Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListPage 1Facebook-04fbPage 1Group 125Group 3Group 3Page 1Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterListGroup 2Arkivvalide_symbol_whiteGroup
"Det kan bli en månelanding for reduksjon av CO2. Ved å gjøre betongproduksjon nær utslippsfri, så slipper vi å fange CO2en etterpå"
- Jostein Tysse, investor og styremedlem

BAKGRUNN:

UIS-FORSKNING
Løsningen og forretningsutviklingen til Saferock AS bygger på en idé og patent som er utviklet av PhD-studier av Mahmoud Khalifeh og Helge Hodne, UiS. De har industripartnere på laget til å utvikle en brønnsement som skal tette oljebrønner.

VALIDE og SAFEROCK AS
• Validé TTO involvert i patent og kommersialisering
• Inkubatoravtale
• Valide AS har eierskap i selskapet
• Forretningsutvikler Terje Handeland, som også er styremedlem.
• Deltatt på ITSA Growth (2019), vekstprogram fra Validé for å bistå gründere i vekstfase
• Brukt VRI-midler til forskning på hvilke krav produktet må oppfylle for å bli godkjent.
• Investering fra presåkornfondet Validé Invest I

Saferock team

Team Saferock blir Validé Invest I sin 11. rockestjerne

Saferock AS signerer med presåkornfondet Validé Invest I. Saferock er en tungvekter i forsknings- og innovasjonsmiljøet, og det knyttes store forventninger til deres globale visjon om å redusere CO2-utslipp fra betongindustrien.

Saferock er et oppstartsselskap som med hjelp av Validé er spunnet ut av forskning på UiS; en forskning som i utgangspunktet er rettet mot olje -og gassindustrien. Forskningen i den retningen fortsetter, men teknologien kan også brukes til å erstatte sement i tradisjonell betongproduksjon.

-Produksjon av sement til betongindustrien står for 6-8 prosent av verdens totale CO2-utslipp. Det er globalt den den fjerde største enkelkilden til CO2-utslipp etter kull, olje og gass. Saferock sin løsning, som erstatter sement med geopolymer i betongen, kan redusere disse utslippene med hele 80 prosent, sier Ole Garborg Østrem, produktutvikler i Saferock.

Råstoffet til geopolymer hentes fra avfallsprodukter fra gruveindustrien. Det gir også et positivt miljøavtrykk for det nye byggemateriale.

Validé AS har investert i selskapets spede start. Nå går presåkornfondet Validé Invest I inn med kapital, og tar eierpost i selskapet. Det samme gjør Espen Lea, som er daglig leder i selskapet, og styremedlem Jostein Tysse.

Validé med fra dag én
-Saferock er et selskap vi har jobbet med lenge, og har fulgt over lang tid. Selskapet er i en bra utvikling med å bevise sin teknologi, og de har fått på plass et godt team. De vinner fram i virkemiddelapparatet og høster lovord. De har invitert oss inn som investor, og vi ser fram til samarbeidet, sier Johannes Løyning, daglig leder i Validé Invest.

Saferock blir presåkornfondets siste nyinvestering, og det 11. selskapet i stallen. Validé Invest II er nå etablert, og videre presåkorninvesteringer i nye selskaper vil være fra dette nye fondet.

- Validé har vært med oss fra dag én, og det er positivt for Saferock at de blir med videre. Investeringen skal vi bruke til å fortsette utviklingen vi har mot kommersialisering, sier Espen Lea, daglig leder i Saferock.
- Og når er dere klar til å gjøre det?
- 3/4 år fra nå er vi klare til å kommersialisere, sier Lea.

Det er mange, både industripartnere og andre investorer, som følger nysgjerrig med på tester og pilotering som skjer i Saferock i disse dager. Løsningen skal testes og verifiseres av anerkjent tredjepart. Ideen, teknologien og visjonene er kjent blant mange aktører allerede, og målet er å bygge opp en rogalandsk basert industri som har et globalt marked.

