Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Produktet Showercare virker svært spennende; noe helt nytt og nyttig. Det å hjelpe en gründer til å nå et marked, synes jeg er kjempespennende."
- Narges Karimi, student UiS
Student Task Force 4

Studenter booster gründerlivet via Student Task Force

Jusstudenten Kristoffer lager produktfilm for Snap Drill AS, og miljø- og energistudenten Narges bistår Showercare med markedsføring og salg. Via Student Task Force får studenter jobberfaring og gründerbedriften får arbeidskraft.

Student Task Force er et samarbeid mellom Validé og UiS sin studentinkubator LevelUp. Til nå har Fredrik Fjellså i Validé signert åtte kontrakter mellom gründerselskap og studenter, og erfaringer med konseptet tikker allerede inn. En av dem som er godt i gang i sin nye jobbhverdag, er Kristoffer Kingsrød.

STUDENTOPPDRAG: I Student Task Force jobber studenter 50 timer for oppstartselskap i inkubatoren til Validé og i Innovasjonspark Stavanger. Fra ventre: Kristoffer Kingsrød, jusstudent, jobber for Snap Drill AS, Fredrik Fjellså i Validé, Narges Karimi, energi og miljøstudent på UiS som skal jobbe for Nina Rødsmoen i Showercare, og Marit Størseth, forretningsutvikler i Validé. (Foto: Hilde Garlid)


Kombinerer jobb, hobby og studier
-Hva får en jusstudent igjen for å lage promofilm for en verktøygründer?

-Veldig mye. Film er hobbyen min, og jeg er selv gründer av selskapet VOED. Vi utvikler en redigeringsplattform og et verktøy for å dele film i sosiale medier. Jeg lager filmer for Snap Drill nå som Snap Drill kan lage selv, med VOED sin redigeringsplattform, neste gang. Som jusstudent leser jeg for tiden om selskapsrett og avtalerett. Jeg får dermed nærkontakt med jussfaget via Student Task Force, også, sier Kingsrød.

Samtidig tjener tilflytterstudenten penger. Ikke å forakte det, heller.

-Jeg har ikke greie på drill, men får bruke min erfaring med å filme. Gründeren trenger å promotere produktet sitt, så dette er vinn-vinn for oss begge, sier Kingsrød.

Inkubatorselskapet Snap Drill var blant dem som meldte sin interesse for å bruke en student i inntil 50 timer til praktiske oppgaver.

-Kunne du velge selv hvilket selskap du ville jobbe for?

-Fredrik Fjellså presenterte flere virksomheter som trengte hjelp til å lage film. Så det var faktisk 2-3 aktuelle selskaper. 50 timer er en super studentjobb, sier han, som garantert kommer til å søke igjen når flere Student Task Force-oppdrag blir lyst ut neste år.

Student med kompetanse og erfaring
Spesialsykepleier Nina Rødsmoen i Showercare har kommet til den fasen i sitt gründerskap der hun skal ut å selge produktet sitt. Det er en situasjon hvor hun føler seg ukomfortabel og usikker. Hun trenger både faglig hjelp til presentasjon og promotering, men også støtte til selve salgsarbeidet.

FERSKE KONTAKTER: Narges Karimi skal bistå Nina Rødsmoen i Showercare med salg og markedsføring. (Foto: Hilde Garlid)


Hun har funnet Narges Karimi, som ikke er en helt vanlig UiS-student. Karimi studerer for tiden energi- og miljø på UiS, men dette er hennes andre masterstudium. Hun har allerede en master i business, innovation and entrepreneurship fra Berkely i California, USA, og hun har arbeidserfaring som prosjektmanager i Manapac, jobbet for X2 Labs og vært mentor for Startupweekend i Stavanger.

-En imponerende CV, smiler Nina Rødsmoen, over funnet hun har gjort. -Vi har bare kjent hverandre i en time, men det blir flott å få en partner, sier Rødsmoen.

For hun, som så mange andre gründere, må gjøre nesten alt selv; både det hun kan, og det hun absolutt ikke kan. Salg og markedsføring er et område hvor Rødsmoen kjenner seg på gyngende grunn, mens Narges Karimi har både kompetanse, erfaring og motivasjon til å gyve løs på oppgavene.

– Produktet Showercare virker svært spennende; noe helt nytt og nyttig. Det å hjelpe en gründer til å nå et marked, synes jeg er kjempespennende, sier Karimi.

-Narges har allerede gitt meg interessante innspill på både andre type kunder og forbedringer av produktet. Dette blir veldig spennende, sier Rødsmoen.

Flere Task Force i 2019
Selv om Student Task Force startet opp så sent som i november, konkluderer Fredrik Fjellså i Validé at samarbeidsprosjektet er en 2018-suksess.

-Selv om vi lanserte dette midt i den mest hektiske eksamenstiden for studentene, så hadde vi kontakt med rundt 20 stykker som var interessert. Ikke alle har fått jobb, men vi signerer fortsatt avtaler, sier Fjellså. Han har hatt jobben med å hanke inn interesserte bedrifter, sortere søknader og å koble de rette studentene med de rette bedriftene.

Tilbudet har gått ut til bedrifter i inkubatoren til Validé og selskaper som holder hus i Innovasjonspark Stavanger.

-Hva er dere så fornøyd med?

-For inkubatorbedriftene er det selvsagt kjærkomment å få gratis arbeidskraft til konkrete oppgaver, men vi ser også at studentene tar med seg så mye annet inn i oppstartsselskapene. Det gir en boost og hjelper rett og slett på moralen. Det er på sikt også potensiell rekruttering, sier Fjellså.

For LevelUp er gevinsten at studentene får praktisk og verdifull innsikt i ekte entreprenørskap. Studentene blir også tilbudt arbeidsplass i LevelUp, og blir på den måten en integrert del av studententreprenørskapsmiljøet i i8 i Måltidets hus i Innovasjonspark Stavanger.

-De blir forhåpentligvis inspirerte til selv å jobbe med entreprenørskap. De får jobberfaring, som kan være bra å ha på CVen og de får kontakter i næringsliv og i gründermiljøet som kan komme til nytte, sier Fjellså.

Studentene signerer ansettelsesavtale med Validé; ikke med gründerselskapene, og lønnen betales av Validé og UiS finansierer ordningen. I første omgang har Student Task Force fått penger til å gjøre prosjektet i 2018, men prosjektinitiativet tenkes videreført i 2019.

-Noe dere vil forbedre til neste runde?

-Absolutt. Vi kom litt uheldig ut med tanke på timing. Vi bør unngå eksamenstid for studentene, og muligheten bør markedsføres bedre både mot studenter og bedrifter. Vi åpner også opp for at dette kan være en sommerjobb, sier Fjellså.

"Produktet Showercare virker svært spennende; noe helt nytt og nyttig. Det å hjelpe en gründer til å nå et marked, synes jeg er kjempespennende."
- Narges Karimi, student UiS