Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
Kickoffmeeting

Smart å være med i en smartby-klynge

Nordic Edge Expo har på få år klart å skape et godt besøkt nordisk utstillingsvindu for innovative smartbyløsninger, i Stavanger. 28.mai var det en svært godt besøkt kick-off for den nye Smart City klyngen, som skal ha sin base i Stavanger.

Validé har, som en av eierne av Nordic Egde Expo, bidratt til at smartbyklyngen nå blir etablert. Flere av Validé sine inkubatorselskap er medlemmer i klyngen og Validé vil i det videre bidra til å koble medlemmer og programmer også fra helseklyngen og tunnelklyngen. Smart City Innovation Cluster fikk Arena-status av SIVA 1. januar 2018.

Stig Finnestad fra Skagenfondene er ansatt som klyngeleder, og startet i jobben 1. juni 2018. Anne Cathrin Østebø, daglig leder i Validé, har deltatt i styringsgruppa.

KLYNGELEDER: Stig Finnesand presenterte seg selv som klyngeleder for Smart City Innovation Cluster, noen dager før han selv starter i jobben, 1. juni 2018. (Foto: Elisabeth Krey Jenssen)


Smartere by for innbyggerne, og videre
Stavanger kommune har fått lengst fått sin smartby-sjef, og det politiske miljøet i byen og i fylkeskommunen fronter Stavanger som en by som heier fram innovasjoner som gjør byen smartere for innbyggerne og næringslivet. Bare de siste dagene har smartbysjefen Gunnar Crawford vært i media med teknologiske nyvinninger til glede for byborgerne; som de nye badetemperaturmålerne som leverer temperaturdata døgnet rundt og som erstatter kommunalt-ansatt-i-båt-målingene.

Stavanger har ambisjoner om nå å gå fra å være en by som sier innovasjon til å gjøre innovasjon.

FAKSIMILE: Å sjekke badetemperaturer kan gjøres helt automatisk ved hjelp av 6-7 komponenter. Et eksempel på en liten innovasjon som gjør byen smartere.

ARTIKKEL: Aftenbladet: I sommer kan du sjekke badetemperaturen døgnet rundt


Samme dag som det var kick-off for Smart City Innovation Cluster hos Næringsforeningen i Stavangerregionen i Rosenkildehuset, fikk ordfører Christine Sagen Helgø (H) flertall i bystyret for å teste ut de første GPS-drevne bomstasjonene på bybrua i Stavanger.

FAKSIMILE: Mandag 28.mai, i bystyret etter kick-off´en til Smartby-klyngen, fikk ordfører Christine Sagen Helgø flertall for å bruke satilitt i stede for fysiske bomstasjoner på bybrua i Stavanger.

ARTIKKEL: Aftenbladet: Stavanger vil teste ut GPS for å erstatte bomstasjoner


Klynger er nyttige og lønnsomme
Rundt disse politiske visjonene, og ut av byen og borgernes behov i hverdagen, spirer det fram et nytt næringsliv. Mange selskap er nye og helt i startgropa, andre gror ut av etablert industri, næringsliv og kjente merkenavn. Og med mål om å drive teknologisk innovasjon med god driv og resultat, kan det være smart å lære av hverandre.

Derfor etableres Smart City Innovation Cluster.

Bare ved å stå sammen kan klyngen ha som ambisjon at de skal være: «en drivende kraft i utviklingen av smart byer og samfunn, og at de skal bli den ledende aktøren i Norden innen 2021», som det står formulert i søknaden om Arena-status.

SJEF FOR SMARTBYEN: Gunnar Crawford er Smart City-sjef i Stavanger kommune. (Foto: Elisabeth Krey Jenssen)


Nylig kunne SIVA legge fram en forskningsrapport utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) som konkluderer med at det er en sammenheng mellom å lykkes forretningsmessig som et singel start-up selskap og det å være en del av en inkubator, næringsklynge eller næringshage.

«SSB-rapporten viser at bedriftene som er tilknyttet en inkubator eller næringshage har bedre økonomisk utvikling enn sammenlignbare foretak i en kontrollgruppe. Effektene er betydelige for bedriftenes verdiskaping, omsetning og antall ansatte.», står det i konklusjonen.

Gledelig stor interesse
Loftet på Rosenkildehuset var fullsatt under kick-off´en, og i salen satt både interesserte, inviterte, gründere og potensielle selskap som ser en framtid for seg og sitt i en klynge som Smart City Innovation Cluster.

GODT BESØKT: Kick-off´en hos NHO Rogaland var tettpakket med interesserte tilhørere. (Foto: Elisabeth Krey Jenssen)


På programmet, som ble ledet av Ivar Rusdal, styreleder i Nordic Edge, var det både presentasjoner og visjoner. Herbjørn Tjeltveit er daglig leder i Nordic Egde Expo, har lenge studert smartbyregioner i Norden, og gir de nordiske smartbyene internasjonal rekkevidde. Kristin Gustavsen, som er daglig leder i Stavanger sentrum AS, la fram plan og rammer som er gitt i klyngesøknaden til Arena-programmet til SIVA, og så fikk den ferske klyngelederen, Stig Finnestad, presentere seg selv om sine ambisjoner på vegne av klyngen.

Bjarne Uldal i Nordic Edge Expo snakket varmt om medlemsskap i klyngen.

KOLLEGA: Arild Kristensen i Validé er daglig leder av helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster. Stig Finnestad er fersk klyngeleder for Smart City Innovation Cluster. (Foto: Elisabeth Krey Jenssen)