanger:

-Tusen takk for to flotte dager i Stavanger og tusen takk til Validé som var et utmerket vertskap. Basert på de tilbakemeldinger jeg har fanget opp var dette to nyttige dager med viktig erfaringsutveksling, engasjerte workshops og flere konkrete oppfølgingspunkter. Det er unikt at vi gjennom FORNY Forum kan samle hele TTO-landskapet i Norge, dette gir oss en fantastisk mulighet til å samkjøre oss mot felles mål samt hvordan komme dit.

Årets tema var operasjonalisering av revidert programplan. Programplanen ble som kjent revidert i fjor, basert på input fra programstyret, fra eksperter, fra prosjekter samt input fra og workshops med TTOer. Blant annet med FORNY FORUM i Tromsø, TTO ledermøter og egne workshops høst 2017 både for verifisering og for STUD-ENT. Agendaen for årets forum var basert på praktiske erfaringer og reelle problemstillinger, for å maksimalisere nytteverdien.

-Det er begrenset hva man rekker på to dager, men jeg opplever at vi har et godt forankret utgangspunkt for flere praktiske initiativ og tiltak vi kan jobbe videre med. Paneldebatten var en test, den praktiske nytteverdien kan sikkert diskuteres, men tilbakemeldinger viser at denne type form for åpenhet og sparring er noe man ønsker å se mer av. Hovedbudskapet er at samfunnsoppdraget kommersialisering skal vi løse i fellesskap, Forskningsrådet har en fasilitatorrolle mens selve leveransene er det TTOer som står for, derfor er god forankring helt essensielt.

Vi vil nå sammenstille de innspill som har kommet og omsette disse til forslag/praktiske initiativer, som en videreføring av det arbeidet som ble initiert gjennom de ulike workshops. Ambisjonen er at noen av tiltakene vil reflekteres allerede i høstens verifiseringsutlysning, hvor vi blant annet går fra 8 til 3 kriterier. Dette er en del av Forskningsrådets standardisering og overgang til porteføljestyring, samt at vi vurderer en forenklet søknad for forprosjekt/milepælprosjekt. Vi kommer også til å invitere til oppfølgende workshops utover høsten, der det er formålstjenlig.

Takk igjen for to fine dager, ser frem til videre oppfølging og godt samarbeid fremover, skriver Eirik Fosse.

Fakta

Teknologi Transfer Office (TTO)

 • Kommersialisering av forskning og innovasjon fra forskningsmiljø til næringsliv.
 • Technology transfer brukes om den formelle overgangen av retten til å bruke og kommersialisere nye oppdagelser og innovasjoner som resultat av forskning og vitenskapelig arbeid, til et annet selskap.
 • Validé er en av syv TTO-er i Norge, tilknyttet universitet, forsknings- og innovasjonsmiljø i landet.

Norges forskningsråd

 • Regjeringen og departementene sin forskningspolitiske rådgiver.
 • Fordeler årlig 9 milliarder kroner til forskning og innovasjon
 • Er i dag organisert i syv områder, men jobber for tiden med omorganisering
 • Ble opprettet i 1993 ved sammenslåing av fem ulike forskningsråd.

FORNY2020

 • Forskningsbasert nyskapning, kalt FORNY2020, er forskningsrådet sitt målrettede program for å øke kommersiell ansvendelse av offentlige finansierte forskningsresultater i Norge.
 • Investerer i de kommersielt mest lovende prosjektene for å bringe forskningsresultat nærmere og aller helst helt fram til markedet.
 • FORNY skal bidra til at forskningsrådet leverer på målet om å øke verdiskapingen i næringslivet både ved omstilling, bedre konkurranseevne og bedre samspill og kunnskapsoverføring mellom forskningsmiljøene og næringslivet.
 • FORNY Forum er en årlig samling av alle TTO-ene i Norge som bidrar til FORNY2020

Se bildegalleri fra samlingen, både til lands og til vanns

Anne Cathrin Østebø
Anne Cathrin Østebø
Anne Cathrin Østebø
Anne Cathrin Østebø
Anne Cathrin Østebø
Anne Cathrin Østebø
Anne Cathrin Østebø
Anne Cathrin Østebø
Anne Cathrin Østebø
Anne Cathrin Østebø