- Vi snakker med flere investorer, og de fleste er positive. Det er et kvalitetstegn å ha Validé med på eiersiden. Validé har blant mye annet et godt nettverk, og det har vi benyttet oss positivt av, sier Lea.

- Industripartnerne våre støtter oss på alle mulige måter, men ingen har gått inn med kapital i selskapet, ennå, sier han.

Lea sier at det derfor gir fart på prosessen mot et salgbart produkt at Validé Invest I nå går inn som investor.

Fra olje til klima
Investor og styremedlem Jostein Tysse har bakgrunn fra olje og gass. Geopolymer-løsningen fra forskerne på Universitetet i Stavanger, var i utgangspunktet tiltenkt og brukes til å tette brønner, sikrere enn hva ordinær betong kan gjøre i dag. De bruksområdene jobbes det videre med, parallelt med Saferock sin landbaserte betongløsning. Saferock har som mål å kommersialisere begge disse produktene.

-Hvor stor potensiale mener du det er i løsningen for betongindustrien som Saferock nå ønsker å kommersialisere?

-Det kan bli en månelanding for reduksjon av CO2. Ved å gjøre betongproduksjon nær utslippsfri, så slipper vi å fange CO2en etterpå, sier Jostein Tysse.

Forskning og industribygging
Terje Handeland er den forretningsutvikleren i Validé som har fulgt prosessen fra forskningslaben til startup lengst. Han er styremedlem i Saferock.

-Det artige med Saferock er måten det oppstod på. Utgangspunktet er kreative forskere fra UiS, og at Validé tar en rolle for å etablere og møblere et selskap. Både UiS og Validé har hatt viktige roller for at dette har blitt noe av, sier Handeland, som vil gi honnør til UiS som følger opp kommersialiseringsprosessen.

-Saferock får industriell støtte til å utvikle produkt, og forskerne både søker og får finansiering til å bygge opp et fagmiljø rundt geopolymer. Det er et uhyre spennende samspill. Instituttlederen sitter i styret i selskapet, og det er videre forskningsaktivitet mot olje og gass-sektoren, sier Handeland.

For næringslivet er målet at Saferock kan bli en ny, stor næring i Rogaland. Forholdene ligger godt til rette. Råstoffene som brukes i geopolymeren, finnes blant annet som avfall fra gruvedrift i fylket.

Teamet er utvidet med Ole Garborg Østrem, som nå er leder for produktutvikling. Han har erfaring fra betongbransjen og kommer fra stillingen som leder for betongblandeverket til Block Berge Bygg. Han har jobbet med geopolymerprodukter, og har samarbeidet med Sintef for å oppnå teknisk godkjenning for geopolymerprodukter.

-Vi har også ute en stillingsannonse der vi ser etter en eller to næringsPhD-er, sier Lea. – Så vi skynder oss så fort vi kan, sier han.

"Det kan bli en månelanding for reduksjon av CO2. Ved å gjøre betongproduksjon nær utslippsfri, så slipper vi å fange CO2en etterpå"
- Jostein Tysse, investor og styremedlem

BAKGRUNN:

UIS-FORSKNING
Løsningen og forretningsutviklingen til Saferock AS bygger på en idé og patent som er utviklet av PhD-studier av Mahmoud Khalifeh og Helge Hodne, UiS. De har industripartnere på laget til å utvikle en brønnsement som skal tette oljebrønner.

VALIDE og SAFEROCK AS
• Validé TTO involvert i patent og kommersialisering
• Inkubatoravtale
• Valide AS har eierskap i selskapet
• Forretningsutvikler Terje Handeland, som også er styremedlem.
• Deltatt på ITSA Growth (2019), vekstprogram fra Validé for å bistå gründere i vekstfase
• Brukt VRI-midler til forskning på hvilke krav produktet må oppfylle for å bli godkjent.
• Investering fra presåkornfondet Validé Invest I