Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Noen forskere har kanskje en vag idé om hvordan forskningen deres kan brukes kommersielt. Andre sitter på gull i form av kunnskap de ikke er klar over at andre kan ha stor interesse av."
- Troels Jacobsen, UiS forsknings- og innovasjonsdirektør

FAKTA

Validé Technology Transfer Team

Matyas Kolsofszki
Erik Monsen
Michel Eid
Johann Mastin

Tto Team 4

Teamet som skal få alle forskere til å tenke innovasjon

UiS har opprettet en ekspertgruppe som skal hjelpe UiS-forskerne med å få fram innovasjonsideer fra egen forskning. – Vi skal ikke forandre forskningen til forskerne. Vi skal prøve å hjelpe dem til å tenke litt større og lengre, sier teamet.

Universitetet i Stavanger har nylig engasjert fem innovasjonseksperter fra Validé som skal gå i dialog med forskerne og assistere dem med tanke på å fremme innovasjon og kommersialisering. Validé er UiS sin samarbeidspartner for teknologioverføring og

forskningsbasert innovasjon. Innovasjonsselskapet, som holder til på campus, har over 15 års erfaring i å gi støtte og veiledning til forskere som ønsker å kommersialisere ideene sine. I løpet av året vil Validé-gruppa kontakte alle fagmiljøene ved UiS.

– Noen forskere har kanskje en vag idé om hvordan forskningen deres kan brukes kommersielt. Andre sitter på gull i form av kunnskap de ikke er klar over at andre kan ha stor interesse av. Nå skal disse få hjelp til å se forskningen sin i en større sammenheng, sier Troels Jacobsen, forsknings- og innovasjonsdirektør ved Universitetet i Stavanger.

Et tilbud til alle fagmiljøene
Fram til nå har Validé hovedsakelig blitt kontaktet av forskere fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet. Nå skal alle fagmiljøene få muligheten til å drøfte ideer med utgangspunkt i egen forskning.

Jacobsen tror absolutt alle fagmiljø kan bli bedre av å tenke nytt om hvilket potensial forskningen kan ha.

– Det å bli sett og få en samtale med profesjonelle forretningsutviklere som kjenner innovasjonsløpet godt, kan synliggjøre for hver enkelt forsker hvordan han eller hun bidrar til verdiskaping i samfunnet, forklarer Jacobsen.

– Dette handler ikke bare om kommersialisering. Det handler også sosial innovasjon og det å vise at man skaper verdier til samfunnet på forskjellig vis – om det er å bidra til endringer, bedre praksis eller bedre forståelse, påpeker innovasjons- og forskningsdirektøren, som håper fagansatte vil ta vel imot tilbudet.

Sparringspartnere
TTO-gruppa fra Validé teller fem personer hvor fire av dem skal jobbe systematisk med å oppsøke fagmiljøene. Først tar de kontakt med ledelsen til de ulike fagmiljøene. Deretter skal de møte forskerne en og en til en 30-minutters samtale.

– Vi skal være sparringspartnere. Vi skal gjøre oss kjent med forskningen gjennom å stille noen spørsmål og være i dialog. Sammen skal vi utforske mulighetene for hvordan forskningen kan komme til nytte i samfunnet, forklarer Matyas Kolsofszki, som er leder for rådgiverteamet fra Validé.

Kolsofszki påpeker at innovasjon skal forstås i bred forstand og at det handler om hvordan forskningen påvirker samfunnet.

– Det er ikke slik at vi bare er interessert i hvordan forskningen kan føre fram til kommersialiseringer. Vi skal identifisere virkning og påvirkning fra et forskningsprosjekt og videre kartlegge hvordan vi som rådgivere i Validé kan støtte de ulike forsknings- og innovasjonsinitiativer, påpeker Kolsofszki.

– Vi kan også hjelpe til med å foreslå relevante samarbeidsmuligheter med næringsliv og offentlig sektor, samt gi støtte til søknadsskriving og videre gi informasjon om innovasjons- og forretningsutviklingsprosesser, sier Kolsofszki.

TTO-TEAMET: Fra venstre: Johann Mastin, Erik Monsen, Troels Jacobsen, Michel Eid og Matyas Kolsofszki. Kari Birgitte Melvær Wiig og Anne Cathrin Østebø, CEO i Validé, deltar også i gruppen, men var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Hilde Garlid)

Samfunnsrelevans
Før Validé-rådgiverne møter forskerne har de sendt dem noen grunnleggende spørsmål per e-post. Ett av de sentrale spørsmålene er: Hva betyr forskningen din for samfunnet?

Et annet spørsmål er: Hvilket problem eller hvilken utfordring – enten akademisk, teknologisk eller samfunnsmessig – prøver du å løse med forskningen din? Og videre: Hvorfor er det så vanskelig å løse? Hvorfor er det slik at ingen fram til nå har klart å løse problemet?

Et annet spørsmål forskerne blir utfordret på er: Hvem bryr seg? Og videre: Dersom du lykkes med forskningen din, hvilken forskjell vil den gjøre for hvem? Hvem er det som vil at dette problemet skal løses?

– Vi skal ikke forandre forskningen til forskerne. Vi skal prøve å hjelpe dem til å tenke litt større og lengre. Støtten vi gir kan bidra til å nå vitenskapelige mål også, påpeker Validé-rådgiveren.

Tekst: Karen Anne Okstad, UiS
Foto: Hilde Garlid, Validé

"Noen forskere har kanskje en vag idé om hvordan forskningen deres kan brukes kommersielt. Andre sitter på gull i form av kunnskap de ikke er klar over at andre kan ha stor interesse av."
- Troels Jacobsen, UiS forsknings- og innovasjonsdirektør

FAKTA

Validé Technology Transfer Team

Matyas Kolsofszki
Erik Monsen
Michel Eid
Johann Mastin